din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       47132 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;

CAPITOLUL I

Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalitatii de sanse in competitia politica si a transparentei in finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

(2) Finantarea publica sau privata nu poate urmari limitarea independentei partidelor politice.

(3) Finantarea activitatii partidelor politice se realizeaza numai in conditiile legii.

Art. 2. - Partidele politice pot detine, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile ce sunt necesare realizarii activitatii specifice.

Art. 3. - (1) Sursele de finantare a activitatii unui partid politic sunt:

a) cotizatii ale membrilor de partid;

b) donatii, legate si alte liberalitati;

c) venituri provenite din activitati proprii, conform art. 12;

d) subventii de la bugetul de stat .

(2) Partidele politice nu pot avea si folosi alte surse de finantare decat cele prevazute la alin. (1).

(3) Partidele politice au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie, conform reglementarilor contabile in vigoare.

(4) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice se efectueaza prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania, potrivit legii.

(5) Veniturile realizate din activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite si taxe.CAPITOLUL II
Finantarea privataSECTIUNEA 1
CotizatiiArt. 4. - (1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotarari ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.

(3) Suma cotizatiilor platite intr-un an de un membru de partid nu poate depasi 48 de salarii minime brute pe tara. Salariul de baza minim brut pe tara luat ca referinta este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizatii pana la data de 31 martie a anului urmator, precum si lista membrilor de partid care au platit intr-un an cotizatii a caror valoare insumata depaseste 10 salarii minime brute pe tara.

(5) Lista prevazuta la alin. (4) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numele si prenumele membrului de partid, cetatenia, codul numeric personal, valoarea si data la care a fost platita cotizatia.SECTIUNEA a 2-a
DonatiiArt. 5. - (1) Donatiile primite de un partid politic intr-un an fiscal nu pot depasi 0,025% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) In anul fiscal in care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Presedintelui Romaniei, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Donatiile primite de la o persoana fizica intr-un an pot fi de pana la 200 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) In anul fiscal in care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoana fizica pot fi de pana la 400 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorala sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.