din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1731 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 202/2010, privind Mica reforma a Justitiei Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

Legea 202/2010, privind Mica reforma a Justitiei Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor

  Publicat: 27 Oct 2010       219717 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Legea 202/2010, privind Mica reforma a Justitiei
Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor


Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010

Reglementata in cap. II, t. I, art. 9 pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Depasire a legalitatii,
Depasire a legalitatii,
Depasire a legalitatii,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Este persoana fata de care se efecuteaza urmarirea penala, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Cauza de inlaturare a raspunderii penale, reglementata in cap.III, t. VII, art. 132, C. pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in diferite dispozitii din Codul penal (ex. infractiunea este singurul temei al raspunderii penale, cap. I, t. II, C. pen., partea generala etc).
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
A fost promulgat la 11.09.1865
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
A fost promulgat la 11.09.1865
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este reglementata in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

"SECTIUNEA IV - Rejudecarea in caz de extradare sau predare in baza unui mandat european de arestare"65. Articolul 522^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Rejudecarea celor judecati in lipsa in caz de extradare - Art. 522^1
In cazul in care se cere extradarea sau predarea in baza unui mandat european de arestare a unei persoane judecate si condamnate in lipsa, cauza va putea fi rejudecata de catre instanta care a judecat in prima instanta, la cererea condamnatului.
Dispozitiile art. 404iAAAA�AAAA�408 se aplica in mod corespunzator."

Art. XIX
La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) infractiunile prevazute la art. 7 si 8 din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, cu modificarile ulterioare, cu exceptia cazurilor in care infractiunea grava este una dintre cele definite la art. 2 lit. b) pct. 15 si 20 din Legea nr. 39/2003, cu modificarile ulterioare. Dispozitiile art. 9 si 10 din Legea nr. 39/2003, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator;".

Art. XX. iAAAA�AAAA� Codul penal al Romaniei, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18^1, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"La stabilirea in concret a gradului de pericol social se tine seama de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului, daca este cunoscut.
In cazul faptelor prevazute in prezentul articol, procurorul sau instanta poate aplica una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art. 91."

2. Dupa articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 74^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 74^1
In cazul savarsirii infractiunilor de gestiune frauduloasa, inselaciune, delapidare, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu contra intereselor publice, abuz in serviciu in forma calificata si neglijenta in serviciu, prevazute in prezentul cod, ori a unor infractiuni economice prevazute in legi speciale, prin care s-a pricinuit o paguba, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la solutionarea cauzei in prima instanta, invinuitul sau inculpatul acopera integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevazute de lege pentru fapta savarsita se reduc la jumatate.
Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica o sanctiune administrativa, care se inregistreaza in cazierul judiciar.
Dispozitiile prevazute la alin. 1 si 2 nu se aplica daca faptuitorul a mai savarsit o infractiune de acelasi gen, prevazuta de prezentul cod, intr-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 si 2."

3. La articolul 184, dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6, cu urmatorul cuprins:
"Pentru faptele prevazute la alin. 2 si 4, impacarea partilor inlatura raspunderea penala."

Art. XXI
Prevederile art. 145 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. XXII
(1) Procesele in materie civila in curs de judecata la data schimbarii, potrivit prevederilor prezentei legi, a competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante. In caz de desfiintare, anulare sau casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei legi privitoare la competenta sunt aplicabile.
(2) Dispozitiile art. 20, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 5 si 5^1, art. 136, art. 158 alin. 3, art. 159, art. 159^1, art. 281^2a, art. 297 alin. 1, art. 304 pct. 3, art. 312 alin. 61, art. 315 alin. 3^1, precum si ale art. 329iAAAA�AAAA�330^7 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai proceselor, cererilor si sesizarilor privind recursul in interesul legii, incepute, respectiv formulate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) Dispozitiile art. 373 alin. 1 din Codul de procedura civila, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia.
(4) In cazul litigiilor in materie comerciala, aflate in procedura concilierii la data intrarii in vigoare a prezentei legi, partile pot conveni fie sa continue aceasta procedura, fie sa recurga la procedura medierii.

Art. XXIII
(1) In cazul cererilor de divort formulate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, instanta poate sa dispuna divortul prin acordul sotilor, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 37 alin. 2 lit. a) si ale art. 38 alin. 1iAAAA�AAAA�3 din Legea nr. 4/1953 iAAAA�AAAA� Codul familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispozitiile privind divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala ale Legii nr. 4/1953, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, sunt aplicabile si casatoriilor in fiinta la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Justitiei, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Ministerul Administratiei si Internelor vor propune masurile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor privind divortul prin acordul sotilor pe cale administrativa sau prin procedura notariala ale Legii nr. 4/1953, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. XXIV
(1) Hotararile pronuntate in cauzele penale inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul .
(2) Procesele in curs de judecata la data schimbarii competentei instantelor legal investite vor continua sa fie judecate de acele instante, dispozitiile referitoare la competenta instantelor din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, aplicandu-se numai cauzelor cu care instantele au fost sesizate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
(3) In caz de desfiintare sau casare cu trimitere spre rejudecare, dispozitiile prezentei legi privitoare la competenta sunt aplicabile.
(4) Dispozitiile privitoare la recursul in interesul legii din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai sesizarilor privind recursul in interesul legii formulate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.
(5) Cauzele aflate in cursul urmaririi penale raman in competenta organelor de urmarire penala care erau legal sesizate la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi. Sesizarea instantei in aceste cauze se va face potrivit normelor de competenta in vigoare la momentul emiterii rechizitoriului.

Art. XXV
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se va modifica in mod corespunzator Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat.

Afişează Legea 202/2010, privind Mica reforma a Justitiei Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Mica reforma in justitie    Codul de procedura civila    Codul de procedura penala    Codul Familiei    Legea 202/2010    Legea micii reforme in justitie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.