din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1826 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

  Publicat: 23 Dec 2010       16657 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 21 decembrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

Parlamentul Romaniei adopta prezenta legeCapitolul I - Dispozitii generaleArt. 1
Prezenta lege stabileste exigentele de siguranta obligatorii pentru toti detinatorii cu orice titlu ai digurilor de aparare impotriva inundatiilor.

Art. 2
(1) Drepturile de realizare si de exploatare in siguranta a digurilor de aparare impotriva inundatiilor se exercita in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale actelor normative din domeniile apelor, protectiei mediului, calitatii in constructii, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
(2) Respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare impotriva inundatiilor este obligatorie in toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare in perioada de executie, punere in functiune, exploatare curenta, conservare, postutilizare sau dezafectare.
(3) Detinatorii de diguri de aparare impotriva inundatiilor, cu orice titlu, denumiti in continuare detinatori, sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei in exploatare a acestora, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Digurile de aparare impotriva inundatiilor existente, pentru care nu exista sau nu este cunoscut un detinator, se preiau, in conditiile legii, de catre autoritatea publica locala pe teritoriul careia se gasesc acestea, la solicitarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
(5) Evaluarea starii de siguranta in exploatare a digurilor de aparare impotriva inundatiilor se realizeaza de catre experti, in baza unei proceduri elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si aprobate prin ordin al conducatorului acesteia.
(6) Expertii care evalueaza starea de siguranta in exploatare a digurilor de aparare impotriva inundatiilor sunt atestati de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(7) Atestarea expertilor prevazuti la alin. (5) si (6) se efectueaza in baza unui regulament care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) dig de aparare impotriva inundatiilor, denumit in continuare dig - orice lucrare hidrotehnica avand o structura existenta sau propusa, realizata din materiale pamantoase, anrocamente, beton ori alte materiale, dispusa de-a lungul unui curs de apa, al malului unui lac sau al tarmului marii, cu scopul protejarii impotriva inundatiilor a unor localitati, a unor obiective socioeconomice sau terenuri, inclusiv terenul de fundare, zona de protectie, constructiile si instalatiile-anexa aferente;
b) categorie de importanta a digurilor - clasificare bazata pe cuantificarea riscului asociat unui dig, utilizandu-se un sistem de criterii, indici si notari, conform unei metodologii de incadrare in categorii de importanta pentru aceste tipuri de lucrari;
c) dig cu risc sporit - dig care este declarat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor ca fiind cu potential ridicat privind consecintele produse, in cazul cedarii, asupra populatiei, proprietatii si mediului social, economic sau inconjurator.

Art. 4
(1) Se infiinteaza Comisia Nationala pentru Siguranta Digurilor, denumita in continuare CONSIDIG, organism consultativ care functioneaza pe langa autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(2) CONSIDIG este constituita din reprezentanti ai autoritatilor publice centrale din domeniile apelor, lucrarilor publice, imbunatatirilor funciare, transporturilor si infrastructurii, administratiei si internelor, ai detinatorilor de diguri, ai institutelor de cercetare si proiectare, ai societatilor de constructii din domeniu, din invatamantul superior tehnic de constructii hidrotehnice si de imbunatatiri funciare si are drept scop coordonarea realizarii reglementarilor si normelor tehnice referitoare la siguranta digurilor, precum si coordonarea, indrumarea si urmarirea activitatii de supraveghere a digurilor in vederea exploatarii in siguranta a acestora.
(3) Structura, atributiile specifice, componenta si dotarea CONSIDIG se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Siguranta Digurilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 5
(1) Avizarea documentatiilor de evaluare a starii de siguranta a digurilor aflate in exploatare si verificarea respectarii exigentelor de performanta referitoare la siguranta in exploatare a proiectelor de realizare a digurilor noi sau de punere in siguranta a digurilor aflate in exploatare se realizeaza de catre o comisie de avizare organizata pe langa autoritatea publica centrala din domeniul apelor, aflata in coordonarea CONSIDIG.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca avizarea sa fie efectuata de comisii de avizare teritoriale organizate de Administratia Nationala -Apele Romane".
(3) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) sunt infiintate conform Instructiunilor de organizare si functionare a comisiilor de avizare a documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, elaborate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, avizate de CONSIDIG si aprobate prin ordin al conducatorului acestei autoritati.
(4) Comisiile de avizare prevazute la alin. (1) si (2) emit avize in care sunt precizate concluziile si recomandarile expertilor si ale propriilor membri referitoare la starea de siguranta a lucrarilor analizate.

Art. 6
(1) In functie de criteriile stabilite prin Metodologia de incadrare in categorii de importanta a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, digurile sau sectoarele de diguri se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii de importanta:
a) dig de importanta exceptionala (A);
b) dig de importanta deosebita (B);
c) dig de importanta normala (C);
d) dig de importanta redusa (D).
(2) Metodologia prevazuta la alin. (1) se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, se avizeaza de CONSIDIG si se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul imbunatatirilor funciare.
(3) Incadrarea in categorii de importanta a digurilor reprezinta o obligatie legala a proiectantilor pentru lucrarile noi, respectiv a detinatorilor, in cazul digurilor aflate in exploatare, si este utilizata pentru:
a) stabilirea tipului de urmarire a comportarii in timp a digurilor - speciala sau curenta - in conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitatii in constructii;
b) ierarhizarea digurilor in vederea stabilirii programelor de evaluare a starii de siguranta in exploatare a acestora;
c) stabilirea listei cuprinzand digurile cu risc sporit;
d) stabilirea atributiilor de verificare si control al digurilor care revin autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si, respectiv, al apelor;
e) stabilirea obligatiilor ce revin detinatorilor, referitoare la siguranta in exploatare a digurilor, in vederea luarii masurilor corespunzatoare pentru reducerea riscului.
(4) La stabilirea categoriei de importanta a digurilor, detinatorii sau, dupa caz, proiectantii acestor tipuri de lucrari vor tine seama de:

Afişează Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 259/2010    Diguri    CONSIDIG    Apele Romane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.