din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2295 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

  Publicat: 23 Dec 2010       16656 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 21 decembrie 2010

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

(1) Indeplinirea conditiilor de exploatare in siguranta prevazute in avizele, acordurile si autorizatiile emise conform prevederilor prezentei legi este obligatorie.
(2) Realizarea fara acord a unor lucrari in situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) este interzisa.
(3) Exploatarea digurilor fara autorizatie este interzisa.

Art. 13
(1) Detinatorii de diguri sunt obligati sa urmareasca comportarea in timp a lucrarilor pe baza unor proiecte de urmarire speciala sau a unor instructiuni de urmarire curenta elaborate prin grija proprie, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor este obligatorie pe intreaga perioada de executie, punere in functiune, exploatare, reabilitare, conservare, postutilizare sau dezafectare.
(3) Nerespectarea prevederilor proiectului de urmarire speciala sau a instructiunilor de urmarire curenta a comportarii in timp a lucrarii atrage suspendarea autorizatiei pe o perioada de pana la 90 de zile, timp in care detinatorul va realiza conformarea.
(4) Activitatea de urmarire a comportarii in timp a digurilor se organizeaza pe 3 niveluri, astfel:
a) nivelul I, cuprinzand observatiile directe, masuratorile la sistemele prevazute pentru urmarirea comportarii in timp si interpretarea primara a rezultatelor, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice;
b) nivelul II, cuprinzand sinteza observatiilor directe, a masuratorilor si a inspectiilor tehnice periodice, precum si interpretarea acestora din punctul de vedere al sigurantei lucrarii, realizate, prin grija detinatorului, de specialisti care intocmesc rapoarte sintetice;
c) nivelul III, cuprinzand analiza si avizarea rapoartelor de sinteza realizate de comisii de urmarire a comportarii in timp a digurilor, organizate de detinatorii acestora, cu avizul CONSIDIG. In cazul detinatorilor care nu organizeaza comisii proprii de urmarire a comportarii in timp a digurilor, analiza si avizarea rapoartelor de sinteza vor fi realizate fie de comisiile de urmarire a comportarii in timp a digurilor aprobate ale altor detinatori, fie de grupuri de specialisti constituite sub coordonarea si cu avizul CONSIDIG.
(5) La sfarsitul fiecarui an, comisiile de urmarire a comportarii in timp a digurilor organizate de detinatorii acestora vor transmite rapoarte de activitate la CONSIDIG, spre analiza si avizare, precum si la Comitetul Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
(6) Concluziile analizelor rapoartelor de sinteza ale comisiilor de urmarire a comportarii in timp a digurilor se materializeaza prin decizii ale conducatorilor unitatilor respective si devin obligatorii pentru detinatori.

Art. 14
Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile, detinatorii de diguri care apara zone populate si/sau obiective socioeconomice importante sunt obligati sa organizeze si sa realizeze un sistem de securitate si paza a lucrarilor, avizat de institutiile abilitate ale autoritatii publice centrale din domeniul administratiei si internelor.

Art. 15
Trecerea in conservare, postutilizarea sau dezafectarea unui dig se realizeaza potrivit Procedurii de trecere in conservare, postutilizare sau dezafectare a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 16
(1) Detinatorii de diguri au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanta si gradul de risc asociat digurilor. Declaratia si inventarierea se efectueaza conform Procedurii de inventariere a digurilor de aparare impotriva inundatiilor, care se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.
(2) Inventarierea digurilor, inclusiv a zonelor de protectie ale acestora, se realizeaza sub coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor in baza declaratiilor detinatorilor de diguri, efectuate conform prevederilor alin. (1), se centralizeaza in Registrul National al Digurilor din Romania, denumit in continuare REDIG, si se actualizeaza la fiecare 5 ani sau dupa producerea unor viituri importante.
(3) REDIG se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica pe site-urile autoritatilor publice centrale din domeniile apelor si imbunatatirilor funciare.
(4) Inventarierea digurilor aflate in exploatare si intocmirea REDIG se realizeaza in termen de 3 ani de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul III - Controlul in domeniul sigurantei digurilorArt. 17
(1) Controlul indeplinirii exigentelor de performanta si al respectarii prevederilor legale aferente sigurantei digurilor se efectueaza de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin personal imputernicit.
(2) Controlul prevazut la alin. (1) se va desfasura prin actiuni anuale sau dupa producerea unor viituri importante, pe baza unei tematici elaborate si aprobate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, in baza avizelor CONSIDIG si ale Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta al autoritatii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 18
In scopul indeplinirii atributiilor de control, personalul imputernicit al autoritatii publice centrale din domeniul apelor are dreptul:
a) de acces la diguri, indiferent de detinatorul si destinatia acestora, pentru a face constatari privind respectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor ce decurg din aceasta;
b) de a controla existenta si starea sistemelor prevazute pentru urmarirea comportarii in timp a digurilor, in conformitate cu prevederile proiectelor de urmarire speciala sau ale instructiunilor de urmarire curenta a comportarii in timp a lucrarilor;
c) de a constata contraventii si de a propune sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19
Pentru efectuarea controlului in unitatile cu regim special de acces, precum si in zonele de frontiera, persoanele prevazute la art. 18 vor primi aprobare si din partea autoritatii publice centrale care coordoneaza unitatile respective sau, dupa caz, din partea conducatorului unitatii respective.


Capitolul IV - SanctiuniArt. 20
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Afişează Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 259/2010    Diguri    CONSIDIG    Apele Romane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.