din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1357 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor

  Publicat: 23 Dec 2010       16618 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Legea 259/2010 legea sigurantei digurilor

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 21 decembrie 2010

Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Sanctiuni ce se aplica in cazuri anume prevazute de lege prin derogare de la regulile comune.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda dreptul de retransmisie pe teritoriul Rom�niei a unui serviciu de programe care nu se �ncadreaza �n prevederile art. 75 alin. (1) si (2) din Legea audiovizualului 504/2002.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

a) caracteristicile tehnice si functionale ale digurilor;
b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau inconjurator impotriva efectelor negative potentiale produse in cazul cedarii digurilor;
c) cuantificarea efectelor negative potentiale ale unui incident sau accident la digul respectiv;
d) impactul socioeconomic si de mediu in cazul indisponibilitatii unui dig;
e) modul in care digul este proiectat, construit, exploatat, inspectat tehnic periodic, reparat, conservat, postutilizat sau dezafectat.
(5) Incadrarea intr-o categorie de importanta a unui dig se analizeaza si se valideaza de catre comisia de avizare in competenta careia se afla lucrarea.
(6) In scopul protectiei populatiei, a proprietatii si a mediului social, economic sau inconjurator, CONSIDIG are drept de control asupra stabilirii categoriei de importanta si, dupa caz, de modificare a acesteia pentru oricare dintre digurile din Romania.

Art. 7
(1) Stabilirea exigentelor de performanta care definesc sistemul calitatii in domeniul constructiilor de diguri, procedurile si reglementarile tehnice, precum si controlul respectarii acestora sunt realizate prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice.
(2) Reglementarile si procedurile cu caracter general aferente sistemului calitatii in domeniul constructiilor de diguri se stabilesc prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor, al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul imbunatatirilor funciare.
(3) Normele tehnice aferente sistemului calitatii in constructiile de diguri se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).
(4) Normele tehnice specifice pentru urmarirea comportarii in timp a digurilor se elaboreaza prin grija autoritatii publice centrale din domeniul lucrarilor publice si se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatilor mentionate la alin. (2).


Capitolul II - Regimul de folosire a digurilorArt. 8
(1) Este obligatoriu sa se obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor acordul privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor, denumit in continuare acord, in urmatoarele situatii:
a) pentru proiecte de realizare a unor diguri noi;
b) pentru interventii constructive care refac parametrii de baza ai digurilor aflate in exploatare, in vederea punerii in siguranta a acestora;
c) pentru interventii constructive care modifica parametrii de baza ai digurilor aflate in exploatare, in vederea punerii in siguranta a acestora;
d) pentru trecerea in conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate in exploatare.
(2) Acordul se solicita de titularul de investitie, in cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi, si de catre detinator, in toate celelalte cazuri .
(3) Acordul se refera la incadrarea in categorii de importanta a digului, la adaptarea solutiilor de proiectare la conditiile de amplasament, la respectarea normelor si reglementarilor legale privind siguranta digurilor, precum si a celor mai bune practici in domeniu .
(4) Acordul este necesar pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor care conditioneaza ulterior emiterea autorizatiei de construire.
(5) Acordul se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, in baza avizului favorabil al comisiei de avizare prevazute la art. 5 alin. (1).
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca acordul sa fie emis de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale -Apele Romane", in baza avizului favorabil al comisiilor de avizare teritoriale.
(7) Acordul se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale -Apele Romane", in competenta careia se afla lucrarea, denumite in continuare autoritati competente, in conformitate cu Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare impotriva inundatiilor.
(8) Acordul isi mentine valabilitatea pe toata durata executiei lucrarilor, dar nu mai mult de 5 ani, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta. Daca timp de 2 ani de la data emiterii executia nu a inceput, acordul isi pierde valabilitatea.
(9) Reinnoirea acordului este posibila numai la cerere si numai daca se respecta integral prevederile cuprinse in actul de reglementare emis anterior. In caz contrar, este necesara obtinerea unui alt acord . Solicitarea de reinnoire se face de detinator, la autoritatea competenta, cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii acordului initial, in conformitate cu prevederile legale.
(10) In cazul in care s-au produs evenimente de natura sa modifice conditiile de siguranta ale lucrarilor proiectate si/sau in curs de executie, acordul isi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina un alt acord de la autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 9
(1) Pentru digurile aflate in exploatare, detinatorul este obligat sa obtina de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor o autorizatie de functionare in conditii de siguranta, denumita in continuare autorizatie .
(2) Autorizatia certifica indeplinirea exigentelor de performanta referitoare la siguranta in exploatare si conditioneaza obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor si, respectiv, de protectie a mediului.
(3) Autorizatia se emite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, in baza avizului favorabil al comisiei de avizare.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru lucrarile incadrate in categoriile de importanta C si D, conducatorul autoritatii publice centrale din domeniul apelor poate stabili, prin ordin, ca autorizatia sa fie emisa de unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale -Apele Romane", in baza avizului favorabil al comisiei de avizare teritoriale.
(5) Autorizatia se solicita de la autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dupa caz, de la unitatile teritoriale ale Administratiei Nationale -Apele Romane", in competenta careia se afla lucrarea, in conformitate cu Procedura de emitere a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta a digurilor de aparare impotriva inundatiilor.
(6) Autorizatia se emite pe o durata determinata de maximum 10 ani, durata fiind stabilita de autoritatea competenta, si se reinnoieste, la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisa. Solicitarea de reinnoire se face de detinator cu cel putin 90 de zile inainte de data expirarii autorizatiei initiale, in conformitate cu prevederile legale.
(7) In cazul producerii unor accidente sau incidente care afecteaza conditiile de functionare in siguranta a digului, autorizatia isi pierde valabilitatea, iar detinatorul este obligat sa obtina o alta autorizatie de la autoritatea competenta, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 10
Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor de aparare impotriva inundatiilor si Procedura de emitere a autorizatiei de functionare in conditii de siguranta a digurilor de aparare impotriva inundatiilor se elaboreaza de autoritatea publica centrala din domeniul apelor si se aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

Art. 11
Tarifele pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, care vor acoperi cheltuielile de functionare ale comisiilor de avizare si ale CONSIDIG, se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12

Afişează Legea nr. 259/2010 legea sigurantei digurilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei    Legea 259/2010    Diguri    CONSIDIG    Apele Romane

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.