din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3068 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 227/2006 (republicata 2011) privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

Legea 227/2006 (republicata 2011) privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

  Publicat: 26 Jan 2011       24078 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii.
Legea nr. 227/2006 (republicata 2011) privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Un sport in care inlocuirea jucatorilor este permisa pe durata desfasurarii unei competitii.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Este actiunea intentionata a unei persoane de a determina o alta persoana sa savarseasca o infractiune, fiind o forma a participatiei penale.
Forma a participatiei penale ce consta in fapta unei persoane care, cu intentie, inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute in legea penala,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
(stat federativ). Stat format din 2 sau mai multe state membre, caracterizat prin functionarea a 2 randuri de organe de conducere -
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Parte a procesului de desfasurare a controlului doping,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Forma a infractiunii prevazuta in cap. II, t. II, art. 20-22, C. pen., partea generala, si consta in executare a hotararii de a savarsi infractiunea, executare care afost insa intrerupta sau nu si-a produs efectul.
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Forma a culpei, care consta in neprevederea rezultatului faptei pagubitoare de catre autorul ei,
Orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.

TITLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza prevenirea si combaterea dopajului in sport .
(2) Conform reglementarilor Conventiei impotriva dopajului, adoptata in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 171/1998, ale Conventiei internationale impotriva dopajului in sport, adoptata in cadrul Conferintei Generale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptata prin Legea nr. 367/2006, si ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agentia Mondiala Anti-Doping, denumit in continuare Cod, se interzice dopajul in sport din ratiuni de natura etica si medicala.
Art. 2. - (1) Dopajul in sport reprezinta una sau mai multe incalcari ale reglementarilor anti-doping prevazute la alin. (2).
(2) Constituie incalcari ale reglementarilor anti-doping urmatoarele fapte:
a) prezenta unei substante interzise sau a metabolitilor acesteia ori a markerilor ei in proba biologica provenita de la un sportiv;
b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanta interzisa sau o metoda interzisa;
c) refuzul sau neprezentarea nejustificata pentru prelevarea de probe dupa primirea invitatiei la controlul doping, in conformitate cu reglementarile anti-doping, sau evitarea in orice mod a prelevarii probelor;
d) incalcarea de 3 ori, intr-o perioada de 18 luni, a reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping in afara competitiei, inclusiv nerespectarea de catre sportiv a obligatiei de a furniza informatii privind localizarea sa, precum si a reglementarilor privind testele neefectuate conform Standardului international pentru testare al Agentiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinatie de 3 asemenea incalcari intr-o perioada de 18 luni;
e) falsificarea sau tentativa de a falsifica orice parte a controlului doping;
f) detinerea de substante si/sau de metode interzise;
g) traficarea sau tentativa de traficare a oricarei substante si/sau metode interzise;
h) administrarea sau tentativa de a administra o substanta interzisa oricarui sportiv sau utilizarea unei metode interzise asupra oricarui sportiv ori asistarea, instigarea sau orice forma de complicitate referitoare la orice incalcare a faptelor prevazute la lit. a)-g).
Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
1. sportiv - orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel international, definit ca atare de fiecare federatie internationala, sau orice persoana care participa la activitatea sportiva la nivel national, legitimata la un club sportiv, afiliat la o federatie sportiva nationala ori la o asociatie judeteana pe ramura de sport, si orice alta persoana care participa la activitatea sportiva la un nivel inferior, daca este desemnata de o alta organizatie care accepta Codul . Prezenta definitie cuprinde si practicantii de sport la nivel recreativ, fara ca acestia sa aiba obligatia de a furniza informatii privind localizarea lor si de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);
2. sportiv de nivel international - sportivul desemnat de una sau mai multe federatii internationale ca facand parte din lotul de testare inregistrat al unei federatii internationale;
3. personal asistent al sportivului - orice antrenor, instructor, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, parinte sau orice alta persoana care lucreaza cu, trateaza sau consiliaza sportivi care participa ori se pregatesc sa participe la competitii sportive;
4. organizatie nationala anti-doping - acea autoritate nationala sau acele autoritati nationale responsabile cu privire la adoptarea si implementarea reglementarilor anti-doping, conducerea activitatii de prelevare de probe biologice, gestionarea rezultatelor la testele efectuate si conducerea audierilor, toate aceste responsabilitati fiind la nivel national;
5. control doping - procesul care include furnizarea de informatii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testarilor, recoltarea si manuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri si apeluri;
6. in competitie - perioada care incepe cu 12 ore inainte de o competitie la care sportivul este programat sa participe, pana la finalul competitiei si al procesului de recoltare a probelor legat de acea competitie, cu exceptia situatiilor in care se prevede altfel in reglementarile unei federatii internationale sau ale unei alte organizatii nationale anti-doping;
7. in afara competitiei - orice control doping care nu este realizat in competitie;
8. testari-tinta - selectionarea de sportivi pentru testari, acolo unde anumiti sportivi alesi special sau grupuri de sportivi sunt selectati pe o baza guvernata de reguli specifice, pentru efectuarea de testari la un anumit moment;
9. control doping fara aviz prealabil - un control doping care se desfasoara fara vreo atentionare prealabila a sportivului si in care sportivul este insotit in permanenta, incepand din momentul anuntarii si pana la prelevarea probei biologice;
10. ofiter de control doping - persoana atestata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si care are, pe baza delegatiei emise de Agentia Nationala Anti-Doping, responsabilitatea gestionarii la fata locului a sedintei de prelevare a probelor;
11. proba biologica - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;
12. testare doping - parte a procesului de desfasurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, recoltarea de probe biologice, manuirea lor si transportul de probe biologice la laborator;
13. lista interzisa - lista care denumeste substantele si metodele interzise;
14. substanta interzisa - orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
15. metoda interzisa - orice metoda calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
16. substanta specifica - orice substanta calificata astfel in cuprinsul listei interzise;
17. standard international - un standard adoptat de catre Agentia Mondiala Anti-Doping, ce contine si detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozitiilor Codului;
18. rezultate pozitive - un raport de la un laborator sau de la alta entitate careia i s-a aprobat efectuarea de testari, care identifica intr-o proba biologica prezenta unei substante interzise, a metabolitilor ori a markerilor sai, inclusiv insemnate cantitati de substante endogene sau dovezi ale utilizarii de metode interzise;
19. metabolit - orice substanta produsa in organism in urma unui proces de metabolizare, biodegradare;
20. marker - un compus, grup de compusi sau parametri biologici care indica utilizarea de substante sau metode interzise;
21. suspendare - oprirea sportivului sau a altei persoane, pentru o perioada determinata de timp, de la participarea in cadrul oricarei competitii sau al unei manifestari sportive ori sponsorizari, ca urmare a deciziei luate in urma audierii prevazute la art. 33, conform prezentei legi;
22. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obtinute in cadrul unei anumite competitii sau manifestari sportive, cu toate consecintele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte si premii;
23. falsificare - modificarea printr-o actiune incorecta, obstructionarea, inducerea in eroare sau orice comportament fraudulos, in scopul de a modifica rezultatele testarii doping sau de a impiedica desfasurarea procedurilor obisnuite de testare doping, precum si oferirea de informatii false Agentiei Nationale Anti-Doping;
24. utilizare de substante sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricarei substante sau metode interzise;
25. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizarii in scopuri terapeutice a unei substante si/sau metode interzise sportivilor care prezinta o afectiune dovedita medical;
26. terapeutic - tratamentul unei stari medicale cu agenti sau metode curative sau care ajuta la vindecare;
27. competitie - o singura cursa, meci, joc sau o intrecere sportiva singulara;
28. manifestare sportiva - o serie de competitii individuale organizate de un singur organism decizional;
29. tentativa - angajare comportamentala deliberata care constituie un pas important in desfasurarea unei actiuni, cu scopul savarsirii uneia dintre faptele prevazute la art. 2 alin. (2);
30. lipsa vinovatiei - demonstrarea de catre sportiv a faptului ca nu a stiut sau nu a suspectat si nici nu ar fi avut posibilitatea sa stie ori sa suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul ca a folosit sau ca i s-au administrat substante ori metode interzise;
31. lipsa neglijentei semnificative - demonstrarea de catre sportiv a faptului ca neglijenta de care a dat dovada nu a fost semnificativa in ceea ce priveste incalcarea legislatiei anti-doping;
32. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;
33. persoana - o persoana fizica sau juridica;

Afişează Legea 227/2006 (republicata 2011) privind prevenirea si combaterea dopajului in sport pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Comitetul Olimpic si Sportiv Roman    Agentia Nationala Anti-Doping    Legea 227/2006

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro