din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1458 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

  Publicat: 18 Oct 2011       22801 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

Publicata in Monitorul Oficial nr. 729 din 17 octombrie 2011

(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Denumire data monedei unice europene.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

Ca urmare a Infogramei nr. 724 din 26 ianuarie 2011 prin care Reprezentanta Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana a comunicat autoritatilor romane faptul ca Comisia Europeana a recomandat modificarea legislatiei in domeniul parteneriatului public-privat pentru a fi compatibila cu acquis-ul si jurisprudenta europeana in domeniul achizitiilor publice si concesiunilor, precizand ca deja cazul a fost trimis pentru a fi introdus in sistemul EU Pilot care precede procedurile de incalcare a dreptului comunitar (infringement),
tinand seama ca prin Acordul-cadru de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, si Romania, in calitate de Imprumutat, si Banca Nationala a Romaniei, in calitate de Agent al Imprumutatului, in valoare de 1,4 miliarde euro (Acord), si prin Memorandumul de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania (Memorandum), care constituie parte integranta din Acord, la capitolul E "Reforme structurale``, al treilea paragraf, se precizeaza "cadrul legal privind parteneriatele public-privat din Romania trebuie revizuit pentru a se asigura concordanta deplina cu Directivele Europene privind achizitiile publice``, este imperios necesara, pentru respectarea angajamentelor internationale pe care Romania si le-a asumat, modificarea cadrului legal national in domeniul parteneriatului public-privat in vederea compatibilizarii acestuia cu legislatia europeana in cel mai scurt timp .
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si armonizarea sistemului privind implementarea parteneriatului public-privat cu normele europene in materie, luand in considerare faptul ca neadoptarea unor astfel de masuri ar putea avea ca efect declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana, consecinta cea mai grava
in acest caz reprezentand-o amanarea/intarzierea implementarii unor proiecte de investitii majore, cu impact social si economic la nivel national sau local,
luand in considerare Infograma nr. 9.071 din 11 octombrie 2011 prin care Reprezentanta Permanenta a Romaniei la Uniunea Europeana a comunicat scrisoarea domnului Jonathan Faull, director general al DG Markt, prin care autoritatile romane au fost informate ca procedura de incalcare a dreptului european poate fi inchisa de indata ce prezenta ordonanta de urgenta va fi adoptata si notificata serviciilor Comisiei Europene, in forma agreata de cele doua parti,
tinand cont de recomandarile Comisiei Europene, precum si de perioada lunga pe care o presupune procedura parlamentara, se impune initierea unei ordonante de urgenta pentru modificarea Legii parteneriatul public-privat nr. 178/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in care sa fie prevazute ajustarile impuse de prevederile normelor europene si prin care sa fie imbunatatit cadrul de reglementare a parteneriatului public-privat.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) nediscriminarea - asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice investitor privat, indiferent de nationalitate sau cetatenie, sa poata participa la procedura de selectie pentru atribuirea unui contract de parteneriat publicprivat si sa aiba sansa de a deveni contractant;
b) tratamentul egal - stabilirea si aplicarea oricand pe parcursul procedurii de incheiere a contractului de parteneriat public-privat de reguli, cerinte, criterii identice pentru toti investitorii privati, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a participa la procedura de selectie si de a deveni contractant;``.

2. Dupa articolul 3 se introduc trei noi articole, articolele 3^1-3^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Investitorii privati care, in temeiul legislatiei statului membru in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze serviciul in cauza nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei romane, sunt obligati sa fie persoane juridice. Persoanele juridice pot fi obligate sa indice, in cadrul ofertelor sau scrisorilor de intentie, numele si calificarile profesionale ale persoanelor responsabile cu executarea prestatiei in cauza.
(2) Orice investitor privat are dreptul de a participa, individual sau intr-un grup de investitori privati, la procedura de selectie. Pentru depunerea unei oferte sau a unei scrisori de intentie, partenerii publici nu pot impune ca grupurile de investitori privati sa aiba o anumita forma juridica, dar grupul selectat va fi obligat sa dobandeasca o anumita forma juridica in cazul in care i s-a atribuit contractul, in masura in care aceasta transformare este necesara in scopul bunei executari a contractului.

Art. 3^2
In scopul atribuirii unui contract de parteneriat public-privat de catre partenerii publici, statul roman in relatiile lui cu alte state membre aplica in relatiile lor conditii la fel de favorabile precum cele pe care le aplica operatorilor economici/investitorilor privati din tarile terte in temeiul acordului privind contractele de achizitii publice incheiat in cadrul negocierilor multilaterale ale Rundei Uruguay. In acest scop, statul roman se consulta cu privire la masurile pe care urmeaza sa le ia in scopul punerii in aplicare a acordului, in cadrul Comitetului consultativ pentru achizitii publice constituit in temeiul art. 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului din 26 iulie 1971 de instituire a Comitetului consultativ pentru achizitiile publice de lucrari.

Art. 3^3
Fara a aduce atingere dispozitiilor prezentei legi, in special celor privind obligatiile in materie de publicitate a contractelor atribuite si de informare in legatura cu investitorii privati, si in conformitate cu cadrul legal in materie, acesta din urma nu divulga informatiile comunicate de investitorii privati cu titlu confidential; respectivele informatii cuprind in special secrete tehnice sau comerciale si aspectele confidentiale ale ofertelor/scrisorilor de intentie.``

3. La articolul 4, literele e) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e) investitor privat - orice persoana juridica sau asociere de persoane juridice, romana sau straina, care si-a manifestat interesul de a participa in cadrul procedurii de selectie si este dispusa sa asigure finantarea pentru una sau mai multe dintre etapele unui proiect de parteneriat public-privat, cu precizarea situatiei prevazute la art. 3^1 alin. (1), si care are calitatea de furnizor de bunuri, prestator de servicii ori executant de lucrari - cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata bunuri, servicii si/sau executie de lucrari;
......................................................
s) valoarea estimata a contractului de parteneriat publicprivat
- suma valorii aportului partenerului public si costul total rezultat din studiul de prefezabilitate sau fundamentare, inclusiv suma valorii riscurilor de proiect.``

4. La articolul 4, dupa litera s) se introduc trei noi litere, literele t)-u), cu urmatorul cuprins:
"t) contractele de parteneriat public-privat de lucrari - contractele de parteneriat care au ca obiect fie executia, fie atat proiectarea, cat si executia unor lucrari referitoare la una dintre activitatile mentionate la anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie realizarea prin orice mijloace a unei lucrari care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. O A�lucrareA� este rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructie sau de lucrari publice, destinata sa indeplineasca ea insasi o functie economica sau tehnica;
t) contractele de parteneriat public-privat de bunuri - contractele de parteneriat, altele decat cele prevazute la lit. t), care au ca obiect furnizarea de bunuri care sa raspunda unor necesitati precizate de partenerul public in continutul anuntului de selectie si al documentului atasat. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect furnizarea de bunuri si care acopera, in mod accesoriu, lucrari de montaj si de instalare este considerat A�contract de parteneriat public-privat de bunuriA�;
u) contractele de parteneriat public-privat de servicii - contractele de parteneriat, altele decat contractele specificate la lit. t) si t), care au ca obiect prestarea de servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect atat bunuri, cat si servicii prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este considerat A�contract de parteneriat public-privat de serviciiA�, in cazul in care valoarea serviciilor in cauza este mai mare decat valoarea bunurilor cuprinse in contract . Un contract de parteneriat public-privat care are ca obiect servicii in intelesul anexei nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care cuprinde numai incidental activitati in intelesul anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de parteneriat public-privat de servicii .``

5. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In sensul art. 11 lit. h), se intelege:
a) retea publica de telecomunicatii - infrastructura publica de telecomunicatii care permite trimiterea de semnale intre puncte terminus definite ale retelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
b) punct terminus al retelei - ansamblul de conexiuni fizice si specificatii tehnice de acces care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si sunt necesare pentru a avea acces la respectiva retea publica si pentru a comunica in mod eficient prin intermediul sau;
c) servicii publice de telecomunicatii - serviciile de telecomunicatii furnizate de una sau mai multe entitati de telecomunicatii desemnate in mod special de statul membru;
d) servicii de telecomunicatii - serviciile care constau, integral sau partial, in transmisia si transmiterea de semnale in reteaua publica de telecomunicatii prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii.``

6. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
Contractele de parteneriat public-privat de lucrari, de bunuri si de servicii includ si contractele care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica: gaze, energie termica si electrica, apa, transport, servicii postale, explorarea sau extractia de petrol, gaze, carbune sau alti combustibili solizi, precum si porturile sau aeroporturile.``

Afişează OUG 86/2011 pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Parteneriatul public-privat    Legea 178/2010    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei    OUG 86/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.