din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » STATUTUL Casei Nationale de Pensii Publice (2012)

STATUTUL Casei Nationale de Pensii Publice (2012)

  Publicat: 19 Mar 2012       28202 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Hotararea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii Publice

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159, din 9 martie 2012

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1. -
(1) Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, este institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale care administreaza sistemul public de pensii si sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care acorda persoanelor asigurate pensii si alte prestatii de asigurari sociale, aflata sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
(2) CNPP aplica politicile si strategiile Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale privind pensiile si alte prestatii de asigurari sociale si asigura beneficiarilor sai servicii publice bazate pe transparenta, legalitate si eficienta.

Art. 2. -
(1) CNPP are in subordine case judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica
(2) CNPP poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul caselor teritoriale de pensii
(3) CNPP are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, denumit in continuare INEMRCM, institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica.

Art. 3. -
(1) CNPP asigura coordonarea, indrumarea si controlul activitatii caselor teritoriale de pensii, in scopul aplicarii unitare a legislatiei in domeniul specific de activitate si al realizarii integrale a sarcinilor si atributiilor ce le revin acestora
(2) CNPP asigura coordonarea metodologica a activitatii caselor de pensii sectoriale, infiintate, potrivit legii, ca structuri cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.

Art. 4. - CNPP verifica aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta .

Art. 5. -
(1) In cadrul CNPP functioneaza Comisia centrala de contestatii, ca organism care examineaza si solutioneaza contestatiile depuse impotriva deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si care urmareste aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice
(2) CNPP asigura Comisiei centrale de contestatii suport tehnic si logistic prin serviciul specializat din cadrul CNPP, constituit in acest scop.

Art. 6. -
(1) Personalul CNPP si al caselor teritoriale de pensii este constituit din functionari publici, precum si din salariati incadrati pe baza de contract individual de munca
(2) Salarizarea personalului CNPP si al caselor teritoriale de pensii se face conform reglementarilor legale aplicabile personalului platit din fonduri publice.CAPITOLUL II

Atributiile CNPPArt. 7. - CNPP are urmatoarele atributii:


I. In domeniul organizatoric:
a) elaboreaza Regulamentul intern al CNPP, stabileste structura organizatorica a caselor teritoriale de pensii si aproba regulamentul-cadru intern al acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul sau de competenta;
c) stabileste, in cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnica de evidenta a contribuabililor si beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date;
d) organizeaza modul de stabilire si de plata a drepturilor de pensii si a altor drepturi de asigurari sociale finantate din bugetul asigurarilor sociale, precum si a celor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform legii;
e) organizeaza activitatea de evidenta contabila a executiei bugetare pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
f) organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare provenite din declaratiile individuale de asigurare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
g) ia masurile necesare de regularizare a sumelor platite in plus de catre contribuabili, in aplicarea prevederilor legale nationale si internationale din domeniul sau de competenta;
h) stabileste anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare si a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum si tarifele si comisioanele pentru operatiunile efectuate de catre CNPP si structurile sale teritoriale pentru terti;
i) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta;

Afişează STATUTUL Casei Nationale de Pensii Publice (2012) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Casa Nationala de Pensii Publice    HG 118/2012

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Cauza reala si serioasa a desfiintarii postului. Analizarea organigramelor si a statelor de functii ale angajatorului in aprecierea caracterului efectiv al desfiintarii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1275/2016 din 10.06.2016

Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate. Neaplicabilitate in dosarele definitive in care nu a fost invocata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 673 din 09.02.2016Articole Juridice

Actualizarea pensiilor de serviciu stabilite prin Legea 7/2006. Obligativitatea emiterii adeverintei prevazuta in anexele Normelor de aplicare a Legii 7/2006
Sursa: Av. Marius-Catalin Predut