din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2212 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 septembrie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 septembrie 2008

  Publicat: 08 Sep 2008       2774 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 8 septembrie 2008

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Desemneaza o operatiune comerciala bazata pe o compensare globala( ce se realizeaza la nivelul unor firme, dar si la nivelul unor state )
Monitorul Oficial nr. 641 / 8 sep. 2008


HOTĂR�RI ALE SENATULUI* 44. � Hotăr�re pentru modificarea Hotăr�rii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale SenatuluiORDONANȚE ȘI HOTĂR�RIALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 103. � Ordonanță de urgență privind �nființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare

* 912. � Hotăr�re pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Rom�niei, Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului și Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecție a frontierelor de stat ale Rom�niei, Serbiei și Muntenegrului și Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum și �ntreținerea acestuia, semnat la Novi Sad la 19 aprilie 2006* Acord �ntre Guvernul Rom�niei, Consiliul de Miniștri al Serbiei și Muntenegrului și Guvernul Republicii Ungare privind punctul de intersecție a frontierelor de stat ale Rom�niei, Serbiei și Muntenegrului și Republicii Ungare, marcat prin semnul de frontieră Triplex Confinium, precum și �ntreținerea acestuia* 997. � Hotăr�re privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2008 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, �n vederea desfășurării �n Italia, �n perioada septembrie�octombrie 2008, a campaniei de diplomație publică �Piazza di Romania� (Piața Rom�niei)

* 998. � Hotăr�re pentru desemnarea polilor naționali de creștere �n care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională

* 1.004. � Hotăr�re privind organizarea și desfășurarea �n Rom�nia, �n perioada 21�24 octombrie 2008, a Summitului Asociației Forțelor Europene și Mediteraneene de Poliție și Jandarmerie cu Statut Militar

* 1.005. � Hotăr�re pentru modificarea Hotăr�rii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor �n cadrul Programului național de protecție socială �Bani de liceu�

* 1.007. � Hotăr�re pentru modificarea denumirii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanică Fină � I.N.C.D.M.F. București, �nființat prin Hotăr�rea Guvernului nr. 1.303/1996

* 1.008. � Hotăr�re pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției �n domeniul public al județului Timiș și �n administrarea Consiliului Județean Timiș

* 1.009. � Hotăr�re pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții �Reabilitare și amenajare sediu Tribunal Ialomița�, �Reabilitare și amenajare sediu Curtea de Apel Pitești� și �Sediu Tribunal Argeș�

* 1.012. � Hotăr�re privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale � Agenția Domeniilor Statului �n domeniul public al statului și �n administrarea Ministerului Transporturilor, �n vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Rom�nia � S.A. a activităților de interes național �n domeniul administrării drumurilor naționale, respectiv �Varianta de ocolire a municipiului Sibiu�

* 1.013. � Hotăr�re privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș, și din administrarea Consiliului Local al Comunei Bascov �n domeniul public al statului și �n administrarea Ministerului Transporturilor, �n vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din Rom�nia � S.A. a obiectivului de interes național �Varianta de ocolire a municipiului Pitești�

* 1.015. � Hotăr�re privind organizarea �n Rom�nia a Punctului de contact ESPON pentru sprijinirea implementării Programului ESPON 2013 � Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale

* 1.016. � Hotăr�re privind cuantumul taxelor de licențiere și autorizare �n pescuit și acvacultură

* 1.021. � Hotăr�re privind preluarea unor terenuri din domeniul public al comunei Ștefan cel Mare, județul Călărași, și din administrarea Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare �n domeniul public al statului și �n administrarea Ministerului Transporturilor, �n vederea realizării de către Compania Națională de Căi Ferate �C.F.R.� � S.A. a obiectivului de interes național �Reabilitarea secțiunilor Băneasa�Fetești de pe linia de cale ferată București�Constanța, Rom�nia�

* 1.031. � Hotăr�re privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut �n bugetul de stat pe anul 2008, pentru �nlăturarea efectelor calamităților naturale produse �n județele Bacău, Botoșani, Iași, Maramureș, Neamț și SuceavaACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 572. � Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor de aplicare a schemei de defrișare a plantațiilor viticole

* 2.599. � Ordin al ministrului economiei și finanțelor privind aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezent�nd diferențe de accize pentru motorina livrată cu acciză redusă

* 2.607. � Ordin al ministrului economiei și finanțelor privind modificarea criteriilor de selecție a contribuabililor mijlocii administrați de administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene

_______

Monitorul Oficial nr. 642 / 8 sep. 2008


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 236. � Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat

* 412. � Ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind aprobarea schemei �Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanțare nerambursabilă �e-creștere!�, aferent proiectului �Economia bazată pe cunoaștere��, finanțat de Banca Mondială și Guvernul Rom�niei

* 1.002/948/59. � Ordin al ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotăr�rii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

* 1.173. � Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală

* 1.466. � Ordin al ministrului sănătății publice pentru aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile

* 1.492. � Ordin al ministrului sănătății publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat �n perioada 26 octombrie � 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care funcția respectivă nu a fost �ncadrată prin concurs

* 1.493. � Ordin al ministrului sănătății publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat �n perioada 12�21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulanță județene la care postul respectiv nu a fost �ncadrat prin concurs

* 2.467. � Ordin al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Procedurilor și modalităților de reținere și gestionare a sumelor aferente procentului de 3% reținut din sumele �ncasate din recuperarea creanțelor Rom�niei provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată �nainte de 31 decembrie 1989, și din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, �nregistrate �n conturile de cliring, barter și cooperare economică internațională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.259/2007

_________

Vezi toate Monitoarele Oficiale din septembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...