din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiecte de legi si Ordonante adoptate de Guvern in sedinta din data de 29 noimebrie 2017

Proiecte de legi si Ordonante adoptate de Guvern in sedinta din data de 29 noimebrie 2017

  Publicat: 30 Nov 2017       1917 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 29 noiembrie 2017

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia Natiunilor Unite privind protectia reciproca a informatiilor clasificate schimbate cu Biroul Mediatorului stabilit in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017
2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Anexei la Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope
3. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii Financiar-Bancare din Bucuresti
4. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii ``Mihai Eminescu`` din Timisoara
5. PROIECT DE LEGE privind desfiintarea Universitatii ``George Baritiu`` din Brasov
6. PROIECT DE LEGE privind Statutul inspectorului de munca

II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea alineatului (6) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local
3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii

III. HOTARARI
1. HOTARARE pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
2. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Hotararea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
3. HOTARARE privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Caransebes si pentru modificarea anexei nr.3 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole
5. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Nationale de Inchideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017
6. HOTARARE pentru modificarea art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara
7. HOTARARE privind inscrierea unui imobil-cladire in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica a Judetului Bacau - Centrul Judetean de Aparatura Medicala Bacau, institutii aflate in subordinea Ministerului Sanatatii
8. HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ``Protectie mal drept brat Borcea, zona Baital KM 48-49+500, comuna Borcea, judetul Calarasi`` si ``Combaterea inundatiilor in bazinul hidrografic al raului Slanic si afluenti, judetul Buzau``
9. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.607/2017 privind acordarea cetateniei romane domnului Despotovski Filip
10. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017
11. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau
12. HOTARARE pentru completarea anexei nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov
13. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati
14. HOTARARE pentru completarea Anexei nr.45 la Hotararea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si al municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad
15. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1362/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Valcea precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
16. HOTARARE privind aprobarea circumstantelor si procedura specifica aferent etapei 1 a programului esential de inzestrare ``transportor blindat pentru trupe 8x8``
17. HOTARARE privind organizarea, desfasurarea si finantarea paradei militare nationale prilejuite de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei, in anul 2017
18. HOTARARE privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ``Cantacuzino``
19. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a Hotararii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
20. HOTARARE pentru modificarea si completarea anexei nr. 9 la Hotararea Guvernului nr. 1347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
21. HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare ``DIPLOMATIE``IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru participarea la festivaluri si targuri de filme, interne si internationale, precum si a Schemei de ajutor de minimis pentru distribuirea si exploatarea filmelor romanesti de toate genurile, in aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
2. MEMORANDUM cu tema: aprobarea initierii si negocierii Protocolului de colaborare in domeniul turismului intre Ministerul Turismului din Romania si Ministerul Dezvoltarii Economice si Comertului din Ucraina
3. MEMORANDUM cu tema: Decizie vizand situatia amplasamentului Esplanada, in vederea dezvoltarii Cartierului pentru justitie, in cadrul unui program de reconversie functionala
4. MEMORANDUM cu tema: Implementarea tehnologiilor viitoare de comunicatii mobile
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizarii de concurs pentru ocuparea a 15 functii publice vacante din cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor masuri pentru simplificarea procesului de evaluare, selectie si contractare la nivelul POR 2014-2020Citeşte mai multe despre:    Statutul inspectorului de munca    Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2106

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 2236

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 1955

Majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.230 de lei, aprobata de Guvern
15 Dec 2019 | 1365

Proiect de Hotarare privind stabilirea salariului minim de la 1 ianuarie 2010
09 Dec 2019 | 1854

Nivelul salariilor minime pe economie inregistrat de statele Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019
02 Feb 2019 | 2353Articole Juridice

Obligatia de a stabili un salariu superior salariului minim garantat in plata. Reglementari si controverse
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Nivelul minim al salariului are in vedere cuantumul salariului de baza (care include si sporul de vechime), iar nu cuantumul salariului de incadrare (ca punct de pornire in calculul salariului de baza)
Pronuntaţă de: Tribunalul Ialomita Sectia Civila, Sentinta civila nr. 89/2017, in sedinta din 25 ianuarie 2017

Legea nu impune un anumit mod de calcul al salariilor pentru salariatii ce nu fac parte din categoria celor platiti din fonduri publice, ci numai respectarea unui nivel minim
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a C.M.A.S., Decizia nr. 165/2017, in sedinta publica din data de 16.01.2017