din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1002 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 30 mai 2019

Actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 30 mai 2019

  Publicat: 30 May 2019       837 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta din data de 30 mai 2019, Guvernul Romaniei a aprobat si a luat act de urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act adoptat de organele de stat,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(BEI)Infiintata prin Tratatul de la Roma , Banca Europeana de Investitii este institutia financiara a Comunitatii. Sarcina ei este de a contribui la o dezvoltare echilibrata a Comunitatii, prin integrare economica si coeziune sociala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Denumire data monedei unice europene.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.

I. PROIECTE DE LEGE
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea platii cotizatiei anuale in vederea participarii Politiei Romane la Reteaua Politiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile interguvernamentale la care Romania este parte
2. PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru stabilirea unor masuri financiare
5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local
6. PROIECTUL LEGII Resurselor Hidrominerale


II. ORDONANTE DE URGENTA
1. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
2. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
3. ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr. 16/2018 privind asigurarea masurilor necesare organizarii si desfasurarii unor proiecte culturale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative


III. HOTARARI
1. HOTARARE privind aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune si obiective - 2019-2029
2. HOTARARE privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate
3. HOTARARE privind trecerea unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Sanatatii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
4. HOTARARE privind actualizarea descrierii tehnice si valorii de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii, precum si trecerea unei parti a imobilului din domeniul public al statului in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii
5. HOTARARE pentru modificarea unor acte normative in domeniul programelor guvernamentale de garantare in numele si in contul statului
6. HOTARARE pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnata la Tokyo la 5 februarie 2019 si la Bucuresti la 15 februarie 2019 la Acordul de imprumut pentru Proiectul privind realizarea legaturii retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda Otopeni - Bucuresti dintre Agentia Internationala de Cooperare a Japoniei si Romania, semnat la Tokyo la 10 martie 2010
7. HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Varianta ocolitoare a orasului Bacau, pe DN2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orasului Brasov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orasului Medias, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orasului Reghin, pe DN 16 si DN 15" si "Varianta ocolitoare a orasului Targu Mures, pe DN 13 si DN 15", precum si declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ``Varianta de ocolire Bacau``, precum si modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 620/2013
8. HOTARARE privind inscrierea unui bun imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta
9. HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 750/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti intre A1 - DN7 si DN2 - A2", precum si modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 750/2010
10. HOTARARE privind transmiterea unui teren aflat in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea Ministerului Apelor si Padurilor - Administratia Nationala "Apele Romane"
11. HOTARARE privind declasificarea informatiilor cuprinse in documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor si Padurilor
12. HOTARARE privind aprobarea platii contributiei voluntare a Romaniei, in lei, la bugetul Centrului Regional al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Diplomatie Preventiva in Asia Centrala in vederea sprijinirii finantarii proiectului "Consolidarea cooperarii in folosirea cursurilor de apa transfrontaliere din bazinul Marii Aral``
13. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
14. HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptari institutionale in perspectiva aderarii Romaniei la NATO, inclusiv organizarea si functionarea reprezentarii Romaniei la Cartierul general al NATO si la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa - SHAPE
15. HOTARARE pentru aprobarea platii contributiei financiare voluntare a Romaniei pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 si anul 2019 catre Comitetul de Asistenta pentru Dezvoltare (DAC) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE
16. HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judetul Neamt
17. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general
18. HOTARARE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului in suprafata de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocuparii temporare pe o perioada de 10 ani a terenului din fondul forestier national in suprafata de 146,0177 ha si pentru aprobarea ocuparii temporare pentru o perioada de 2 ani a terenului din fondul forestier national in suprafata de 4,3016 ha de catre Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, in vederea realizarii obiectivului ``Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Portile de Fier -Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad/LEA 400 kV Portile de Fier-Anina-Resita``
19. HOTARARE pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finantare a investitiilor pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare
20. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat
21. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii ``Telecomunicatii CFR`` SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
22. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori ``CFR - Calatori`` SA aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
23. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome ``Administratia Fluviala a Dunarii de Jos`` Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
24. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale de Cai Ferate ``C.F.R.``- S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
25. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale ``Administratia Canalelor Navigabile`` - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
26. HOTARARE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugete locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pentru finantarea in anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
27. HOTARARE privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si transmiterea unei parti din acesta in administrarea Ministerului Justitiei
28. HOTARARE privind modificarea art.1 din Hotararea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ``Medium Term Notes``
29. HOTARARE pentru aprobarea plafoanelor alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018
30. HOTARARE privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vrancea de catre Hornea Sorin-Ionel-Florin
31. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vrancea de catre Costandache Ticu


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Proiectele prezentate de Romania in cadrul Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, Slovenia, 5-6 iunie 2019
2. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor si semnarea modificarii, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Intelegere intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 si la Bucuresti la 23 decembrie 2015
3. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea si lupta impotriva criminalitatii dintre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Ministerul Securitatii Publice al Republicii Populare Chineze
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii Programului executiv de cooperare stiintifica si tehnologica intre Ministerul Cercetarii si Inovarii din Romania si Consiliul pentru Cercetare Stiintifica si Tehnologica din Turcia
5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente imprumutului privind imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, in valoare de 50 milioane euro si aprobarea raportului negocierii documentelor aferente imprumutului privind consolidarea infrastructurii si a pregatirii pentru situatii critice de urgenta, in valoare de 40 miloane euro, acordate Romaniei de catre Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnarii textelor negociate ale Acordurilor de imprumut dintre Romania si BIRD; acordarea imputernicirilor de semnare a Acordurilor de imprumut, Ministrului Finantelor Publice
6. MEMORANDUM cu tema: Masuri necesare indeplinirii conditiei favorizante ``Cadru eficace de management al riscului de dezastre``, prevazuta prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)
7. MEMORANDUM cu tema: Masuri necesare indeplinirii conditiei favorizante ``Cadru de politica strategic pentru sistemul de educatie si formare, la toate nivelurile``, prevazuta prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)


V. PUNCTE DE VEDEE
1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 37 initiative legislative parlamentare.Citeşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Acte normative    Sedinta de Guvern    30 mai    Hotarare de Guvern    Memorandum    Proiect de lege

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

15 noiembrie 2024 - data limita pana la care Romania trebuie sa implementeze salariul minim european
13 Jun 2024 | 140

[Vatra MCP] Contextul, motivele si necesitatea adoptarii Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
22 Feb 2022 | 1624

Codul muncii comentat 2022. Noua organizare a muncii. Editia a III-a, completata si revizuita
26 Jan 2022 | 2060

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 2256

Legi promulgate in data de 26 martie 2021
27 Mar 2021 | 1405

Legi promulgate in data de 12 martie 2021
15 Mar 2021 | 1336Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Conditiile de exercitare a actiunii directe in contencios administrativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 1792/2019