din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1619 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

Camera Consultantilor Fiscali a publicat data si tematica pentru sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

  Publicat: 10 Sep 2019       1188 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 738 din 10.09.2019 a fost publicata Hotararea CCF nr, 6/2019 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Diminuare de valoare; scadere a puterii de cumparare a monedei unei tari,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
IPC - Masura a variatiei preturilor calculata de Institutul National de Statistica prin compararea preturilor cu amanuntul ale unui cos de bunuri si servicii reprezentative pentru consumul populatiei.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2019 va avea loc in municipiul Bucuresti in data de 2 noiembrie 2019.


Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 28 octombrie 2019.


Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.


Inscrierile la examen se fac in perioada 30 septembrie 2019-18 octombrie 2019 pe site-ul www.ccfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul Bucuresti.


Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la examen;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, in copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau de institutia medicala la care este inregistrat;
i) 3 fotografii 2/3 cm.


Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, dosarul de inscriere va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la examen;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, in copie legalizata, precum si copii legalizate ale actelor doveditoare, in cazul schimbarii numelui;
d) carnetul de munca, in copie certificata de angajator sau in copie legalizata, dupa caz, adeverinta eliberata de angajator, adrese eliberate de asociatiile profesionale din care fac parte, in cazul profesiilor liberale;
e) actul de identitate, in copie;
f) certificatul de cazier judiciar;


Tematica va cuprinde:
1. Notiuni de drept comercial si drept civil:
- constituirea si functionarea societatilor;
- reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;
- profesionisti;
- exploatarea intreprinderii.


2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:
- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalitatii.
- aspecte fiscale privind preturile de transfer (definitie persoane afiliate, principiul valorii de piata, metode de determinare a preturilor de transfer);
- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare) intre persoane juridice romane si intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
- conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
- norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne.


3. Impozitul pe profit:
- contribuabili si sfera de cuprindere a impozitului;
- definitie persoane afiliate;
- reguli speciale de impozitare;
- calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
- reguli privind anul fiscal;
- cote de impozitare;
- provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile si alte costuri echivalente dobanzii din punct de vedere economic;
- amortizarea fiscala;
- termene de plata si de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilitati fiscale;
- aspecte fiscale privind preturile de transfer (definitie persoane afiliate, principiul valorii de piata, metode de determinare a preturilor de transfer);
- reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare) intre persoane juridice romane si intre societati din Romania si societati din alte state membre ale Uniunii Europene;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
- conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;
- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;
- norme impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care au incidenta directa asupra functionarii pietei interne.


4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:
- definitia microintreprinderii;
- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii;
- baza impozabila;
- plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.


5. Impozitul pe venit:
- contribuabili si sfera de cuprindere a impozitului;
- categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozitare;
- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
- obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
- termene de plata;
- aspecte fiscale internationale;
- reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.


6. Contributii sociale obligatorii:
A. Contributii sociale obligatorii privind activitatile dependente:
- baza de calcul al contributiilor sociale;
- baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
- exceptii generale - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii;
- exceptii specifice - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii grupate in functie de categoriile din care fac parte persoanele care realizeaza veniturile;
- calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale;
- cotele de contributii;
- depunerea declaratiilor.
B. Contributii sociale obligatorii privind activitatile independente:
- platitorii;
- baza de calcul;
- exceptii specifice;
- declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale;
- cotele de contributii.


7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obtinute din Romania;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si ale legislatiei Uniunii Europene;
- certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;
- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
- impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;
- chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania;
- tratamentul fiscal al veniturilor din dobanzi obtinute din Romania de persoane juridice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
- tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activitati independente impozabile in Romania obtinute de persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
- retinerea impozitului din veniturile obtinute din Romania de persoane rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri din activitati desfasurate de artisti si sportivi;
- asocieri/entitati care desfasoara activitate/obtin venituri in/din Romania.


8. Taxa pe valoarea adaugata:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (TVA);
- locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA;
- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
- baza de impozitare;
- cote de TVA;
- operatiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata TVA;
- inregistrarea in scopuri de TVA si anularea inregistrarii in scopuri de TVA;
- facturarea;
- alte obligatii in materie de TVA;
- regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana;
- serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum; pentru agricultori;
- ajustarea taxei deductibile;
- taxarea inversa;
- decontul de TVA si alte declaratii.


9. Accize:
a) regimul accizelor armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, platitori de accize, calculul accizelor, responsabilitatile platitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declaratiilor de accize, documente fiscale, garantii;
- regimul de antrepozitare fiscala:
a�� reguli generale;
a�� autorizarea antrepozitelor fiscale;
a�� conditii de autorizare;
a�� obligatiile antrepozitarilor autorizati;
a�� anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;
- destinatar inregistrat:
a�� reguli generale;
a�� conditii de autorizare;
a�� obligatiile destinatarilor inregistrati;
a�� revocarea autorizatiei de destinatar inregistrat;
- expeditor inregistrat:
a�� reguli generale;
a�� conditii de autorizare;
a�� autorizarea ca expeditor inregistrat;
a�� obligatiile expeditorului inregistrat;
a�� revocarea autorizatiei de expeditor inregistrat;
- importator autorizat:
a�� reguli generale;
a�� conditii de autorizare;
a�� autorizarea ca importator autorizat;
a�� obligatiile importatorului autorizat;
a�� revocarea autorizatiei de importator autorizat;
- scutiri de la plata accizelor;
- exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice si energie electrica;
- restituiri de accize;
- deplasarea si primirea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize:
a�� documentul administrativ electronic;
a�� divizarea deplasarii produselor energetice in regim suspensiv de accize;
a�� primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize;
a�� raportul de export;
a�� proceduri in cazul in care sistemul informatizat este indisponibil;
a�� incheierea deplasarii produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize;
a�� structura si continutul informatiilor;
a�� proceduri simplificate;
a�� nereguli si abateri;
- deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile dupa eliberarea pentru consum:
a�� persoane fizice;
a�� regimul si deplasarea produselor cu accize platite, detinute in scopuri comerciale in Romania;
a�� documentul de insotire;
a�� vanzarea la distanta si reprezentantul fiscal;
a�� distrugeri si pierderi;
a�� nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile;
- deplasarea produselor accizabile in regim de exceptare sau scutire directa;
- marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat;
- marcarea si colorarea pacurii si a produselor asimilate acesteia;
- marcarea si colorarea motorinei;
- alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile;
b) regimul accizelor nearmonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul si calculul accizelor, scutiri, platitorii de accize, obligatiile platitorilor de accize, declaratiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat;
c) contraventii si sanctiuni;
d) infractiuni .


10. Impozite si taxe locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- modul de calcul;
- termene de plata;
- reduceri si scutiri;
- modul de declarare a proprietatilor.


11. Impozitul specific unor activitati:
- contribuabili;
- anul fiscal/perioada impozabila;
- reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activitati;
- reguli privind declararea si plata impozitului specific unor activitati;
- reguli privind calculul, declararea si plata impozitului specific datorat pentru alte activitati;


- termenele de declarare a mentiunilor;


- prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende si registrul de evidenta fiscala.


12. Taxele vamale:
- tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
- originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
- plasarea marfurilor sub un regim vamal:
a�� declararea marfurilor si punerea in libera circulatie;
a�� regimuri speciale:
A� tranzit: intern si extern;
A� depozitare: antrepozitare vamala si zone libere;
A� utilizare specifica: admitere temporara si destinatie finala;
A� prelucrare: perfectionare activa si perfectionare pasiva;
a�� export.


13. Contabilitate:
- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
- forma si continutul situatiilor financiare anuale.


14. Sanctiuni si cai de contestare:
- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.


15. Aspecte privind procedura fiscala:
- principii generale de conduita in administrarea creantelor fiscale;
- creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
- inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale;
- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
- procedura de colectare a creantelor fiscale;
- solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
- controlul fiscal;
- stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
- acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescriptie;
- stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
- recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- contraventii si sanctiuni prevazute in Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.


Bibliografie:


*) Actele normative care vor face obiectul Bibliografiei aferente examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2019 vor fi cele in vigoare pana la data de 1 septembrie 2019.


1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
6. Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016;
13. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 271/2018;
16. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
18. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele tranzitorii pentru anumite dispozitii din Codul Vamal al Uniunii, in cazul in care sistemele electronice relevante nu sunt inca operationale, si de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
19. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului Vamal al Uniunii;
20. Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
21. Codul de conduita pentru punerea in aplicare a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
22. Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
23. Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
24. Conventia-model - emisa de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica;
25. Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
26. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
28. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificarile ulterioare;
29. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer;
30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 240/2017 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017;
31. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice;
32. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare;
33. Standarde internationale de raportare financiara:
- IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori"
- IAS 16 "Imobilizari corporale"
- IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala"
- IAS 36 "Deprecierea activelor"
- IAS 38 "Imobilizari necorporale"
- IAS 40 "Investitii imobiliare"
34. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
35. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;
36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla, cu modificarile ulterioare;
37. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare;
38. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;
39. Ordinul ministrului turismului si al ministrului finantelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;
40. Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
41. Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, cu modificarile si completarile ulterioare;
42. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Citeşte mai multe despre:    Consultant fiscal    Consultant fiscal asistent    CCF    Examen    Sesiunea noiembrie 2019    Tematica    Bibliografie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Taxa pentru sustinerea examenului de dobandire a calitatii de consultant fiscal
06 Feb 2019 | 1016

Interviu GHEORGHE FLOREA: �Voi candida pentru un nou mandat intrucat cred ca, la momentul actual, avocatura se confrunta cu provocari fara precedent si a nu candida ar insemna ca cedez in fata acestora�
31 May 2015 | 6528

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 628 din 27.08.2014
03 Sep 2014 | 919

In Poiana Brasov se desfasoara Scolile de vara internationale organizate de ELSA Bucuresti
22 Jul 2014 | 1380

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 77 din 31.01.2014
31 Jan 2014 | 1445Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Jurisprudenţă

Contestatie impotriva deciziei de impunere
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 294 din data17.01.2012