din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2156 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 12 septembrie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 12 septembrie 2019

  Publicat: 12 Sep 2019       954 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
In sedinta de Guvern din data de 12 septembrie 2019, Guvernul a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

I.PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE privind incubatoarele si acceleratoarele de afaceri
2.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Francofoniei referitor la stabilirea la Bucuresti a Biroului Regional pentru Europa Centrala si de Est si privilegiile si imunitatile sale pe teritoriul roman, semnat la Erevan, la 12 octombrie 2018


II.ORDONANTE DE URGENTA
1.ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei
2.ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea alin. (2) al art. 61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
3.ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei si modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019
4.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea Legii nr.117/2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului


III.HOTARARI
1.HOTARARE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugete locale, prevazute in bugetul Ministerului Educatiei Nationale, pentru finantarea in anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat precum si modificarea si completarea unor acte normative
2.HOTARARE pentru aprobarea Protocolului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale, semnat la Ulan Bator, la 28 noiembrie 2018
3.HOTARARE privind actualizarea datelor de identificare si ale valorilor de inventar ale unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Curtii de Conturi si inscrise in anexa nr. 33 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.HOTARARE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesare desfasurarii activitatilor specifice Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A.
5.HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice - "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacau, Sucursala de Transport Bucuresti, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanta, Sucursala de Transport Pitesti, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara
6.HOTARARE privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si, dupa caz, casarii a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacau, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanta, Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Pitesti, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara
7.HOTARARE privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea prefecturilor si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8.HOTARARE pentru modificarea pozitiei nr. 20 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
9.HOTARARE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din fucntiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
10.HOTARARE privind inscrierea unui imobil situat in municipiul Lugoj, judetul Timis, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat in domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru transmiterea unei parti din acesta in domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
12.HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat in domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale si pentru modificarea anexelor nr. 4 si nr. 44 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.HOTARARE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTARARE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Penitenciarului Galati, din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si demolarii
15.HOTARARE pentru aprobarea Acordului de cooperare culturala intre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale din Romania si Ministerul Educatiei, Stiintei, Culturii si Sportului din Georgia semnat la Bucuresti, la 15 aprilie 2019
16.HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1502/2007
17.HOTARARE privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, precum si modificarea si completarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, dupa comasare, prevazute in anexa nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18.HOTARARE privind aprobarea stemei comunei Tomsani, judetul Valcea
19.HOTARARE privind aprobarea modelului steagului municipiului Brad, judetul Hunedoara
20.HOTARARE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicamente Buzau
21.HOTARARE privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigura conectivitatea de baza a transportului rutier de marfuri si de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniune
22.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Administratia Nationala ``Apelor Romane``, aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor


IV.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Anularea aprobarii memorandumului din data de 14.05.2019 cu tema: ``Planul anual 2019 al Agentiei de Cooperare International pentru Dezvoltare (RoAid)`` si aprobarea ``Planului anual 2019 al Agentiei de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid)``, aferent Notei de informare nr. B1-3-1/269 din data de 27.02.2019


V.INFORMARI
1.INFORMARE referitoare la: Implementarea de catre Ministerul Finantelor Publice a masurilor adoptate prin Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
2.INFORMARE privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019Citeşte mai multe despre:    Sedinta de Guvern    12 septembrie 2019    Incubatoarele si acceleratoarele de afaceri    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1684

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 780

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 1950

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 1982

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 28 octombrie 2019
29 Oct 2019 | 1628

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 21 octombrie 2019
26 Oct 2019 | 1148Jurisprudenţă

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Desfiintarea postului ocupat de salariat. Nerelevanta culpei angajatorului pentru situatia financiara dificila in examinarea legalitatii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2020/2016 din 19.04.2016

Reorganizarea societatii. Proces de evaluare a salariatilor dupa criterii de performanta individuale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 2024/2016 din data de 19.04.2016