din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3725 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 6 noiembrie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 6 noiembrie 2008

  Publicat: 06 Nov 2008       3186 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 6 noiembrie 2008

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Vasile Lupu era aroman de origine, din Albania, dar cu educatie greceasca, mama lui fiind, se pare, romanca. Tatal sau, Nicolae al lui Coci, a ajuns aga, iar el a ajuns vornic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(Discount) (1) Cuantumul, in valoare absoluta sau procentuala, cu care pretul de piata al unei obligatiuni este sub valoarea sa nominala. De asemenea, este cuantumul cu care oferta de pret pentru o emisiune este sub valoarea nominala totala a acelei emisiuni;
M. Of. nr. 749 / 6 noi. 2008

LEGI ȘI DECRETE* 249. � Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

* 1.057. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006** 254. � Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

* 1.062. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006** 1.066. � Decret privind �ncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-șef de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative

* 1.067. � Decret pentru numirea �n funcția de procuror-șef adjunct al Secției de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe l�ngă �nalta Curte de Casație și Justiție

* 1.073. � Decret privind conferirea unor decorațiiDECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE* Decizia nr. 1.030 din 9 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, precum și ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

* Decizia nr. 1.031 din 9 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) și (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor �n Rom�nia

* Decizia nr. 1.034 din 9 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

* Decizia nr. 1.037 din 9 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza �nt�i, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 și art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă

* Decizia nr. 1.038 din 9 octombrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 197 alin. 4 și art. 337 din Codul de procedură penalăORDONANȚE ȘI HOTĂR�RI ALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 139. � Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative �n vederea organizării Agenției Naționale pentru Prestații Sociale

* 140. � Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru �ntărirea capacității administrative a Rom�niei �n vederea �ndeplinirii obligațiilor ce �i revin �n calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

* 141. � Ordonanță de urgență pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță �naltă

* 1.354. � Hotăr�re privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotăr�rea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

* 1.373. � Hotăr�re privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Rom�nia

* 1.384. � Hotăr�re privind �ncetarea raportului de serviciu al unui subprefect al județului Ialomița

* 1.385. � Hotăr�re privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Ialomița de către domnul Mocănescu GeorgianDECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU* 219. � Decizie privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din funcția publică de secretar general �n cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor �n funcția publică de inspector guvernamental

* 220. � Decizie privind trecerea domnului Caramitru Stelian din funcția publică de prefect al județului Ialomița �n funcția publică de secretar general �n cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța AlimentelorACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 1.267. � Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea regulilor de desfășurare a operațiunilor de scafandrerie �n porturi și �n apele naționale navigabile ale Rom�niei

* 1.312. � Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 322/2006 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor generate de nave și a reziduurilor mărfii

* 2.596. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea �n Lista monumentelor istorice, grupa �B�, a imobilului Casa �Anastasiu Boiu�, str. Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu

* 2.597. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea �n Lista monumentelor istorice, grupa �B�, a imobilului �Casă�, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca

* 2.598. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea �n Lista monumentelor istorice, grupa �B�, a imobilului Biserica �Adormirea Maicii Domnului�, satul Stănija, comuna Buceș, județul Hunedoara

* 2.599. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea �n Lista monumentelor istorice, grupa �B�, a imobilului Biserica �Sf. Nicolae� Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iași

* 2.600. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului �Grajdurile Regimentului 7 Roșiori�, str. Codrescu nr. 17, municipiul Iași

* 2.607. � Ordin al ministrului culturii și cultelor privind clasarea �n Lista monumentelor istorice, grupa �B�, a monumentului funerar �Golgotta�, Str. Eternității nr. 121, Cimitirul �Eternitatea�, municipiul IașiACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR* 939. � Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale MERCEDES � BENZ INSURANCE BROKER � S.R.L.

* 942. � Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE � S.R.L.

* 944. � Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE � S.R.L.

__________

M. Of. nr. 750 / 6 noi. 2008

LEGI ȘI DECRETE* 231. � Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. � S.A. �n vederea achiziționării de autoturisme

* 1.039. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. � S.A. �n vederea achiziționării de autoturisme** 232. � Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. � S.A. �n vederea achiziționării de autoturisme

* 1.040. � Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. � S.A. �n vederea achiziționării de autoturisme** 233. � Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

* 1.041. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari** 234. � Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de �ncălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată

* 1.042. � Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de �ncălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată** 238. � Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici p�nă la intrarea �n vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici �n anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici �n anul 2008

* 1.046. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici p�nă la intrarea �n vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici �n anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici �n anul 2008** 251. � Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006

* 1.059. � Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006HOTĂR�RI ALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 1.337. � Hotăr�re privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică �Secțiunea 3B pe teritoriul localităților Ip, Crasna, Nușfalău și Boghiș din județul Sălaj� din cadrul obiectivului de investiție �Autostrada Brașov�Cluj�Borș�ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROM�NIA* 15. � Decizie pentru modificarea și completarea anexei la Decizia Consiliului național al Colegiului Medicilor din Rom�nia nr. 6/2008 privind componența comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din Rom�nia

__________

M. Of. nr. 751 / 6 noi. 2008

HOTĂR�RI ALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 934. � Hotăr�re pentru modificarea și completarea Hotăr�rii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul BuzăuACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 3.254. � Ordin al ministrului economiei și finanțelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2008ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROM�NIEI* 34. � Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănești �n monedă națională

* 35. � Circulară privind nivelul ratei dob�nzii de referință a Băncii Naționale a Rom�niei valabil �n luna noiembrie 2008

__________

Arhiva Monitoarele Oficiale din noiembrie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...