din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » MODIFICARE LEGEA 36/1995. Notarii pot avea dubla cetatenie

MODIFICARE LEGEA 36/1995. Notarii pot avea dubla cetatenie

  Publicat: 25 Nov 2008       2845 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Acest proiect propune eliminarea condiţiei deţinerii ´┐Żn exclusivitate a cetăţeniei rom´┐Żne pentru accesul la profesia de notar.

Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Scopul modificării menţionate ´┐Żl reprezintă uniformizarea accesului la profesia de notar public pentru toţi cetăţenii rom´┐Żni, indiferent dacă aceştia deţin exclusiv cetăţenia rom´┐Żnă ori dacă, alături de cetăţenia rom´┐Żnă, mai deţin şi o altă cetăţenie.
Raţiunea care a stat la baza acestei modificări a vizat trei aspecte: asumarea obligaţiilor Rom´┐Żniei ´┐Żn calitate de parte la Convenţia europeană asupra cetăţeniei; aplicarea principiului constituţional conform căruia cetăţenii sunt egali ´┐Żn faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, precum şi Hotăr´┐Żrea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, care a constatat existenţa unei fapte de discriminare, prin refuzul acceptării participării la concursul de ocupare a funcţiei de notar public datorită dublei cetăţenii, recomand´┐Żnd, totodată, Ministerului Justiţiei să promoveze un act normativ prin care acest tratament discriminatoriu să fie eliminat.
Totodată, potrivit art. 17 din Convenţia mai sus menţionată, statului rom´┐Żn ´┐Żi revine obligaţia de a asigura egalitate de tratament pentru toţi cetăţenii rom´┐Żni cu domiciliul ´┐Żn Rom´┐Żnia, indiferent dacă aceştia deţin sau nu şi cetăţenia altui stat . O aplicare a acestei prevederi s-a materializat şi ´┐Żn dreptul intern ´┐Żncă din anul 2003, odată cu revizuirea Constituţiei, prin eliminarea condiţionării accesului la funcţiile şi demnităţile publice de deţinerea ´┐Żn exclusivitate a cetăţeniei rom´┐Żne.
Av´┐Żnd ´┐Żn vedere că activitatea notarului public implică ´┐Żn mod indubitabil exerciţiul autorităţii publice, acesta fiind ´┐Żnvestit să ´┐Żndeplinească un serviciu public, iar actul ´┐Żndeplinit de el este unul de autoritate publică, este necesar ca accesul la această profesie să fie condiţionat, ´┐Żn continuare, de deţinerea calităţii de cetăţean rom´┐Żn, ´┐Żnsă, ´┐Żn mod obligatoriu, această condiţionare trebuie să se situeze ´┐Żn limitele stabilite de Legea fundamentală.

Anterior, ´┐Żn cadrul şedinţei Guvernului din data de 12 noiembrie a.c., a fost adoptat proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
Proiectul detaliază, ´┐Żn capitolul destinat asistenţei judiciare, cazurile şi condiţiile de acordare a asistenţei judiciare, precum şi organizarea, ´┐Żn cadrul profesiei, a activităţii de acordare a asistenţei judiciare.
Astfel, pe de o parte, sunt reglementate cazurile care, potrivit legii, reprezintă modalităţi de acordare a asistenţei judiciare, iar pe de altă parte este precizată procedura ´┐Żn urma căreia, ´┐Żn cadrul barourilor, se realizează desemnarea avocaţilor care urmează a acorda asistenţa judiciară. Coordonarea metodologică a activităţii ´┐Żn cadrul profesiei se realizează prin intermediul Departamentului pentru coordonarea asistenţei judiciare, care va fi ´┐Żnfiinţat, ´┐Żn acest scop, ´┐Żn cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din Rom´┐Żnia.
De asemenea, la nivelul fiecărui barou, vor fi organizate servicii de asistenţă judiciară care vor avea ca scop organizarea, la nivel local, a activităţii de desemnare a avocaţilor care vor acorda asistenţă judiciară ´┐Żn cazurile prevăzute de lege.
Desemnarea avocaţilor care vor ´┐Żndeplini această activitate va avea loc, prin urmare, ´┐Żn urma unei proceduri stabilite prin prezentul proiect, dintre avocaţii ´┐Żnscrişi ´┐Żn Registrul de asistenţă judiciară ce va fi constituit ´┐Żn temeiul legii.
Prin proiect se reglementează, totodată, unele aspecte care ţin de organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, rezultate din experienţa practică a aplicării Legii nr.51/1995 şi semnalate, ´┐Żn principal, de reprezentanţii avocaţilor, ´┐Żn urma Congresului Uniunii Naţionale a Barourilor din Rom´┐Żnia, desfăşurat ´┐Żn luna iunie a anului curent.
Astfel, sunt avute ´┐Żn vedere aspecte care privesc:

- formele de exercitare a profesiei. Se propune, ´┐Żn acest sens, exercitarea profesiei şi ´┐Żn cadrul societăţilor profesionale cu răspundere limitată, reglementate prin reconsiderarea formei de exercitare a profesiei ´┐Żn vigoare ´┐Ż societatea civilă profesională cu răspundere limitată;
- lărgirea accesului ´┐Żn profesia de avocat, prin eliminarea condiţiei cetăţeniei rom´┐Żne cerute ´┐Żn acest scop;
- crearea cadrului pentru organizarea ´┐Żn mod unitar a accesului ´┐Żn profesie, prin examenul ce va fi organizat la nivel naţional de Uniunea Naţională a Barourilor din Rom´┐Żnia, reglementări ce se vor aplica ´┐Żncep´┐Żnd cu data de 1 ianuarie 2009, av´┐Żnd ´┐Żn vedere gradul avansat de organizare a examenului de intrare ´┐Żn profesie din anul ´┐Żn curs;
- clarificarea efectelor juridice ale folosirii, ´┐Żn afara cadrului legal, a denumirilor specifice profesiei de avocat, organelor reprezentative ale acesteia, precum şi a calităţii ´┐Żnseşi de avocat, ´┐Żn alte condiţii dec´┐Żt cele prevăzute de lege.
- reconsiderarea unor aspecte care se referă la procedura de alegere a organelor reprezentative ale profesiei.

Necesitatea reglementărilor propuse are ´┐Żn vedere faptul că organizarea eficientă a profesiei de avocat reprezintă o premisă pentru asigurarea unei asistenţe juridice de calitate şi, implicit, a unei asistenţe judiciare de un nivel optim, iar organizarea activităţii de acordare a ajutorului public judiciar ´┐Żn orice formă face parte dintre măsurile de asigurare a standardelor minime pentru ca sistemul de asistenţă judiciară să fie considerat ca asigur´┐Żnd un acces efectiv la justiţie cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ´┐Żnt´┐Żrzierea ´┐Żn organizarea acestui sistem put´┐Żnd avea consecinţe grave cu privire la eficienţa şi operativitatea acordării asistenţei, at´┐Żt pentru cetăţenii rom´┐Żni, c´┐Żt şi pentru cetăţenii din celelalte state membre ale Uniunii Europene.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...