din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 12 mai 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 12 mai 2009

  Publicat: 12 May 2009       3917 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 12 mai 2009

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Regula fundamentala a dreptuilui international contemporan,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Monitorul Oficial nr. 310/12.05.2009

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
343. Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001 .

-------------

Monitorul Oficial nr. 311/12.05.2009

Parlamentul Romaniei
136. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national .

Presedintele Romaniei
742. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national .

Parlamentul Romaniei
137. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952, precum si pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .

Presedintele Romaniei
743. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/2008 pentru modificarea Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945-1952, precum si pentru modificarea art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .

Parlamentul Romaniei
138. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare .

Presedintele Romaniei
744. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare .

Parlamentul Romaniei
139. Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza .

Presedintele Romaniei
745. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza .

Parlamentul Romaniei
140. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea platii contributiei Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel .

Presedintele Romaniei
746. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2008 privind efectuarea platii contributiei Romaniei la Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel .

Curtea Constitutionala a Romaniei
496. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 8 lit. c) din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
497. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si art. 278^1 alin. 2 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
501. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedura penala .

Guvernul Romaniei
463. Hotarare pentru completarea anexei nr. 14 la Hotararea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Arad, precum si a municipiului Arad, oraselor si comunelor din judetul Arad .

Guvernul Romaniei
528. Hotarare pentru aprobarea Protocolului de cooperare in domeniul agricol dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii si Pescuitului Maritim din Regatul Maroc, semnat la Marrakech la 7 noiembrie 2008 .

-
Protocol. Protocol de cooperare in domeniul agricol intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Romania si Ministerul Agriculturii si Pescuitului Maritim din Regatul Maroc .

Ministerul Mediului
464. Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
579. Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Centrului National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER .

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
619. Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind repartizarea biletelor de odihna .

Inalta Curte de Casatie si Justitie
22. Decizia . mai 2008 .

Banca Nationala a Romaniei
4. Ordin pentru modificarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2007 privind raportarea cerintelor minime de capital pentru institutiile de credit .

----------------

Monitorul Oficial nr. 312/12.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
297. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv .

Curtea Constitutionala a Romaniei
408. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149^1 alin. 3 din Codul de procedura penala .

Curtea Constitutionala a Romaniei
409. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
410. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedura civila .

Guvernul Romaniei
490. Hotarare privind modificarea anexei "Lista cuprinzand autoritatile administratiei publice locale care beneficiaza de finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009, in completarea surselor proprii ale acestora" la Hotararea Guvernului nr. 426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor administratiei publice locale, in completarea surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de investitii in turism pe anul 2009 .

Guvernul Romaniei
491. Hotarare privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public .

Guvernul Romaniei
531. Hotarare privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt in proprietatea publica a municipiului Roman si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Roman .

Ministerul Administratiei si Internelor
69. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor .

Ministerul Administratiei si Internelor
70. Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind anularea titlului de parc industrial acordat Societatii Comerciale "Rompetrol Industrial Parks" - S.A. Constanta .

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
587. Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Autoritatii Feroviare Romane - A.F.E.R .

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
575. Ordin privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania a formularelor emise in aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, precum si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 .

-
Rectificari Nr. Rectificari din 12-Mai-2009

---------------

Monitorul Oficial nr. 314/12.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
131. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate .

Curtea Constitutionala a Romaniei
143. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (5) din anexa la Legea arendarii nr. 16/1994 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
269. Decizia . februarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva .

Guvernul Romaniei
538. Hotarare pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor nationale pentru arte .

Guvernul Romaniei
540. Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Arad a unor imobile trecute in domeniul public al statului .

Guvernul Romaniei
541. Hotarare privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii acesteia .

Guvernul Romaniei
542. Hotarare pentru stabilirea nivelului rezervei nationale de lapte .

Primul-Ministru
523. Decizie privind promovarea temporara a domnului Marian Niculescu in functia publica de secretar general al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici .

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
10. Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind incetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zacamantului de nisip si pietris din perimetrul Nucet-Persinari, judetul Dambovita .

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei
276. Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 863/2008 .

Autoritatea Electorala Permanenta
90479. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Taranesc Crestin Democrat - Judetul Brasov .

Autoritatea Electorala Permanenta
90507. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Judetul Dambovita .

Autoritatea Electorala Permanenta
90508. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Judetul Bacau .

Autoritatea Electorala Permanenta
90541. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Sector 3, Bucuresti .

Autoritatea Electorala Permanenta
90542. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Romania Mare - Judetul Valcea .

Autoritatea Electorala Permanenta
90543. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Democrata Maghiara din Romania - Bucuresti .

Autoritatea Electorala Permanenta
90544. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Sector 6, Bucuresti .

Autoritatea Electorala Permanenta
90545. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Sector 4, Bucuresti .

Autoritatea Electorala Permanenta
90546. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Conservator - Judetul Caras-Severin .

Autoritatea Electorala Permanenta
90547. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Judetul Galati .

Autoritatea Electorala Permanenta
90548. Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Judetul Brasov .

Arhiva Monitoarele Oficiale din mai 2009


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...