din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2454 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Punctul de vedere al Ministerului Public referitor la modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru cererile si actiunile avand ca obiect anularea-constatarea nulitatii absolute

Punctul de vedere al Ministerului Public referitor la modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru cererile si actiunile avand ca obiect anularea-constatarea nulitatii absolute

  Publicat: 15 May 2009       3124 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ministerul Public a emis punctul de vedere asupra punctului 4 din sesizarea Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Craiova, in legatura cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.2 alin.1, art.3 lit.a1, art.13 si art.14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, coroborate cu dispozitiile art.6 alin.1 lit.b si alin.2, art.8 si art.11 din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997,

Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Masura reparatorie, de restabilire a ordinii de drept, constand in desfiintarea unui act juridic si tuturor urmarilor lui, restituirea prestatiilor efectuate,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu (dintr-o data), la cererea uneia dintre parti, ca urmare a faptului ca cealalta parte nu si-a executat in mod culpabil obligatiile contractactuale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
aprobate prin Ordinul nr.760/C din 22 aprilie 1999 al Ministrului Justitiei, referitor la modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru datorate pentru cererile si actiunile avand ca obiect anularea/constatarea nulitatii absolute, rezilierea/rezolutiunea unor acte juridice patrimoniale, atat in situatia in care nu se formuleaza capatul de cerere accesoriu privind restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate, cat si in ipoteza in care este formulat acest petit accesoriu.

S-a procedat la verificarea practicii judiciare la nivelul intregii tari, urmare sesizarii Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Craiova transmisa Sectiilor Unite de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in care s-a precizat ca instantele din circumscriptia acestei curti au apreciat in mod diferit cu privire la modalitatea de timbrare a actiunilor avand ca obiect rezolutiunea/rezilierea unor acte juridice patrimoniale, atunci cand se solicita si restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate.

In sesizarea Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Craiova se arata ca s-au conturat doua opinii:

I. Intr-o opinie, instantele de judecata care califica aceste actiuni ca fiind nepatrimoniale, potrivit art. 6 lit.b din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.146/1997, considera ca pentru capatul principal de cerere se datoreaza o taxa judiciara de timbru in cuantum fix, iar capatul accesoriu de cerere se timbreaza cu o taxa raportata la valoarea pretentiilor care formeaza obiectul cererii de repunere in situatia anterioara.

II. Intr-o alta opinie, impartasita de instantele de judecata care califica aceste actiuni ca fiind actiuni patrimoniale, se considera ca partile datoreaza o singura taxa juridica de timbru, calculata la valoarea obiectului contractului.


In scopul verificarii practicii judiciare la nivelul intregii tari, s-a procedat la o extindere a domeniului de cercetare, fiind incluse si actiunile in anulare/constatarea nulitatii absolute, respectiv actiunile in reziliere/rezolutiunea unor acte juridice patrimoniale, atat in situatia in care a fost formulat capatul accesoriu de cerere privind restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate, cat si in ipoteza in care nu este formulat acest petit accesoriu.

Din examinarea relatiilor si hotararilor judecatoresti transmise de curtile de apel, au rezultat urmatoarele:

I.1 Unele instante de judecata, investite cu cereri si actiuni prin care se solicita exclusiv constatarea nulitatii absolute/anularea, rezilierea/rezolutiunea unor acte juridice patrimoniale, fara restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate, au stabilit, in sarcina partilor, o taxa judiciara de timbru in cuantum fix, determinata potrivit dispozitiilor art.3 lit.a1 din Legea nr.146/1997, in ceea ce priveste cererile vizand constatarea nulitatii absolute/anularea, respectiv potrivit dispozitiilor art.13 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, coroborate cu dispozitiile art.8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.146/1997, aprobate prin Ordinul nr. 760/C din 22 aprilie 1999 al Ministrului Justitiei, in ceea ce priveste cererile pentru reziliere/rezolutiune. (Anexa I.1)

I.2. Alte instante de judecata, investite cu solutionarea aceluiasi gen de cereri, au considerat ca partile datoreaza o taxa judiciara de timbru, calculata prin raportare la valoarea obiectului litigiului, potrivit dispozitiilor art.2 din Legea nr.146/1997. (Anexa I.2)II.1. Unele instante de judecata, investite cu actiuni si cereri avand ca obiect constatarea nulitatii absolute/anularea, rezilierea/ rezolutiunea unor acte juridice patrimoniale si restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate, au considerat ca partile datoreaza o taxa judiciara de timbru stabilita potrivit dispozitiilor art.2 din Legea nr.146/1997 pentru actiunile si cererile evaluabile in bani, raportandu-se in unele cazuri, in mod explicit, la valoarea obiectului actului juridic. (Anexa II.1)

II.2. Alte instante de judecata au considerat, in aceleasi situatii ca, fata de prevederile art.14 din Legea nr.146/1997, se datoreaza, pentru capatul principal de cerere privind anularea/constatarea nulitatii absolute, rezilierea/rezolutiunea, o taxa judiciara de timbru in suma fixa determinata potrivit dispozitiilor art.3 lit.a1 din Legea nr.146/1997, in ceea ce priveste cererile in anularea/declararea nulitatii unui act juridic, respectiv potrivit dispozitiilor art.13 din acelasi act normativ, in ceea ce priveste cererile avand ca obiect rezilierea/rezolutiunea, iar pentru capatul accesoriu de cerere, vizand restabilirea situatiei anterioare/restituirea prestatiilor efectuate, partile datoreaza o taxa judiciara de timbru calculata in raport de valoarea acestor pretentii, potrivit dispozitiilor art.2 din Legea nr.146/1997 . (Anexa II. 2)*

* *

Problema de drept supusa dezbaterii a fost solutionata prin interventia legiuitorului.

Astfel, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212 din 12 decembrie 2008, publicata in Monitorul oficial nr. 837 din 12 decembrie 2008, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru a fost modificata.

Prin art.I pct.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212/2008, la articolul 2, dupa alineatul (1), s-a introdus alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

�Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar daca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial�.

Scopul acestei ordonante de urgenta a guvernului, astfel cum este exprimat in preambul, este acela de a reglementa unele aspecte care au primit o solutionare diferita in practica instantelor judecatoresti cu privire la timbrarea unor actiuni cu caracter patrimonial.

In consecinta, in privinta actiunilor analizate, legiuitorul a stabilit ca partile datoreaza o taxa judiciara de timbru, stabilita pe transe si cote procentuale, potrivit regulilor instituite prin art. 2 alin.1 din Legea nr. 146/1997, pentru actiunile si cererile evaluabile in bani .

Acest regim juridic este aplicabil, atat in situatia in care partile au solicitat repunerea in situatia anterioara/restituirea prestatiilor efectuate, cat si in ipoteza in care nu este formulat acest petit accesoriu.

In privinta cererilor aflate pe rolul instantelor de judecata la data intrarii in vigoare a noii reglementari, prin art. II alin. (2) teza I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212/2008 se arata ca : �Cererile privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic, (�) aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au fost timbrate corespunzator la data introducerii lor, se considera ca fiind legal timbrate�.

Aceste dispozitii dau expresie principiului neretroactivitatii legii, prevederile art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997 urmand sa se aplice de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 212/2008, actiunilor si cererilor formulate dupa aceasta data .

Referitor la actiunile si cererile aflate pe rolul instantelor de judecata la data intrarii sale in vigoare, dispozitiile art. II alin. (2), citate anterior, le considera legal timbrate, daca au fost timbrate corespunzator la data introducerii lor.

In consecinta, instantele de judecata pe rolul carora se afla in curs de solutionare acest gen de litigii nu vor putea pune in vedere partilor obligatia de a suplimenta taxa judiciara de timbru, in situatia in care acestea au achitat o taxa judiciara de timbru in cuantum fix, determinata potrivit dispozitiilor art. 3 lit.a)1 din Legea nr. 146/1997 (in forma anterioara modificarii aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212/2008), in ceea ce priveste actiunile in constatarea nulitatii/anularea unor acte juridice patrimoniale, respectiv, potrivit dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, coroborate cu dispozitiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul nr. 760/C din 22 aprilie 1999 al Ministrului Justitiei, in ceea ce priveste cererile pentru rezilierea/rezolutiunea unor acte juridice patrimoniale.

*

* *

Referitor la valoarea in raport de care se calculeaza taxa judiciara de timbru stabilita potrivit dispozitiilor art. 2 alin.(1) si alin. (11) din Legea nr. 146/1997, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 212/2008, aratam ca din analiza hotararilor judecatoresti transmise de curtile de apel, rezulta ca in majoritatea cazurilor, cuantumul taxei judiciare de timbru a fost stabilit prin rezolutia presedintelui instantei sau prin incheiere de sedinta, fara a se face referiri exprese cu privire la valoarea avuta in vedere in luarea acestei masuri, astfel incat nu se poate concluziona in sensul existentei unei chestiuni de drept, solutionata diferit de instantele de judecata .

De altfel, dispozitiile art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997 statueaza in mod clar ca: �Valoarea la care se calculeaza taxele judiciare de timbru este cea prevazuta in actiune sau in cerere . Daca aceasta valoare este contestata sau apreciata de instante ca vadit derizorie, evaluarea se face pe cale de expertiza, dispusa din oficiu sau la cererea oricarei parti, taxa calculandu-se la valoarea rezultata din expertiza�.

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 112 pct.3 din Codul de procedura civila, cererea de chemare in judecata va cuprinde si obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand pretuirea este cu putinta, acestea constituind elemente in functie de care se stabilesc o serie de coordonate ale procesului civil, precum competenta ori taxa judiciara de timbru.

In consecinta, partilor le revine obligatia de a indica, in cuprinsul cererilor formulate, valoarea obiectului litigiului, judecatorul avand indatorirea, in virtutea rolului activ, de a solicita lamuriri si precizari, respectand regula dezbaterilor contradictorii, pentru a stabili obiectul cererii si valoarea acestuia.

Apreciem ca, in aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (11) din Legea nr. 146/1997, taxa judiciara de timbru se calculeaza la valoarea pretinsa, nu la valoarea intregului bun cu privire la care s-au nascut pretentiile.


Ca atare, taxa judiciara de timbru se va calcula, in situatia unei executari partiale a obligatiilor partilor, la valoarea pretentiilor care formeaza obiectul cererii de restabilire a situatiei anterioare ori de restituire a prestatiilor efectuate, nefiind justificata stabilirea unei taxe judiciare de timbru la valoarea obiectului contractului a carui rezolutiune ori nulitate absoluta/anulare se solicita decat in situatia in care obligatiile partilor au fost executate in totalitate.


Pentru aceste motive, apreciez ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 329 din Codul de procedura civila, pentru promovarea recursului in interesul legii.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocati

Activarea clauzei de neconcurenta in contextul incetarii contractului individual de munca
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...