din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2770 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 18 mai 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 18 mai 2009

  Publicat: 18 May 2009       2068 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 18 mai 2009

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Situatia in care o lege, o reglementare, o politica sau o practica aparent neutra are un impact disproportionat negativ asupra persoanelor de un anumit sex, fara ca diferentele de tratament sa poata fi justificate in mod obiectiv.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Monitorul Oficial nr. 327/18.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
386. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
440. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8, art. 17, art. 19, art. 20 si art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, precum si ale art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale .

Guvernul Romaniei
570. Hotarare privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea participarii Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale la eurofestivalul de la Brno, Republica Ceha, in perioada 31 mai - 2 iunie 2009 .

Guvernul Romaniei
574. Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Cluj Est" .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
6. Ordin pentru punerea in aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
363. Decizie privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordata societatii EUREKO ASIGURARI - S.A. .

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
364. Decizie privind retragerea autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordata societatii CLAL Romania Asigurari Reasigurari .

--------------

Monitorul Oficial nr. 328/18.05.2009

Parlamentul Romaniei
173. Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, in vederea depasirii efectelor crizei economice financiare mondiale .

Presedintele Romaniei
791. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 206/2008 privind masurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, in vederea depasirii efectelor crizei economice financiare mondiale .

Curtea Constitutionala a Romaniei
389. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului .

Curtea Constitutionala a Romaniei
392. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 din Codul penal .

Curtea Constitutionala a Romaniei
404. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila .

Curtea Constitutionala a Romaniei
441. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare .

Curtea Constitutionala a Romaniei
446. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii .

Curtea Constitutionala a Romaniei
453. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului .

Curtea Constitutionala a Romaniei
454. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila .

Guvernul Romaniei
519. Hotarare privind instituirea unui sistem de identificare unica si trasabilitate a explozivilor de uz civil .

Guvernul Romaniei
550. Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 624 m^2 , trecuta in domeniul public al statului, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. pentru finalizarea lucrarii "Varianta de ocolire a municipiului Pitesti" .

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
539. Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala .

Ministerul Economiei
726. Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzand standardele romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la ascensoare .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4042. Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.743/2008 .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
4043. Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.741/2008 .

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
14. Hotarare pentru aprobarea Normei nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii in aplicare a sanctiunilor internationale in sistemul pensiilor private .

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
10bis. Decizie privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania .

----------------

Monitorul Oficial nr. 329/18.05.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
344. Decizia . martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice .

Curtea Constitutionala a Romaniei
599. Decizia . aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 129 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic .

Serviciul de Telecomunicatii Speciale
28. Ordin al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea continutului-cadru, intocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii si lucrarilor de interventii cuprinse in programul de investitii al Serviciului de Telecomunicatii Speciale .

Ministerul Afacerilor Externe
581. Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de cooperare culturala si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2009- 2010-2011-2012, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2009 .

-
Program. Program de cooperare culturala si stiintifica intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei pentru anii 2009-2010-2011-2012 .

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii
3411. Ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologica, invatamant de zi si invatamant seral .

-
Rectificare. Rectificare .

Arhiva Monitoarele Oficiale din mai 2009


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...