din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4171 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 iulie 2009

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 iulie 2009

  Publicat: 21 Jul 2009       2343 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 21 iulie 2009

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial nr. 501/21.07.2009

Curtea Constitutionala a Romaniei
805. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
834. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule .

Curtea Constitutionala a Romaniei
836. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 .

Curtea Constitutionala a Romaniei
837. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania .

Curtea Constitutionala a Romaniei
847. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei .

Curtea Constitutionala a Romaniei
853. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 123^1 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe .

Curtea Constitutionala a Romaniei
1037. Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 .

Guvernul Romaniei
790. Hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii �Reabilitare DN 24, km 105+700 - km 197+040, Crasna-Iasi�, din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, judetele Vaslui si Iasi .

Guvernul Romaniei
795. Hotarare pentru completarea anexei nr. 58 la Hotararea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara .

Guvernul Romaniei
797. Hotarare privind trecerea unor constructii aflate in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora .

Guvernul Romaniei
796. Hotarare pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures .

Primul-Ministru
584. Decizie privind detasarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului in functia publica de director executiv in cadrul Consiliului Judetean Harghita .
------------

Monitorul Oficial nr. 502/21.07.2009

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
464. Ordin privind aprobarea Listei cuprinzand rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona in baza Hotararii Guvernului nr. 700/2009 pentru sustinerea din fonduri bugetare, in anul 2009, a achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine si/sau caprine .

Ministerul Mediului
978. Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje .

Ministerul Tineretului si Sportului
Protocol privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar, eliberate in baza Legii nr. 341/2004 Nr. - din 06-Iulie-2009

Ministerul Tineretului si Sportului
1215. Ordin pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar, eliberate in baza Legii nr. 341/2004 .

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
Protocol privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar, eliberate in baza Legii nr. 341/2004 Nr. - din 26-Iunie-2009

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
62. Ordin pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea in tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar, eliberate in baza Legii nr. 341/2004 .

----------

Monitorul Oficial nr. 503/21.07.2009

Parlamentul Romaniei
272. Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor .

Presedintele Romaniei
1153. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor .

Presedintele Romaniei
1213. Decret pentru numirea unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman .

Presedintele Romaniei
1215. Decret pentru numirea unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman .

Presedintele Romaniei
1216. Decret pentru numirea unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman .

Presedintele Romaniei
1214. Decret pentru numirea unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman .

Curtea Constitutionala a Romaniei
901. Decizie asupra conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca reprezentata de Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, si autoritatea executiva, reprezentata de Guvernul Romaniei si Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, organ de specialitate al administratiei publice centrale de specialitate in subordinea Guvernului, pe de alta parte .

Guvernul Romaniei
770. Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din Romania .

Guvernul Romaniei
771. Hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului .

Primul-Ministru
585. Decizie pentru eliberarea domnului Liviu Manaila-Maximean din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii .

Primul-Ministru
586. Decizie pentru numirea domnului Tudor Totu in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii .

Primul-Ministru
587. Decizie privind acordarea functiei onorifice de inalt reprezentant pentru protectia si ingrijirea copilului Baroanei Emma Nicholson de Winterbourne .

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
1432. Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2009 .

Ministerul Justitiei
1589/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.589/C/2008, anexa 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1237/C. Rectificare referitoare la Ordinului ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.237/C/2009, anexa 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
648/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 648/C/2009, anexa 1 .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
649/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 649/C/2009, anexa 2 .

Ministerul Justitiei
3039/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei nr. 3.039/C/2008, anexa .

Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1406/C. Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti nr. 1.406/C/2009, anexa 1 .

Arhiva Monitoarele Oficiale din iulie 2009


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...