din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2479 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 12 aprilie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 12 aprilie 2010

  Publicat: 12 Apr 2010       2066 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 12 aprilie 2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Desemneaza o operatiune comerciala bazata pe o compensare globala( ce se realizeaza la nivelul unor firme, dar si la nivelul unor state )
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Valoarea bunurilor si serviciilor utilizate intr-o economie pentru consum final si investitii.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 27 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 271 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea reglementarii soldurilor de cliring si barter pe relatia Republica Araba Egipt, conform Minutei de intelegere semnate la Bucuresti la data de 10 decembrie 2008 si la Cairo la data de 16 decembrie 2008
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 28 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru finantarea, in anul 2010, a Programului a��Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialistia��
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. - din 10 Decembrie 2008
Emitent: -
Minuta MINUTA DE INTELEGERE
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 274 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.494/2004 privind transmiterea unor constructii aflate in proprietatea privata a statului pentru executia proiectului de parteneriat public-privat a��Centrul Dambovitaa��
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 275 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii a��Autostrada Arad-Timisoaraa��
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 279 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 280 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in data de 20 februarie 2010 pe magistrala de cale ferata Bucuresti-Timisoara in zona Balota
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 255 din 30 Martie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 120/2010 privind stabilirea tarifelor serviciilor de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca, prestate de sucursalele Societatii Comerciale de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca a��T.B.R.C.M.a�� - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. A/2460 din 16 Martie 2010
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.896 (2009) si 1.906 (2009) privind situatia din Republica Democratica CongoMonitorul Oficial nr. 0230 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 417 din 01 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind supunerea regimului de control, prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009, a exportului unui strung carusel model SC14CNC/MSF-2H catre firma HINDUSTAN AERONAUTICS/Engine Division, Koraput, Orissa, India
Monitorul Oficial nr. 0228 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 261 din 30 Martie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0228 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. - din 30 Martie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Regulament de organizare si functionare al Institutului National de Sanatate Publica
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 133 din 25 Februarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 si art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, art. 33 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, precum si ale art. 8 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2002
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 184 din 02 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 219 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.361/2006 privind continutul instrumentului de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobarii Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 249 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unei constructii, aflata in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Bihor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 250 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea unei constructii, aflata in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si desfiintarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 254 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea stemei comunei Cosereni, judetul Ialomita
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 257 din 24 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unor imobile, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Penitenciarului Craiova, judetul Dolj, in administrarea Penitenciarului Pelendava, judetul DoljMonitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 247 din 26 Martie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru stabilirea procedurii de constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garantie financiara, precum si stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garantie financiara in caz de abandon al navigatorilor
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 4 din 12 Martie 2010
Emitent: Colegiul Medicilor din Romania
Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
Monitorul Oficial nr. 0227 din 12 Aprilie 2010
Actul nr. 1394 din 12 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 1.394/2004Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1955

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3999

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2866

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2486

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3238

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8980