din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1372 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 16 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 16 iulie 2010

  Publicat: 16 Jul 2010       2455 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 16 iulie 2010

Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Confirmare intr-o anumita functie
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta membrii organizati ai colectivitatii locale, formele de asociere a acestora, institutiile administratiei publice locale,
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Instrumentul structural al Uniunii Europene care finanteaza proiecte privind combaterea somajului,
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 1039 din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor si a Metodologiei de atestare ca sefi de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor
Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. - din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Metodologie de atestare a expertilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrarilor de amenajare a padurilor
Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. - din 01 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Metodologie de atestare ca sefi de proiect pentru lucrari de amenajare a padurilor
Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 6504 din 08 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala a Vamilor
Ordin pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS
Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. - din 08 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala a Vamilor
Norme privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS
Monitorul Oficial nr. 0493 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 593 din 16 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 593/2010
Monitorul Oficial nr. 0492 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 705 din 14 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale
Monitorul Oficial nr. 0492 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 706 din 14 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor partiale pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 22 august 2010
Monitorul Oficial nr. 0491 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 572 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea Strategiei de restructurare si modernizare a Companiei Nationale a��Posta Romanaa�� - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 147 din 12 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscalMonitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 787 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 148 din 12 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 788 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2010 privind modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 149 din 12 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 789 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 150 din 12 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 790 din 09 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 787 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317, art. 318 si art. 3191 din Codul de procedura civila si a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 788 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (5) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 789 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) teza a doua si art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plataMonitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 790 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 799 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 842 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 303 alin. 3 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0490 din 16 Iulie 2010
Actul nr. 847 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 din Codul penalCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1950

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3997

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2479

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3234

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8979