din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4466 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 iulie 2010

  Publicat: 21 Jul 2010       2628 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 21 iulie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Expresia Bruxelles I se utilizeaza adesea pentru a se face referire la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,

Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 170 din 16 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 829 din 16 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 827 din 16 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Barbatie si Credinta in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 826 din 16 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 610 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 februarie 2009 si la Paris la 29 iunie 2009, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut FP 1556 (2006) dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007, pentru finantarea Proiectului privind reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 828 din 16 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Barbatie si Credinta
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 625 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind inscrierea unor imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Ministerului Mediului si Padurilor, pentru Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Garzii Nationale de Mediu si in folosinta comisariatelor regionale si judetene din structura Garzii Nationale de Mediu
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. M.80 din 14 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Instructiuni privind stabilirea competentei pentru aprobarea scaderii din evidenta contabila a unitatilor militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajeaza raspundere materiala sau a sumelor ce depasesc cuantumul imputabil al pagubelor
Monitorul Oficial nr. 0507 din 21 Iulie 2010
Actul nr. M.82 din 14 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului a��Sistem informatic de sprijin al actiunilor militarea��
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 582 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unui imobil, reprezentand teren, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al comunei Ilia si in administrarea Consiliului Local al Comunei Ilia, judetul HunedoaraMonitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 586 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 25 martie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 583 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea declasificarii informatiilor cu nivel de secretizare strict secret si secret elaborate de Ministerul Apararii Nationale anterior datei de 17 februarie 1972
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. - din 25 Martie 2010
Emitent: -
Protocol intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 701 din 19 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 53 din 11 Iunie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 907 din 08 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 1080 din 14 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
Monitorul Oficial nr. 0506 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 524 din 12 Iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale PROASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 168 din 14 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane
Monitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 811 din 13 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoaneMonitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 169 din 14 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Monitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 812 din 13 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Monitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 646 din 07 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2009
Monitorul Oficial nr. 0505 din 21 Iulie 2010
Actul nr. 1027 din 15 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind introducerea si utilizarea clasificarii RO.vi.DRGCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1941

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3991

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2856

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2467

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3225

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8972