din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4264 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 iulie 2010

  Publicat: 30 Jul 2010       2505 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 30 iulie 2010

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Imprumut monetar acordat, reprezentand avans garantat cu depunerea in gaj a unui colateral.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
(Discount) (1) Cuantumul, in valoare absoluta sau procentuala, cu care pretul de piata al unei obligatiuni este sub valoarea sa nominala. De asemenea, este cuantumul cu care oferta de pret pentru o emisiune este sub valoarea nominala totala a acelei emisiuni;
Act adoptat de organele de stat,
Termen din limba germana
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Scrisoare comerciala care se difuzeaza la mai multi agenti economici.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 839 din 28 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 841 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 843 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 842 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 844 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 845 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 17 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta pentru prorogarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si de Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 846 din 29 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 722 din 14 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si indrumare a activitatii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 733 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea amendamentului, convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea semnata la Washington la 7 mai 2010 si la Bucuresti la 27 mai 2010, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomica, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 738 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 2042 din 29 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 9 din 16 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile de credit, ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea de situatii financiare anuale individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012
Monitorul Oficial nr. 0535 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 6709 din 28 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala a Vamilor
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 768 din 23 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 21 din 15 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei angro de energie electrica pentru aprecierea nivelului de concurenta pe piata si prevenirea abuzului de pozitie dominanta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2006
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 22 din 15 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pietei cu amanuntul de energie electrica, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 60/2008
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 1867 din 16 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 21 din 28 Iunie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unui set de cinci monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe Romane, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu si Teoctist Arapasu
Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 549 din 16 Iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale GEPA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.Monitorul Oficial nr. 0534 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 552 din 16 Iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BROKER DE ASIGURARE - ECO BROKER SMART ACT - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 708 din 25 Mai 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 302^1 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 718 din 14 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 628 din 12 Iulie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 1035 din 16 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 1935 din 02 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0533 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 1856/C din 19 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Ordin pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0532 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 519 din 02 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea anexei nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0532 din 30 Iulie 2010
Actul nr. 656 din 07 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures
Monitorul Oficial nr. 0532 din 30 Iulie 2010
Actul nr. M.78 din 04 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.88/2009 privind aprobarea Normelor pentru ocuparea posturilor permanente in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii Nationale

Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1942

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3991

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2856

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2467

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3225

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8972