din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4274 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 5 august 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 5 august 2010

  Publicat: 05 Aug 2010       3229 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 5 august 2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Fuzionare. O operatiune de concentrare este realizata atunci cand doua sau mai multe intreprinderi, independente anterior, fuzioneaza, atunci cand o intreprindere achizitioneaza controlul unei alte intreprinderi
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Scrisoare comerciala care se difuzeaza la mai multi agenti economici.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Washington George, general si om de stat american (Bridges Creek, Virginia, 1732-Mount Vernon 1799).
Nicolae Iorga (n. 5/17 iunie 1871, Botosani - d. 27 noiembrie 1940, Strejnic, judetul Prahova) a fost un istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar si academician roman.
Iorga Eugenia - membru al Parlamentului Romaniei.
A preluat prin lupta tronul, la 25 octombrie 1632, dupa ce l-a invins pe Radu Alexandru Ilias, domnul numit de Poarta.
A fost primul domnitor al tarii Romanesti atestat de documente.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 3 din 04 August 2010
Emitent: Camera Deputatilor
Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 727 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri situate in municipiul Calafat, judetul Dolj, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Cai Ferate a��C.F.R.a�� - S.A. a obiectivului de interes national a��Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunare de la Calafat-Vidina��
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 744 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate in inventarul bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 386 din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Ordin pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conceptele de concentrare economica, intreprindere implicata, functionare deplina si cifra de afaceri
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 385 din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Ordin pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind concentrarile economice
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 387 din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Ordin pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind restrictionarile direct legate si necesare punerii in aplicare a concentrarilor economice
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. - din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Instructiuni privind restrictionarile direct legate si necesare punerii in aplicare a concentrarilor economice
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 388 din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Ordin pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. - din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Instructiuni privind definirea pietei relevante
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 389 din 05 August 2010
Emitent: Consiliul Concurentei
Ordin privind abrogarea unor regulamente si ordine ale Consiliului ConcurenteiMonitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 24 din 27 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 150 de ani de la nasterea sopranei Hariclea DarclA�e
Monitorul Oficial nr. 0553 din 05 August 2010
Actul nr. 417 din 05 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 417/2010, in anexa nr. 2
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 739 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea incadrarii in categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Sibiu, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 1
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 740 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii a��Reabilitare DN 66 Petrosani-Simeria, intre km 131+000 si km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale, pe teritoriul judetului Hunedoaraa��
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 751 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, precum si stabilirea numarului de posturi
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 759 din 21 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 528 din 28 Iulie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Ordin privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 973 din 28 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregatire in vederea obtinerii celei de-a doua specialitati de catre posesorii certificatului de specialist
Monitorul Oficial nr. 0552 din 05 August 2010
Actul nr. 2258 din 02 August 2010
Emitent: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 807 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvicMonitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 851 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 414^2 alin. 3 teza finala, art. 264 alin. 3 si 4 si art. 197 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 852 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea platii primelor de concediu de odihna suspendate in perioada 2001-2006
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 865 din 24 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1066-1069 si art. 1144 din Codul civil si ale art. 119 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 881 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 883 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 892 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 902 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 954 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
Monitorul Oficial nr. 0551 din 05 August 2010
Actul nr. 983 din 08 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 155, art. 156, art. 159, art. 148 alin. 1 lit. f) si art. 149^1 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0550 din 05 August 2010
Actul nr. 1078 din 27 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului BucurestiMonitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2257 din 12 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa a��Ba��, a imobilului a��Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu din Str. Batistei nr. 20, sectorul 2, Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2258 din 12 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa arh. Dimitrie Maimarolua�� din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2259 din 12 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa Mihail Sutua�� din str. Nicolae Iorga nr. 12A, sectorul 1, Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2264 din 18 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa Stefan Lilovicia�� din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2269 din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Saguna, apartinand imobilului din str. Andrei Saguna nr. 25, Sibiu, judetul Sibiu
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2270 din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa de locuita�� din str. Andrei Saguna nr. 3, Sibiu, judetul Sibiu
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2274 din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa de locuita�� din str. Andrei Saguna nr. 5, Sibiu, judetul Sibiu
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2271 din 19 Mai 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa de locuita�� din str. Andrei Saguna nr. 7, Sibiu, judetul Sibiu
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2398 din 19 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind schimbarea grupei de clasare din a��Ba�� in a��Aa�� pentru imobilul Biserica a��Buna Vestirea�� a fostei manastiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2388 din 13 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului a��Casa Ibraileanua�� din Str. Garii nr. 6, Focsani, judetul VranceaMonitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2399 din 20 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica a��Ba��, a imobilului fostei primarii din Str. Unirii nr. 15, Zalau, judetul Salaj
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 2400 din 20 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa a��Ba��, a imobilului a��Casa D.R. Ioanitescua�� din str. Mantuleasa nr. 33, sectorul 2, Bucuresti
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 640 din 19 Iulie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 89 din 28 Aprilie 1998
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege Legea apiculturii (republicare)
Monitorul Oficial nr. 0549 din 05 August 2010
Actul nr. 75 din 05 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2010Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1942

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3991

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2856

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2467

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3225

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8972