din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4002 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 16 august 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 16 august 2010

  Publicat: 16 Aug 2010       2895 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 16 august 2010

Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Confirmare intr-o anumita functie
Sistemul de operare este acel program sau colectie de programe care asigura fuctionarea de baza a calculatorului precum si intermedierea dintre utilizator si calculator.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat �n jurisdictia Rom�niei dreptul de a difuza, �ntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 852 din 12 August 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea unor decoratii
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 849 din 12 August 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind incetarea mandatului unui membru in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 808 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 809 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. 1 si ale art. 319^1 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 813 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. a) si lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 815 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61 alin. 1 teza a doua si alin. 2 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 813 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societatii Comerciale a��Sanevit 2003a�� - S.A. Arad, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 466 din 22 Iulie 2010
Emitent: Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instala
Ordin privind modificarea si completarea Metodologiei de atestare a personalului de specialitate in domeniul ISCIR, aprobata prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 4576 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita a��Motanul Incaltata�� din Pitesti
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 4577 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program normal din localitatea TalmaciuMonitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 4578 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara a��Christianaa�� din Zalau
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 4590 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat Grup Scolar a��Puskas Tivadara�� din municipiul Sfantu Gheorghe
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 4591 din 28 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar de stat Grup Scolar Economic Administrativ a��Berde Arona�� din municipiul Sfantu Gheorghe
Monitorul Oficial nr. 0580 din 16 August 2010
Actul nr. 50 din 05 August 2010
Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 3/2010 de modificare a Instructiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 934 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 936 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1-91^6 din Codul de procedura penala si art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 810 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea incadrarii in categorii functionale si a regimului juridic ale unui sector de drum din judetul Hunedoara, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 74
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 820 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei nr. 33 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Valcea in administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Inspectia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 19 din 27 Iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Hotarare pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Monitorul Oficial nr. 0579 din 16 August 2010
Actul nr. 9 din 27 Iulie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Norma privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2010 a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii PrivateMonitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010
Actul nr. 631 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de invatamant superior si a specializarilor/programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea
Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010
Actul nr. 782 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome a��Rasiroma��
Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010
Actul nr. 817 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0578 din 16 August 2010
Actul nr. - din 02 Martie 2010
Emitent: -
Acord privind cooperarea dintre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Republicii KazahstanCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1942

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3991

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2856

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2467

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3225

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8972