din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3073 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 9 decembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 9 decembrie 2010

  Publicat: 09 Dec 2010       3217 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 9 decembrie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Serviciul de amator - serviciu de radiocomunicatii avand ca scop
Act adoptat de organele de stat,
Persoana care exercita provizoriu o functie in locul titularului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.

Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1193 din 24 Noiembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1141 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 30 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare privind validarea unui membru interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1238 din 07 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1240 din 07 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211 alin. (1) si (1^1) si art. 259 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1246 din 07 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1286 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) si art. 34 alin. (15)-(18) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1326 din 19 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 720^1 din Codul de procedura civila si art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1409 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131, 132, 239 si 321 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 977 din 30 Noiembrie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriuMonitorul Oficial nr. 0824 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 150 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari
Hotarare pentru prelungirea aplicabilitatii Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finantare si garantare in numele si in contul statului, aprobat prin Hotararea Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 50/2009
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1140 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1174 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1176 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1177 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind acreditarea unui ambasador
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1175 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind eliberarea din functie a unui judecator
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1366 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal si art. 385^9 alin. 1 pct. 18 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1401 din 28 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1402 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 cu referire la art. 300 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1404 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^2 alin. 5 din Codul de procedura penalaMonitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1405 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 160^b si art. 300^2 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1408 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278^1 alin. 7 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. - din 30 Noiembrie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Regulament privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru
Monitorul Oficial nr. 0823 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 844 din 30 Noiembrie 2010
Emitent: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1353 din 19 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1359 din 21 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1375 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) si art. 11^1 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1376 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1381 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 178 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1382 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (3) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilorMonitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1383 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale
Monitorul Oficial nr. 0822 din 09 Decembrie 2010
Actul nr. 1385 din 26 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventeiCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1932

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3983

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2848

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2459

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3216

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8962