din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3148 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 10 decembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 10 decembrie 2010

  Publicat: 10 Dec 2010       2335 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 10 decembrie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Monitorul Oficial nr. 0829 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1241 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si un primar din data de 16 ianuarie 2011
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1240 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si un primar
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1187 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil, cladire si teren, din proprietatea Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al statului si in administrarea Curtii de Conturi a Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1188 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1189 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1190 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1191 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1192 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1143 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Paza
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 240 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind transmiterea unui imobil, cladire si teren, din proprietatea Bancii Nationale a Romaniei in domeniul public al statului si in administrarea Curtii de Conturi a RomanieiMonitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 241 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 242 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 243 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 244 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2009 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 245 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2010 privind masuri pentru diminuarea consecintelor restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1194 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale ETRA LEASING IFN - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1421 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91^1 alin. 1 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1430 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) si (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii si ale art. 322 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0828 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 2053 din 23 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea modelului, continutului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri
Monitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1208 din 02 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unor bunuri apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru unele unitati din subordineMonitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1142 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Paza
Monitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1211 din 05 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1242 din 07 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 3 lit. c), art. 31 alin. (2) si art. 23 alin. (21) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 326 din 12 Noiembrie 2010
Emitent: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Ordin privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Memorandumului de intelegere pentru dezvoltarea modalitatilor de cooperare intre autoritati privind transportul in siguranta al materialelor radioactive in scopuri civile, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2010 si la Londra la 21 iulie 2010
Monitorul Oficial nr. 0827 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. - din 16 Iulie 2010
Emitent: -
Memorandum pentru dezvoltarea modalitatilor de cooperare intre autoritati privind transportul in siguranta al materialelor radioactive in scopuri civile
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1202 din 02 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind actualizarea cuantumului contributiilor specifice de gospodarire a resurselor de apa
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1178 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 1186 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 231 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 239 din 07 Decembrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind modificarea si completarea Legii plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11520/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteana Prahova
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11516/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Democrata Maghiara din Romania -Organizatia Judeteana Bacau
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11518/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Alianta Socialista - Organizatia Judeteana Bacau
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11522/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Conservator - Organizatia Judeteana Prahova
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11524/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Croatilor din Romania - Organizatia Judeteana Caras-Severin
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11526/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteana Covasna
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11527/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Cluj
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11582/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal - Organizatia Sectorului 6
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11680/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Sectorului 6
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 11681/1 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Democrata Maghiara din Romania - sediul centralMonitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 13210/2 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteana Valcea
Monitorul Oficial nr. 0826 din 10 Decembrie 2010
Actul nr. 922 din 18 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane RACR-CNS ``Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere`` - volumul I ``Mijloace de radionavigatie``, editia 1/2010Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1932

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3983

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2848

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2459

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3216

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8962