din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3465 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 14 decembrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 14 decembrie 2010

  Publicat: 15 Dec 2010       2175 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 13 decembrie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Camera inferioara a Parlamentului englez,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0838 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1113 din 03 Noiembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006
Monitorul Oficial nr. 0838 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1235 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
Monitorul Oficial nr. 0838 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1244 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare in sectorul zootehnic, pentru specia bovine, in anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0838 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1249 din 08 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.521/2009 privind unele masuri in vederea infiintarii Institutului Regional de Oncologie Timisoara
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1136 din 17 Noiembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea fara plata a unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului in domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1137 din 17 Noiembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei nr. 20 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1229 din 06 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea, fara plata, in proprietatea unitatilor de cult detinatoare a unor imobile aflate in domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1197 din 09 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militara in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1144 din 26 Noiembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Semnului onorific In Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1198 din 09 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare CruceMonitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1199 din 09 Decembrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Ofiter
Monitorul Oficial nr. 0837 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 17 din 09 Decembrie 2010
Emitent: Autoritatea Electorala Permanenta
Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal nr. 3 pentru alegerea Camerei Deputatilor din 5 decembrie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, pentru alegerile locale partiale desfasurate conform Hotararii Guvernului nr. 1.035/2010 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 - judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1210 din 02 Decembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale Companiei Nationale de Cai Ferate ``C.F.R.`` - S.A., Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti ``Metrorex`` - S.A. si Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1191 din 29 Noiembrie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin pentru completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1447 din 24 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 894/2006 pentru aprobarea Reglementarilor privind exportul medicamentelor de uz uman
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1449 din 24 Noiembrie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii de eliberare a autorizatiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.962/2008
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 334 din 23 Noiembrie 2010
Emitent: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Ordin pentru aprobarea Normelor de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice
Monitorul Oficial nr. 0836 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. - din 23 Noiembrie 2010
Emitent: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
Norme de securitate nucleara privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1179 din 30 Septembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social si ale articolului unic din Legea nr. 267/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2008
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1230 din 05 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, art. 6, art. 7, art. 10 si art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comercialeMonitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1322 din 19 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15-19, 21, 24 si 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1335 din 19 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si ale art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1342 din 19 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1361 din 21 Octombrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 si art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca si ale art. 164 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0835 din 14 Decembrie 2010
Actul nr. 1406 din 02 Noiembrie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala AnticoruptieCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1932

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3983

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2848

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2459

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3216

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8962