din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 1 iunie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 1 iunie 2011

  Publicat: 01 Jun 2011       2711 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 1 iunie 2011

Masura de siguranta,
Masura de siguranta,
Operatiune de plata, negociere sau acceptare a documentelor privind livrarea marfurilor, de catre banca platitoare,
Masura de siguranta,
Masura de siguranta,
Operatiune de plata, negociere sau acceptare a documentelor privind livrarea marfurilor, de catre banca platitoare,
Imprejurarea sau evenimentul conditie nu s-au realizat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Scrisoare comerciala care se difuzeaza la mai multi agenti economici.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(termen CNA). Actul juridic prin care Consiliul National al Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat �n jurisdictia Rom�niei dreptul de a difuza, �ntr-o zona determinata, un anume serviciu de programe.

Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 867 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 868 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 870 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 541 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 542 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 544 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 545 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind metodologia de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0385 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 546 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurari de sanatate a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelor sanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativMonitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 862 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti, pe baza clasificarii spitalelor in functie de competenta
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 864 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 865 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 866 din 31 Mai 2011
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 547 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru serviciile de spitalizare continua pentru pacienti acuti, pe baza clasificarii spitalelor in functie de competenta
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 538 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 539 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Monitorul Oficial nr. 0384 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 540 din 31 Mai 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 18 din 01 Iunie 2011
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Circulara privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna iunie 2011Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 488 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215^1 raportat la art. 146 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 490 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 alin. 2, 4 si 6 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 514 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2009 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 515 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c^1) din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 516 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 224 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 522 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 526 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 2 si 3 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 527 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 211 alin. 1 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0383 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 529 din 19 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 469 din 11 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea listei obiectivelor de investitii in cadrul Proiectului ``Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent`` din judetele Bihor, Botosani, Dambovita, Mures, Valcea si Vrancea si a indicatorilor tehnico-economici ai acestoraMonitorul Oficial nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 9 din 15 Noiembrie 2010
Emitent: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Decizie Dosar nr. 10/2010
Monitorul Oficial nr. 0382 din 01 Iunie 2011
Actul nr. 4285 din 24 Mai 2011
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind repartizarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul universitar de licenta in vederea admiterii la studii in anul universitar 2011-2012Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4646

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4747

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4406

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3683

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 3101

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3746Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro