din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2308 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 noiembrie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 noiembrie 2011

  Publicat: 23 Nov 2011       3193 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 23 noiembrie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Imprumut monetar acordat, reprezentand avans garantat cu depunerea in gaj a unui colateral.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Unul dintre cele trei obiective ale politicii de coeziune a UE (celelalte doua fiind Obiectivul Competitivitate regionala si ocuparea fortei de munca si Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana).
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Scrisoare comerciala care se difuzeaza la mai multi agenti economici.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii de persoane, unui grup sau unor persoane
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
reprezinta o investitie in active corporale sau necorporale in scopul:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Confirmare intr-o anumita functie

Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 99 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA si tuberculozei in Romania, implementate de Fundatia Romanian Angel Appeal
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 53 din 23 Noiembrie 2011
Emitent: Senatul Romaniei
Hotarare privind constatarea incetarii de drept a statutului de membru al Biroului permanent si presedinte al Senatului a domnului senator Mircea-Dan Geoana
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1255 din 22 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 alin. (2) si (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, ale Ordinului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si cea privind interpretarea deciziilor Curtii Constitutionale nr. 182 din 16 noiembrie 1999 si nr. 898 din 16 iunie 2009
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1289 din 04 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 373^1 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1293 din 04 Octombrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 19 din 23 Noiembrie 2011
Emitent: Biroul Permanent al Senatului
Hotarare privind asigurarea conducerii Senatului in perioada vacantei functiei de presedinte al Senatului
Monitorul Oficial nr. 0830 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 21 din 17 Octombrie 2011
Emitent: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Decizie Dosar nr. 22/2011
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1082 din 26 Octombrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacau
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1137 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea amendamentului 2 convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 19 august 2011 si la Bucuresti la 9 septembrie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut in valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului ``Economia bazata pe cunoastere``, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1139 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1138 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii ``Casa Academiei`` din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala in administrarea Academiei Romane
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1150 din 16 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 40 din 08 Noiembrie 2011
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Circulara privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Societatii ASTRA din Sibiu
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 47 din 11 Noiembrie 2011
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a gazelor naturale
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 927 din 18 Noiembrie 2011
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea machetei de raportare de catre casele de asigurari de sanatate la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a consumului centralizat de medicamente
Monitorul Oficial nr. 0829 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 3831 din 18 Octombrie 2011
Emitent: Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Ordin pentru stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionarii publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1120 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferata peste raul Arges, linia CF Bucuresti-Giurgiu, intre statiile CF Vidra-Gradistea``
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1129 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica ``Pod pe DN 61 km 74+015 peste raul Arges la Ionesti``
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1133 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexelor la Hotararea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ``Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, in sate lineare si puncte negre``
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 1285 din 29 Septembrie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si, in special, ale art. 1 lit. f) si art. 3 din legeMonitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 798 din 09 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societatii Comerciale ``AGRI CONS Broker de Asigurare`` - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 799 din 14 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind sanctionarea Societatii Comerciale ``Astral Broker de Asigurare`` - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 817 din 15 Noiembrie 2011
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfasurarii activitatii de broker de asigurare de catre Societatea Comerciala ``Asibrok Broker de Asigurare`` - S.R.L.
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 181 din 23 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Rectificare referitoare la Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 181/2011
Monitorul Oficial nr. 0828 din 23 Noiembrie 2011
Actul nr. 6276 din 10 Noiembrie 2011
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba romana si atestare a nivelului de cunostinte de limba romana si a Programei analiticeCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4674

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4810

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4433

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3709

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 3127

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3800Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro