din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4399 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 iunie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 iunie 2008

  Publicat: 25 Jun 2008       4369 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 24 iunie 2008

Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
(Broker ) Persoana autorizata care tranzactioneaza actiuni in numele clientului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Monitorul Oficial nr. 467 / 24 iun. 2008


HOTĂR�RI ALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 635. � Hotăr�re privind structurile instituțiilor de �nvățăm�nt superior și specializările/programele de studii universitare de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea

_________

Monitorul Oficial nr. 468 / 24 iun. 2008


ORDONANȚE ȘI HOTĂR�RI ALE GUVERNULUI ROM�NIEI* 80. � Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

* 648. � Hotăr�re pentru modificarea Hotăr�rii Guvernului nr. 534/2007 privind �nființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Rom�niei EXIMBANK � S.A. �n numele și �n contul statului

* 649. � Hotăr�re privind darea �n administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor � Agenția Națională de Administrare Fiscală � Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

* 650. � Hotăr�re privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat �n domeniul public al statului și �n administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale � Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Sibiu

* 651. � Hotăr�re pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotăr�rea Guvernului nr. 1.882/2005 privind �nființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

* 655. � Hotăr�re pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome �Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat� �n domeniul public al statului și �n administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotăr�rea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome �Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat�DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU* 126. � Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Secretariatului General al GuvernuluiACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE* 669. � Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Rom�ne RACR � AIS �Serviciul de informare aeronautică�, ediţia 2/2008

* 4.381. � Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar �n vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2008ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR* 515. � Decizie privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE � S.R.L.


______________

Vezi toate Monitoarele Oficiale din iunie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...