din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2129 de useri online
Materiale juridice despre Emitent (4)


    Jurisprudenta   Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
  Prin actiunea in contencios administrativ, inregistrata la Curtea de Apel Brasov, sectia de contencios administrativ si fiscal initial sub numarul 515/64/2014, reclamanta A. SA a chemat in judecata pe parata Autoritatea de Supraveghere Financiara si a solicitat sa se dispuna: anularea Deciziei nr. 381 din 20 aprilie 2014 emisa de parata, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 24 Ianuarie 2020

    Articole   Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
  Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele In Hotararea Parquet general du Grand-Duche de Luxembourg si Openbaar Ministerie (Procurorii din Lyon si din Tours) (C-566/19 PPU si C-626/19 PPU), in Hotararea Openbaar Ministerie (Parchetul din Suedia) (C-625/19 PPU) si in Hotararea Openbaar Ministerie (Procurorul regelui din Bruxelles) (C-627/19 PPU), pronuntate la 12 decembrie 2019 in procedura preliminara de urgenta, Curtea a completat jurisprudenta sa recenta 1 referitoare la Decizia-cadru 2002/584 privind mandatul european de arestare2 , facand precizari in legatura cu cerinta privind independenta �autoritatii judiciare emitente� a unui mandat european de arestare si cu cerinta protectiei jurisdictionale efective care trebuie garantata persoanelor pe numele carora a fost emis un astfel de mandat de arestare.carora a fost emis un astfel de mandat
   Data aparitiei: 15 Decembrie 2019

    Jurisprudenta   Nulitate bilet la ordin. Lipsa semnaturii emitentului
  Prin Sentinta civila nr. 3541/30.03.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului II Bucuresti, a fost respinsa opozitia la executare formulata de oponentul S.C. in contradictoriu cu intimatele SC V SA si SC A ATV SA.
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.08.2010 sub nr.16554/281/ 2010, contestatoarea SC ******* SRL, a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata SC ***** SRL, solicitand anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762, lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii, anularea formelor de executare silita intocmite impotriva contestatoarei in dosarele de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ �Alexandru Ailincai�, de asemenea a mai solicitat in temeiul art.403 alin.1 din codul de procedura civila, suspendarea executarii silite.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2012