din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3828 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Nulitate bilet la ordin. Lipsa semnaturii emitentului

Nulitate bilet la ordin. Lipsa semnaturii emitentului

  Publicat: 13 Nov 2012       5791 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin Sentinta civila nr. 3541/30.03.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului II Bucuresti, a fost respinsa opozitia la executare formulata de oponentul S.C. in contradictoriu cu intimatele SC V SA si SC A ATV SA.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Functionar de stat care ajuta la executarea silita a hotararilor unor organe de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Banca Centrala Europeana (BCE)a fost inaugurata pe 30 iunie 1998. De la 1 ianuarie 1999 a preluat responsabilitatea implementarii politicii monetare europene, asa cum este definita de Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC).
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ramura a dreptului Romaniei,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Dreptul comercial cuprinde ansamblul normelor legale care reglementeaza actele si faptele de comert si statutul juridic al comerciantului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(Working capital) Suma cu care activele curente depasesc datoriile curente.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana care garanteaza plata unei cambii, dand aval.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Persoana care garanteaza plata unei cambii, dand aval.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Impotriva acestei sentinte a declarat apel oponentul S.C., respins prin Decizia comerciala nr. 1008/07.09.2011.


Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca motivarea apelantului referitoare la nevalabilitatea formala a biletului la ordin pentru lipsa semnaturii emitentului, conform art. 105 alin.1 raportat la art. 107 pct.7 din Legea nr.58/1934 nu poate fi primita, intrucat, contrar sustinerilor partii, instrumentul de plata poarta semnatura olografa a unei persoane fizice alaturi de stampila persoanei juridice inscrise la rubrica emitent".


Potrivit art. 9 din Legea nr.58/1934, Cine pune semnatura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea imputernicirea de a lucra, e tinut personal in temeiul cambiei si, daca a platit, are aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeasi regula se aplica reprezentantului care a depasit imputernicirea sa.


Pentru a asigura circulatia biletului la ordin si increderea in valabilitatea acestuia, legea nu numai ca nu sanctioneaza cu nulitatea titlul, ci recunoaste o obligatie in sarcina falsului reprezentant.


Prin aplicarea semnaturii apelantului la rubrica " semnatura emitentului", chiar si in lipsa unui mandat acordat in acest sens de catre SC A ATV SRL, semnatarul a devenit personal obligat cambial, indiferent daca a fost sau nu in culpa, in aceleasi conditii ca si pretinsul reprezentat.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs oponentul S.C., prin care a solicitat admiterea prezentului recurs si modificarea in tot a deciziei recurate, in sensul admiterii apelului astfel cum a fost formulat, desfiintarea titlului executor si anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosar.


Recurentul a formulat urmatoarele critici incadrate in prevederile art. 304 pct.9 Cod proc. civ.


Opinia sustinuta de instanta de apel in sensul ca biletul la ordin care cuprinde semnatura altei persoane decat cea care putea angaja in mod valabil societatea, nu este nul, iar societatea ar avea posibilitatea sa se indrepte impotriva celui care a semnat pentru a-l obliga pe acesta sa suporte consecintele faptelor sale nu este in acord cu doctrina in materie.


Astfel, potrivit art. 104 alin. 1 pct. 7 din Legea 58/1934 a cambiei si biletului la ordin, biletul la ordin trebuie sa cuprinda semnatura emitentului, respectiv semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de emitent sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicitului emitentului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care utilizeaza astfel de instrumente .


Aceste dispozitii sunt foarte clare, din analiza art. 104 din Legea 58/1934, rezultand ca lipsa acestora echivaleaza cu nulitatea biletului la ordin .


Mai mult, daca s-ar avea in vedere ca biletul la ordin a fost semnat de catre contestator chiar la solicitarea intimatei V R SA, lucru care nu a fost negat de catre intimata, conduce la aceeasi concluzie de nulitate a biletului la ordin, din moment ce aceasta cunostea foarte clar ca A.A. nu era imputernicit in numele societatii sa semneze aceste bilete la ordin, acesta neavand drept de semnatura asupra conturilor intimatei A ATV S.R.L.


Dupa cum rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv specimenele de semnatura ale reprezentantilor legali ai S.C. A ATV S.R.L, biletul la ordin sus-mentionat nu poarta semnatura nici uneia dintre aceste persoane .


Persoana care a semnat in locul emitentului pe biletul la ordin nu are calitatea de imputernicit al acestuia, neavand calitate de administrator sau asociat al societatii si nici drept de semnatura in banca .


De altfel, chiar parata a aratat faptul ca aceasta semnatura nu apartine reprezentantilor legali ai societatii si nici nu exista un mandat expres acordat in acest sens unei alte persoane .


Prin urmare, fata de prevederile art. 105 alin. 1 din aceeasi lege, care mentioneaza ca "titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin`, considera ca respectivul bilet la ordin nu este valabil, astfel incat nu poate constitui titlu executoriu.


De altfel, debitul S.C. A ATV S.R.L catre V R S.A., pentru care s-a inceput executarea silita nu mai este in cuantumul pretins de catre creditor prin executarea silita, acesta fiind diminuat in urma executarilor silite ce au avut loc asupra bunurilor gajate ale debitoarei S.C. A ATV S.R.L


De asemenea, in judecarea prezentei cauze trebuie avute in considerare si principiile de intepretare specifice dreptului comercial, care se aplica prioritar celor stabilite de dreptul civil, care reprezinta regula generala, respectiv:


a) Rolul aparentei in dreptul comercial, conform caruia aparenta actelor juridice este mai importanta decat realitatea avand in vedere faptul ca toti comerciantii sunt profesionisti astfel incat se presupune ca sunt perfect constienti de efectele actelor lor juridice. Astfel, in dreptul comercial, actele juridice nu pot fi interpretate dincolo de continutul si forma lor, pentru a se afla vointa reala a partilor, asa cum se intampla in dreptul civil.


b) Analiza conditiilor de forma ale actelor juridice comerciale se face fara a analiza cauza juridica a acestora, acest principiu aplicandu-se in mod special in materia titlurilor comerciale de valoare (printre care se numara si biletul la ordin), instrumente juridice pentru care legea impune conditii de forma foarte riguroase.


Astfel, aceste principiii specifice dreptul comercial se completeaza cu cele patru elemente caracteristice ale titlurilor comerciale de valoare, respectiv:


a) Caracterul constitutiv; dreptul este incorporat in titlu si poate fi exercitat numai in temeiul inscrisului;


b) Caracter formal; inscrisul trebuie sa imbrace forma proprie conferita de lege si sa cuprinda mentiunile obligatorii prevazute de aceasta, respectarea acestora fiind foarte stricta.


c) Caracterul literal; intinderea si natura dreptului rezulta exclusiv din mentiunile cuprinse in inscris.


d) Conferirea unui drept autonom; Dreptul de creanta conferit de titlu este independent de actul juridic din care provine, astfel incat posesorul legitim al titului isi exercita dreptul si emitentul titlului executa obligatia in temeiul titlului, iar nu in baza actului juridic care a ocazionat emiterea titlului.


Intimata S.C. V R S.A a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea recursului, aratand ca biletul la ordin emis la data de 17.11.2008 de catre SC A ATV SRL, intruneste conditiile prevazute de lege pentru valabilitatea sa, in conformitate cu prevederile art. 104 alin.1 pct.7 din Legea 58/1934, inclusiv conditia cu privire la validitatea si valabilitatea semnaturii reprezentantului emitentului, astfel ca respectivul bilet la ordin este valabil si poate constitui titlu executoriu.


Biletul la ordin, a carui validitate este contestata, poarta atat semnatura cat si stampila emitentului, iar de la data emiterii biletului la ordin, 17.11.2008, societatea emitenta A ATV SRL nu a contestat lipsa calitatii de reprezentant al persoanei care a semnat biletul la ordin, S.C., in numele societatii emitente, si nici nu a solicitat in acest sens anularea acestuia.


Este evidenta vointa societatii emitente cu privire la emiterea biletului la ordin cu titlu de garantie a creditului acordat debitorului A ATV SRL in temeiul Contractului de credit pentru capital de lucru nr. 112/BUA/2008, modificat ulterior prin acte aditionale successive, nr.01/02.07.2008, 2/08.10.2008, 2bis/29.10.2008, 3/07.11.2008, 4/17.11.2008, precum si existenta unui mandat din partea societatii emitente pentru persoana semnatara a biletului la ordin, iar biletul la ordin fiind emis cu intentia de a-si produce efectele de garantare a Creditului.


Recurentul nu a contestat, pana la data emiterii Somatiei cambiale nr. 55/PF/2009/09.12.2009, lipsa calitatii de reprezentant al persoanei care a semnat biletul la ordin in numele societatii emitente, si nici nu a solicitat in acest sens anularea acestuia.


Depasirea mandatului legal si conventional de catre reprezentantii persoanei juridice, poate atrage numai raspunderea acestora fata de persoana juridica pe care o reprezinta si nu poate constitui o cauza de nulitate absoluta a contractului incheiat cu tertele persoane .


De asemenea, conform prevederilor art. 10 din Legea 58/1934, aplicabil si biletului la ordin: "Orice persoana se poate obliga cambialmente prin mandatar, chiar daca mandatul este conceput in termeni generali in ce priveste dreptul mandatarului de a emite sau semna cambii".


Legea 58/1994 nu impune nicio conditie in ce priveste forma mandatului, ceea ce inseamna ca mandatul poate fi dat, potrivit dreptului comun, in forma scrisa(procura), verbala sau chiar in mod tacit (art. 1553 CCiv).


Recurentul afirma in mod absurd ca a semnat biletul la ordin la solicitarea intimatei, ori intre banca-intimata si recurent nu exista vreun alt raport decat cel generat de semnarea biletului la ordin, astfel incat nu ar fi putut da vreo dispozitie acestuia.


Titlul executoriu in baza caruia s-a inceput executarea silita impotriva recurentului-oponent indeplineste toate conditiile prevazute de lege pentru valabilitatea acestuia, inclusiv conditia cu privire la forma si cu privire la validitatea si valabilitatea semnaturii reprezentantului emitentului.


Pe de alta parte, astfel cum a retinut instanta de apel, conform art.9 din Legea 58/1934, acel care pune semnatura sa pe cambie ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea imputernicirea de a lucra, este tinut personal in temeiul cambiei.


Recurentul invoca propria sa culpa, ceea ce contravine prevederilor art.108 alin.4 Cod Procedura Civila: "nimeni nu poate /invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt".


Cu privire la debitul datorat de A ATV SRL catre V R SA, acesta nu a fost diminuat, asa cum sustine recurentul, ca urmare a executarilor silite ce au avut loc asupra bunurilor gajate ale debitoarei SC A ATV SRL, deoarece, in conformitate cu prevederile art.36 din Legea 85/2006, de la data deschiderii procedurii de insolventa s-au suspendat de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.


Asupra recursului:


Potrivit art. 104 din Legea nr. 34/1934, "Biletul la ordin cuprinde:


1) denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;


2) promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata;


3) aratarea scadentei;


4) aratarea locului unde plata trebuie facuta;


5) numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta;


6) aratarea datei si a locului emiterii;


7) Semnatura emitentului, respectiv semnatura olografa a persoanei fizice avand calitatea de emitent sau, dupa caz, a reprezentantului legal ori a imputernicitului emitentului, persoana fizica, persoana juridica sau entitate care utilizeaza astfel de instrumente;


8) numele emitentului, respectiv numele si prenumele, in clar, ale persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga. In cazul in care numele emitentului depaseste spatiul alocat pe titlu, se vor inscrie pe biletul la ordin primele caractere din numele si prenumele, respectiv din denumirea emitentului, in limita spatiului special alocat, fara ca prin aceasta sa se atraga nulitatea biletului la ordin;


9) codul emitentului, respectiv un numar unic de identificare preluat din documentele de identificare sau de inregistrare ale emitentului."


Conform art. 105 alin.1 din aceeasi lege, " Titlul caruia ii lipseste vreuna din conditiunile aratate la articolul precedent nu va fi socotit bilet la ordin, afara de cazurile aratate in alineatele ce urmeaza."


Potrivit art. 9 din Legea nr.58/1934, "Cine pune semnatura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea imputernicirea de a lucra, e tinut personal in temeiul cambiei si, daca a platit, are aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeasi regula se aplica reprezentantului care a depasit imputernicirea sa."


Coroborand prevederile art. 104 cu ale art. 105 alin.1 din lege, rezulta ca sanctiunea nulitatii intervine pentru lipsa semnaturii emitentului sau, dupa caz, a reprezentantului legal, or, in cauza, nu semnatura lipseste, pentru a fi aplicabile prevederile art. 105 alin.1 din lege, ci se contesta calitatea de reprezentant a celui care a semnat biletul la ordin .


Din actele si lucrarile dosarului, rezulta ca instrumentul de plata in cauza poarta semnatura olografa a unei persoane fizice alaturi de stampila persoanei juridice inscrise la rubrica "emitent".


Potrivit art. 9 din Legea nr.58/1934, "Cine pune semnatura sa pe cambie, ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea imputernicirea de a lucra, e tinut personal in temeiul cambiei si, daca a platit, are aceleasi drepturi pe care le-ar fi avut pretinsul reprezentant. Aceeasi regula se aplica reprezentantului care a depasit imputernicirea sa."


Prin urmare, in ipoteza mentionata, pentru a asigura circulatia biletului la ordin si increderea in valabilitatea acestuia, legea nu numai ca nu sanctioneaza cu nulitatea titlul, ci recunoaste o obligatie in sarcina falsului reprezentant.


Prin aplicarea semnaturii apelantului la rubrica " semnatura emitentului", chiar si in lipsa unui mandat acordat in acest sens de catre SC A ATV SRL, semnatarul a devenit personal obligat cambial.


Titlul executoriu in baza caruia s-a inceput executarea silita impotriva recurentului-oponent indeplineste toate conditiile prevazute de lege pentru valabilitatea acestuia, inclusiv conditia cu privire la forma si cu privire la validitatea si valabilitatea semnaturii reprezentantului emitentului.


Cu privire la calitatea de avalist a recurentului din prezenta cauza, Curtea retine ca avalul este o garantie autonoma si independenta, cel care garanteaza intervine pentru a intari increderea in titlu, obligandu-se solidar cu ceilalti semnatari ai cambiei (biletului la ordin, in speta) la plata sumei de bani prevazuta in cambie (biletul la ordin). In calitate de avalist poate figura o terta persoana sau chiar un semnatar al titlului, potrivit art. 33 alin 2 din Legea 58/1934.


Biletul la ordin ce face obiectul cauzei indeplineste toate conditiile de fond si de forma prevazute de lege pentru validitatea sa, ca urmare avalistul va putea fi tinut ca si in acelasi mod ca acela pentru care a garantat (art. 35 din Legea 58/1934).


Sustinerea recurentului referitoare la diminuarea valorii debitului in urma executarilor silite efectuate, va fi inlaturata, intrucat nu s-au administrat probe in acest sens.


Cu privire la consideratiile pur teoretice din finalul cererii de recurs, acestea sunt de prisos a fi analizate, fata de inlaturarea criticilor recurentului.


In consecinta, pentru motivele retinute, Curtea a constatat recursul nefondat si l-a respins conform art. 312 alin.1 Cod proc. civ.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.361 din data 14.02.20122012


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Judecatoria Sectorului II Bucuresti    Legea 85/2006    Comerciant    Nulitate absoluta    Titlu comercial de valoare    Drept civil    Opozitie la executare    Executare silita    Contestator    Creditor    Debitor    Drept comercial    Administrator    Asociat    Imputernicit    Mandat    Titlu executoriu    Bilet la ordin    Emitent    Legea 58/1934    Persoana fizica    Persoana juridica    Cambie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro