din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3352 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite

Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite

  Publicat: 17 Oct 2012       7679 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.08.2010 sub nr.16554/281/ 2010, contestatoarea SC ******* SRL, a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata SC ***** SRL, solicitand anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762, lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii, anularea formelor de executare silita intocmite impotriva contestatoarei in dosarele de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ �Alexandru Ailincai�, de asemenea a mai solicitat in temeiul art.403 alin.1 din codul de procedura civila, suspendarea executarii silite.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar.
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Debitorul cambial a carui obligatie este garantata de un avalist.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Persoana care dobandeste un titlu la ordin prin gir.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Este un instrument de plata si un titlu de credit prin care tragatorul (care are calitatea de creditor) da ordin unei alte persoane numite tras (debitor) sa plateasca o suma fixa la o data stabilita, unui beneficiar.
Este un instrument de transfer credit, prin care o persoana numita emitent, se obliga sa plateasca la o anumita data, o anumita suma de bani fixata, care este datorata unei persoane numita beneficiar.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Persoana care, in baza unei cambii, isi asuma obligatia de a garanta indeplinirea prestatiei (efectuarea platii) de care este tinut trasul ca debitor cambial principal, putand fi urmarita,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Document cu forma speciala, exprimat intr-o anumita moneda, utilizat in efectuarea operatiunilor de plati prin intermediul bancilor.
Persoana care transmite o cambie prin gir unei alte persoane numita giratar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc juridic prin care cel obligat pentru altul sau impreuna cu altul solicita
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Un instrument care permite titularului sau sa efectueze urmatoarele tipuri de operatiuni:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca impotriva sa s-a pornit executarea silita fiind somata sa plateasca anumite sume de bani in baza titlurilor executorii reprezentate de doua bilete la ordin, emise de catre SC *** SRL. Considera pe de o parte ca in mod gresit s-a dispus investirea cu formula executorie a celor doua bilete la ordin si ca in mod nelegal s-a procedat la executarea contestatoarei in conditiile in care sumele datorate erau in sarcina emitentului biletelor la ordin care, prin procesul-verbal de conciliere din data de 25.09.2009 s-a angajat sa plateasca suma de 15.393,27 lei fata de SC ***** reprezentand datoria contestatoarei in conditiile in care SC *** SRL era la randul ei debitoarea contestatoarei pentru suma respectiva, iar SC ***** SRL, prin acelasi proces-verbal de conciliere a acceptat acest lucru, declarand ca nu mai are pretentii fata de contestatoare.
Prin sentinta civila nr.11994 din 17.11.2010, Judecatoria Ploiesti a admis exceptia de necompetenta teritoriala, atat cu privire la cererea de suspendare a executarii silite cat si cu privire la contestatia la executare si a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Patarlagele, judetul Buzau.
In acest sens a retinut ca Judecatoria Patarlagele este instanta de executare deoarece in circumscriptia acesteia se gaseste sediul contestatoarei si implicit locul executarii.
La Judecatoria Patarlagele cauza a fost inregistrata sub nr.2636/277/08.12.2010.
Prin incheierea din Camera de consiliu din data de 22.10.2010 pronuntata in dosarul nr.2155/ 277/2010 Judecatoria Patarlagele a admis cererea debitoarei SC ******* si in baza art.403 alin.4 din codul de procedura civila, a dispus suspendarea provizorie a executarii silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ ``Alexandru Ailincai`` pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulata in cadrul contestatiei la executare .
S-au emis adrese pentru atasarea dosarelor de executare catre BEJ ``AA`` acestea fiind depuse la dosar la data de 23.03.2011.
Intimata SC ***** a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiei la executare . Se arata ca desi contestatoarea face referire la faptul ca a formulat recurs impotriva incheierii din data de 06.07.2010 prin care s-a admis incuviintarea executarii silite a Biletului la ordin seria BUCU3AB 0024762 emis de SC *** SRL omite sa faca precizarea ca acest recurs a fost anulat ca netimbrat. Se mai arata ca motivele invocate in contestatie cu privire la nelegalitatea executarii silite nu sunt intemeiate in conditiile in care, chiar daca SC *** SRL s-a angajat sa achite datoria contestatoarei fata de creditoare, nu a respectat acest lucru, biletele la ordin emise fiind refuzate la plata, ceea ce a determinat creditoarea sa porneasca executarea impotriva SC ******** in calitate de girant si a numitului S.G. care a avalizat respectivele bilete la ordin .
La termenul de judecata din data de 15.04.2011 instanta a pus in discutie cererea de suspendare a executarii silite, la acelasi termen avand loc si dezbaterile pe fondul contestatiei la executare .
Referitor la cererea de suspendare a executarii silite formulata in temeiul art.403 alin.1 din cod procedura civila, instanta apreciaza ca aceasta este intemeiata intrucat, contestatoarea a depus prin chitanta nr.3884694/1 din 20.10.2010, la CEC Bank SA - Sucursala Ploiesti, cautiunea in suma de 1636,90 lei reprezentand 10% din suma ce face obiectul urmaririi silite. Suspendarea executarii este impusa de faptul ca infiintarea popririi pe conturile debitoarei cu consecinta blocarii acestora, ar produce grave prejudicii patrimoniului societatii, aceleasi considerente avandu-se in vedere si la suspendarea provizorie a executarii silite dispusa prin incheierea din camera de consiliu din data de 22.10.2010.
In consecinta, in baza art.403 alin.3 cod procedura civila, instanta urmeaza a admite cererea de suspendare a executarii silite ce formeaza obiectul dosarelor nr.440/2010 si 441/2010 in ceea ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare .
Analizand contestatia si probele administrate in cauza, actele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ ``Alexandru Ailincai`` instanta retine urmatoarea situatie:
Prin cererile inregistrate sub nr.440/03.06.2010 si respectiv nr.441 din aceeasi data, creditoarea SC ***** SRL a solicitat BEJ ``Alexandru Ailincai`` punerea in executare fata de debitorii SC ******* SRL si S.G. a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762 investite cu formula executorie. Executorul judecatoresc a obtinut incuviintarea executarii silite si a emis somatiile nr.440/2010 si nr.441/2010 ambele din 23.08.2010 catre debitorul SC ******* SRL si avalistul S.G., dupa care a procedat la emiterea dispozitiilor de poprire asupra conturilor contestatoarei.
Analizand titlurile executorii, respectiv cele doua bilete la ordin, se retin urmatoarele:
Biletul la ordin BUCU3AB nr.0024593 a fost emis de catre SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 6369,95 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL si avand scadenta la data de 12.11.2009. Biletul la ordin mentionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, in speta contestatoarea, a girat catre SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creante pe care o datora giratarului.
Biletul la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024762 a fost emis de catre SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 10.000,00 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL si avand scadenta la data de 16.11.2009. Biletul la ordin mentionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, in speta contestatoarea, a girat catre SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creante pe care o datora giratarului.
Se mai retine ca la data de 25.09.2009 intre creditoarea SC ***** SRL, debitoarea SC ******* SRL si SC *** SRL a avut loc o intalnire de conciliere in temeiul art.7201 cod de procedura civila, concretizata printr-un proces-verbal prin care SC *** SRL, prin reprezentantul sau S.G., s-a angajat sa achite in numele si pentru debitoarea SC ******* SRL suma de 15.393,27 lei in favoarea SC ***** SRL, creanta pe care debitoarea SC ******* SRL o avea fata de aceasta din urma. La scadenta SC ***** SRL, in calitate de giratar al celor doua bilete la ordin, a prezentat emitentului aceste instrumente de plata insa plata a fost refuzata, biletele la ordin avand mentiunea pe fata ``refuzat``.
In aceasta situatie creditoarea a formulat actiune directa de executare a celor doua bilete la ordin prin investirea cu formula executorie si punerea in executare prin intermediul executorului judecatoresc, atat impotriva girantului SC ******* SRL, cat si impotriva avalistului S.G..
Aplicand dispozitiile legale incidente in cazul executarii biletului la ordin cum sunt reglementate de Legea nr.58/1934, instanta retine ca executarea silita indreptata impotriva contestatoarei este nelegala, asa cum se va arata in continuare.
Potrivit disp.art.106 din Legea nr.58/1934 se aplica biletului la ordin dispozitiile referitoare la gir, regres in caz de neplata si protest, prevazute de art.48-55 si 57-65 din acelasi act normativ, in cazul cambiei. Diferenta dintre cambie si bilet la ordin consta in aceea ca raportul juridic in cazul biletului la ordin se stabileste intre doua parti si anume, intre emitent si beneficiar, in timp ce in cazul cambiei intervine o a treia persoana, respectiv trasul, adica cel care la ordinul tragatorului (emitent) plateste o suma de bani unei terte persoane denumita beneficiar .
In cazul de fata biletele la ordin a fost emis de emitentul SC *** SRL in favoarea beneficiarului SC ******* SRL.
Avalistul S.G. prin avalul dat pe fata biletului la ordin garanteaza obligatia asumata de catre debitor, respectiv de catre emitent, in fapt avalistul fiind aceeasi persoana cu emitentul. Beneficiarul biletelor la ordin a transmis drepturile sale decurgand din acest instrument de plata si avute fata de emitent prin gir intimatei-creditoare SC ***** SRL pentru plata unei creante avuta fata de aceasta. In raport de dispozitiile legale privind girul biletului la ordin, girantul raspunde in solidar cu emitentul pentru executarea obligatiei fiind debitor de regres. Cu toate acestea Legea nr.58/1934 conditioneaza urmarirea debitorilor de regres de indeplinirea unor anumite formalitati din partea posesorului biletului la ordin, aceste formalitati fiind intocmirea protestului de neplata si avizarea girantului.
Potrivit art.49 din Legea nr.58/1934, in cazul in care posesorul biletului la ordin dobandit prin gir prezinta la scadenta acest instrument de plata emitentului si i se refuza plata, in termen de 2 zile de la data zilei platii trebuie sa intocmeasca protestul de neplata in forma prevazuta de lege.
Potrivit art.50 din acelasi act normativ, in cazul in care posesorul biletului la ordin a dobandit acest instrument de plata de la un girant este obligat ca in termen de 4 zile de la data protestului de neplata sa avizeze girantul despre acest lucru. Numai dupa indeplinirea acestor formalitati beneficiarul biletului la ordin se poate indrepta pentru executare impotriva debitorului de regres care este girantul, ori in speta de fata, creditoarea SC ***** SRL nu a indeplinit formalitatile mentionate si nu si-a conservat drepturile exercitarii actiunii in regres.
In acest sens se retine ca biletele la ordin poarta o simpla mentiune ``refuzat`` fara semnatura emitentului, fapt ce nu echivaleaza cu protestul de neplata prev. de art.49 din Legea nr.58/1934 si nici nu este datat acest refuz pentru a se verifica daca ar fi avut semnificatia protestului de neplata acesta a fost intocmit in termen de 2 zile de la data zilei platii.
De asemenea, nu exista nici o dovada ca s-au indeplinit conditiile prev.de art.50 din Legea nr.58/1934 privind avizarea girantului in termen de 4 zile de la data intocmirii protestului.
In atare situatie, executarea silita pornita impotriva debitorului de regres (girantului) contestatoarea din cauza de fata este nelegala, debitoarea avand la dispozitie o actiune cambiala directa impotriva emitentului si respectiv avalistului biletelor la ordin .
Urmeaza ca, in baza art.399 si urmatoarele din codul de procedura civila, instanta sa admita in parte contestatia la executare in sensul de a admite contestatia formulata cu privire la formele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ ``Alexandru Ailincai`` si in consecinta, va anula aceste forme de executare intocmite in privinta contestatoarei SC ******* SRL.
Urmeaza a respinge ca fiind inadmisibil capatul de cerere privind anularea incheierii de investire cu formula executorie a celor doua bilete la ordin, in conditiile in care, potrivit normelor speciale din Legea nr.58/1934, incheierea de investire a biletului la ordin este supusa apelului (art.61).
De asemenea urmeaza a se respinge ca neintemeiata cererea privind lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii deoarece, in speta este vorba de bilete la ordin al caror continut este clar reglementat si intinderea obligatiei decurge din suma de bani inscrisa in respectiv instrument de plata .
In baza art.274 din codul de procedura civila, urmeaza sa oblige intimata la 199 lei cheltuieli de judecata catre contestatoare reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
Instanta:
Admite in parte contestatia la executare, si in consecinta;
In baza art.403 alin.1 din codul de procedura civila dispune suspendarea executarii silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ ``Alexandru Ailincai``, in ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare .
Respinge capatul de cerere privind anularea incheierii de investire cu formula executorie a celor doua bilete la ordin, ca inadmisibil.
Respinge capatul de cerere privind contestatia vizand intelesul, intinderea si aplicarea titlurilor executorii.
Anuleaza formele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ ``Alexandru Ailincai``, in ceea ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL.
Obliga intimata la 199 lei cheltuieli de judecata catre contestatoare.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr. 2636 din data 17.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Patarlagele    Contestatie la executare    Executare silita    Titlu executoriu    Creditor    Legea 58/1934    Debitor    Cambie    Emitent    Beneficiar    Tragator    Giratar    Cerere de suspendare a executarii silite    Formula executorie    Bilet la ordin    Exceptia de necompetenta teritoriala    Proces-verbal de conciliere    Judecatoria Ploiesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Compensatia legala. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Decizia civila nr. 3446A din data de 22.11.2019

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017

Diurna nu poate fi solicitata de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, intrucat acest drept nu are un caracter cert si permanent. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 4,Sentinta civila nr. 2929/2017, in sedinta publica din 6 martie 2017

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 171/A din 19 aprilie 2016

Contestatie la executare. Cazuri. Art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1478 din 7 martie 2006

Contestatie la executare. Instanta competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, incheierea nr. 675 din 1 februarie 2006

Acte de executare silita Actiune in anulare fondata pe art. 105 C. proc. civ. Inadmisibilitate
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 493 din 26 ianuarie 2005

Contestatie la executare. Cazuri. Art. 19 din Legea nr. 682/2002
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, decizia nr. 1478 din 7 martie 2006

Contestatie la executare. Instanta competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., sectia penala, incheierea nr. 675 din 1 februarie 2006Articole Juridice

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Contestarea masurilor asiguratorii. Art. 250 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura la instanta de executare. Art. 597 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contestatia impotriva executarii hotararii penale. Art. 598 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro