din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2090 de useri online
Materiale juridice despre Grupa I de munca (10)


    Jurisprudenta   Actiune in constatarea grupei de munca. Sarcina probei
  Tribunalul Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului B.la data de 22.03.2018, sub nr. x, reclamantul T.I. a chemat in judecata pe paratele C.Judeteana d e P. b. si S.F. b., solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca activitatea desfasurata, in calitate de anga jat al paratei S.F. b., se incadreaza in grupa I de munca, in procent de 100%, pentru urmatoare a perioada 28.01. x90.
   Data aparitiei: 09 Iulie 2021

    Stiri   Salariatii din industria de armament vor beneficia de recunoasterea conditiilor speciale de munca si de flexibilizarea varstei de pensionare
  Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta de modificare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care salariatii sa beneficieze de pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani realizat in urmatoarele activitati:
   Data aparitiei: 02 Iulie 2020

    Jurisprudenta   Simpla incadrare a activitatii in temeiul legal reprezentat de Anexa 1 la Ordinul nr. 50/1990 este suficienta pentru constatarea grupei I in locul grupei a II-a de munca
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova - Sectia I Civila sub nr.x/ 2015, la data de 27.11.2015, reclamantul C_ A__ a solicitat, in contradictoriu cu parata S.C. U_ S.A., ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca, in perioadele 02.10.1973 - 13.10.1976 si 28.02.x83, a avut meserii si a desfasurat activitati ce se incadreaza in grupa I de munca in procent de 100 % sau mai putin, precum si sa dispuna obligarea paratei la eliberarea adeverintei corespunzatoare; fara cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2019

    Jurisprudenta   Distinctie intre criteriile de recunoastere a grupei I de munca (conditii speciale) anterior si ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000
  Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dimbovita sub nr. x/25.11.2015 reclamantul B_ N_ a solicitat in contradictoriu cu parata S.C. A_ S.A. constatarea dreptului de pensionare potrivit muncii prestate in conditii speciale de grupa I de munca potrivit Ordinului Ministerului Muncii, sanatatii si Ocrotirilor Sociale nr. 50/1990, obligarea paratei sa efectueze rectificarile in evidentele sale in concordanta cu grupa I de munca, iar nu cu grupa a II-a si obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2019

    Jurisprudenta   Respingere contestatie la executare. Clarificare obiect executare silita
  Prin sentinta civila nr. 3076 din 28.09.2010 a Tribunalului Cluj, a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ impotriva intimatei A.L..
   Data aparitiei: 06 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Eliberare adeverinta care sa ateste ca a beneficiat de grupa I de munca
  Prin sentinta civila nr. 555/30.03.2009 T.G. a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamant. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele: Prin actiunea inregistrata la acest tribunal reclamantul D.A. a solicitat obligarea unitatii parate la eliberarea unei adeverinte care sa ateste ca a beneficiat de grupa I de munca pentru perioada 01.04.2001-31.12.2008, precum si anularea prevederilor M.M.F.P.S. si a hotararilor CA a paratei prin care au fost exceptati de la grupa a I-a de munca incepand cu data de 01.04.2008.
   Data aparitiei: 31 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Emitere decizie noua de recalculare pensie pentru limita de varsta
  Prin cererea formulata si inregistrata sub nr. 5135/121/11.09.2009 pe rolul Tribunalului Galati, reclamantul G.V. a solicitat in contradictoriu cu parata C.J.P. Galati, emiterea unei noi decizii de recalculare a pensiei pentru limita de varsta si vechime integrala, prin luarea in considerare a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani, precum si la plata diferentelor intre pensia cuvenita si pensia incasata incepand cu 01.12.2005.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Eliberare adeverinta din care sa rezulte ca au lucrat ca tehnicieni dentari
  Prin cererea formulata reclamantele au solicitat obligarea paratei la eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca au lucrat ca tehnicieni dentari in cadrul Spitalului, activitate care se incadreaza in grupa a II-a de munca, cu plata cheltuielilor de judecata ocazionate de proces.
   Data aparitiei: 19 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Recalcularea drepturilor de pensie
  Contestatorul H. M. a formulat in contradictoriu cu intimata C. J. de P. A. contestatie impotriva deciziei nr. - emisa de intimata ,solicitand anularea acesteia si recalcularea drepturilor de pensie .
   Data aparitiei: 26 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Incadrarea in mod eronat a grupei de munca
  Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantul T.D. a chemat in judecata parat COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE-CFR-SA SUCURSALA REGIONALA CF CRAIOVA, parat SC ELECTRIFICARE CFR SA Bucuresti solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa constate ca si-a desfasurat activitatea in grupa I de munca si , pe cale de consecinta, obligarea paratei sa-i acorde grupa I de munca pentru perioadele 15.07.1981-01.10.1983 si 03.01.1986-15.02.1990, precum si obligarea celei de-a doua parate sa faca mentiunile corespunzatoare hotararii judecatoresti in carnetul de munca.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2012