din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1390 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Recalcularea drepturilor de pensie

Recalcularea drepturilor de pensie

  Publicat: 26 Sep 2012       6904 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Contestatorul H. M. a formulat in contradictoriu cu intimata C. J. de P. A. contestatie impotriva deciziei nr. - emisa de intimata ,solicitand anularea acesteia si recalcularea drepturilor de pensie .

Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivare contestatorul a aratat ca decizia de mai sus este nelegala si netemeinica intrucat la stabilirea drepturilor sale de pensie nu s-a avut in vedere faptul ca a desfasurat timp de 25 ani activitate in conditii speciale si deosebite de munca, ca datorita acestei imprejurari a dobandit o boala profesionala, ceea ce a si condus la pensionarea sa pentru invaliditate in anul 2002,intimata nefacand nicio referire in cuprinsul deciziei de mai sus la faptul ca cauza invaliditatii. Neavand in vedere aceste doua criterii ,calculul punctajului mediu anual realizat de intimata prin decizia contestata este incorect.
Prin intampinare C. J. de P. A. a solicitat respingerea contestatiei pentru urmatoarele motive:
Prin decizia contestata s-a procedat la valorificarea sporurilor cu caracter permanent inscrise in adeverintelor depuse de contestator fara a se aduce atingere stagiului de cotizare realizat de acesta si inscris in decizia de trecere de la pensia de invaliditate la pensia pentru limita de varsta ,decizie ramasa definitiva prin necontestare .Totodata, prin aceeasi decizie s-a evidentiat pentru contestator un stagiu de cotizare de 24 ani si 13 zile ca fiind desfasurat de acesta in grupa I de munca astfel ca sustinerile acestuia cu privire la stagiul de cotizare in conditii speciale sunt neintemeiate.
A mai sustinut intimata ca in cuprinsul deciziei contestate nu era necesar a se mentiona cauza producerii invaliditatii intrucat contestatorul beneficiaza in prezent de pensie pentru limita de varsta ,iar in formularul anexa la Ordinul MMSSF 340/2001, utilizat pentru pensia de limita de varsta nu exista o astfel de mentiune.
In cauza s-au administrat proba cu inscrisuri si cu expertiza contabila, din a caror analiza instanta retine urmatoarele :
Prin decizia nr. - emisa de C. J. de P. A. s-a dispus recalcularea drepturilor de pensie ale contestatorului prin valorificarea unor sporuri din adeverintele atasate cererii de recalculare .In cuprinsul deciziei s-a mentionat ca acesta a realizat un stagiu complet de cotizare de 42 ani, 3 luni , 24 zile,din care : activitate desfasurata in grupa I de munca -24 ani si 13 zile ;o luna si 25 zile in conditii deosebite si ca la stabilirea varstei sale de pensionare s-a avut in vedere reducerea varstei standard cu 14 ani .
Contestatorul a sustinut ca intimata a retinut ca a desfasurat activitate aferenta grupei I de munca timp de 14 ani, insa acesta confunda stagiul de cotizare aferent grupei I de munca cu numarul de ani prevazut de art. 42 din Legea 19/2000 cu care intimata operat reducerea varstei standard de pensionare.Din analiza carnetului de munca al contestatorului si a continutului raportului de expertiza a rezultat ca acesta a lucrat in grupa I de munca 24 ani, o luna, 8 zile si in conditii deosebite -o luna si 27 zile .Art.167ind.1 din Legea 19/2000 prevede ca reducerea varstei de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca se realizeaza conform tabelului 4 .Din cuprinsul acestui tabel rezulta ca pentru o activitate cuprinsa intre 24-26 ani in aceasta grupa de munca reducerea este de 14 ani . Intimata a aplicat corect dispozitiile acestui articol la emiterea deciziei contestate astfel ca primul motiv al cererii contestatorului sale este neintemeiat .
Pentru a verifica corectitudinea calculului drepturilor de pensie ale contestatorului realizat de intimata prin decizia ce face obiectul prezentului dosar instanta a dispus efectuarea unui raport de expertiza contabila ,raport ce a fost completat ulterior ,expertul urmand a calcula punctajul in raport de grupele de munca in care contestatorul si-a desfasurat activitatea ,de perioada de contributie a contestatorului la asigurari sociale prin excluderea perioadei in care acesta a acumulat absente nemotivate si concediu fara plata,precum si prin excluderea compensatiei acordate in baza Decretului 46/1982 si a stabili cuantumul drepturilor de pensie in raport de punctajul stabilit astfel.
Instanta a apreciat necesara completarea raportului in acest sens pentru urmatoarele motive:
Expertul a avut in vedere la calculul drepturilor de pensie in raportul initial de expertiza perioada in care contestatorul a avut absente nemotivate si concediu fara plata, precum si compensatiile acordate potrivit Decretului 46/1982.
In ceea ce priveste perioada in care contestatorul a avut absente la serviciu nemotivate si concediu fara plata,respectiv:26 zile(162 ore nemotivate si concediu fara plata-16 zile) ,perioada ce rezulta din cuprinsul adeverintei nr.1016/14.01.2002 emisa de SC P.Sa B. aceasta este o perioada necontributiva or, potrivit art.8 din legea 19/2000 care prevede ca reprezinta stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale, nu poate fi avuta in vedere la calculul stagiului de cotizare si nici la stabilirea perioadei pentru care contestatorul a beneficiat de sporul de vechime.Astfel , sporul de vechime, excluzand cele 26 zile i se cuvenea contestatorului se cuvenea acestuia incepand cu 01.11.1980, iar nu cu 01.10.2009.
In ceea ce priveste excluderea compensatiei acordate conform Decretului nr.46/1982 instanta apreciaza ca este justificata.Astfel, art. 6 din acest act normativ prevede ca pentru sumele incasate cu titlu de compensatii -de mariri de retributie nu s-a platit contributia la asigurari sociale .
Expertul cauzei a sustinut in completarea raportului de expertiza ca punctajul mediu anual pe care contestatorul l-a realizat este de 1.20688 si ca diferenta dintre acesta si cel calculat de intimata (de 1.20658)rezulta din aprecierea diferita a perioadei pentru care beneficia de spor de vechime .Astfel, expertul a avut in vedere la calculul punctajului sporul de vechime calculat incepand cu 01.10.1980,iar intimata-incepand cu 01.11.1980.Instanta apreciaza ca intimata a avut corect in vedere data de 01.11.1980 pentru ca a exclus cele 26 zile necontributive din perioada pentru care expertul stabilise initial ca acesta beneficia de sporul de vechime.
In consecinta ,instanta apreciaza ca drepturile de pensie ale contestatorului au fost corect stabilite de catre intimata prin decizia contestata.
In ceea ce priveste critica deciziei pentru lipsa mentiunilor referitoare la pensionarea anterioara a contestatorului pentru invaliditate datorata bolii profesionale instanta apreciaza ca este neintemeiata intrucat prin decizia contestata contestatorul este inscris la pensie pentru limita de varsta ,neexistand nicio dispozitie legala care sa conditioneze acordarea acestui tip de pensie de cauza invaliditatii pentru care a beneficiat de pensie pentru invaliditate anterior emiterii deciziei contestate.La stabilirea drepturilor de pensie pentru limita de varsta se au vedere disp. art.77,78,164 din legea 19/2000,aceasta realizandu-se in raport de stagiul de cotizare realizat, salariile inregistrate in carnetul de munca ,sporurile cu caracter permanent pentru perioada anterioara datei de 01.04.2001,iar pentru perioada ulterioara acestei date-in raport de veniturile declarate de angajatori prin declaratiile nominale privind evidenta asiguratilor .
Pentru motivele expuse anterior instanta, in baza art. 87 din legea 19/2000 va respinge contestatia .
Instanta:
Respinge contestatia formulata de contestatorul H. M., domiciliat in P.ti, str.P., nr.- Bl.-, sc.-, ap. -, jud.A. impotriva intimatei C. J. de P. A., cu sediul in P., str.I.C B., nr.-, jud.Arges.
Definitiva.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 1228/AS (16.10.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arges    Pensie    Drepturi de pensie    Invaliditate    Pensie de invaliditate    Stagiu de cotizare    Spor de vechime    Decretul 46/1982    Grupa I de munca    Legea 19/2000    Expertiza contabila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Clauza penala privind nedenuntarea unilaterala a contractului de munca intr-un anumit termen in schimbul unei prime este contrara principiului libertatii muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2493 din data de 20 Mai 2019

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES � Sentinta civila nr. 3073/13.11.2020

Lipsa elementelor obligatorii ale deciziei de concediere atrage sanctiunea nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2114 din data de 18 aprilie 2019

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene