din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1936 de useri online
Materiale juridice despre Hotarare AGA (5)


    Jurisprudenta   Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
  Prin cererea inregistrata la data de 10 mai 2016 pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, sub nr. x/2016, reclamantii A. si B., in contradictoriu cu parata S.C. C. S.A. au solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna obligarea paratei la plata dividendelor nete aferente anului 2012, respectiv 3.291 RON si dobanda legala calculata, conform O.G. nr. 13/2011 pentru reclamantul A. si 3.525 RON si dobanda legala, calculata potrivit O.G. nr. 13/2011 pentru reclamantul B., cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 19 August 2020

    Jurisprudenta   Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
  Dispozitiile art.117 alin.6 din LSC, potrivit carora termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, au un caracter imperativ, asa incat prin actul constitutiv actionarii nu pot stabili un termen mai scurt de 30 de zile deoarece aceasta ar echivala cu o eludare a Legii nr.31/1990.
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Suspendare executare hotarare AGA pe cale de ordonanta presedintiala
  Renuntarea la judecata actiunii in anulare atrage respingerea cererii de suspendare a executarii hotararii AGA, urmare a neindeplinirii conditiei impuse de articolul 133 alin.1 Legea nr. 31/1990
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Anularea hotararilor AGA. Litigii cu profesionistii
  Hotararea AGA este un act juridic complex care reprezinta manifestarea consimtamantului majoritatii asociatilor prin care a fost decisa respingerea propunerii de majorare a capitalului social.
   Data aparitiei: 12 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Motive de oportunitate. Anulare hotarare AGA
  Din economia art. 153 ind. 18 din Legea nr. 31/1990 rezulta faptul ca adunarea generala a actionarilor trebuie sa se asigure, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje acordate administratorului sau membrilor comitetului de directie, ca acestea sunt justificate in raport de indatoririle specifice ale acestor persoane si de situatia economica a societatii.
   Data aparitiei: 01 Aprilie 2013