din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3393 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta

  Publicat: 13 Sep 2013       7544 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Dispozitiile art.117 alin.6 din LSC, potrivit carora termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, au un caracter imperativ, asa incat prin actul constitutiv actionarii nu pot stabili un termen mai scurt de 30 de zile deoarece aceasta ar echivala cu o eludare a Legii nr.31/1990.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Reprezinta dreptul care nu se stinge prin prescriptie, prin trecerea timpului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Reclamantul C.E. a chemat in judecata Societatea T. SA Timisoara si a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a Hotararii A.G.A. din 19 aprilie 2007 argumentand in drept ca s-au incalcat prevederile art.117 din Legea nr.31/1990.

Prin sentinta nr.10 din 19 februarie 2008, Tribunalul Timis a respins actiunea retinand ca sunt neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesual active si a tardivitatii formularii cererii, iar pe fond a stabilit ca, desi nu au fost efectiv indeplinite cerintele convocarii in termenul de 30 de zile stabilit de lege, parata a respectat totusi prevederile art.14 din actul constitutiv, iar aceasta procedura de convocare derulata conform actului constitutiv nu l-a prejudiciat pe reclamantul C.E..

Reclamantul C.E. a declarat apel impotriva acestei sentinte.(a��)

Instanta de apel a inlaturat exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantului si a tardivitatii introducerii actiunii pe considerentul ca in cauza sunt aplicabile prevederile art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990 prin care este recunoscut dreptul persoanelor interesate de a invoca si sustine motive de nulitate absoluta, dreptul la actiune intr-o astfel de situatie fiind imprescriptibil.

S-a stabilit ca nu s-a respectat obligatia de publicare a convocatorului in Monitorul Oficial, ca pe ordinea de zi nu s-a aflat ultimul punct luat in discutie in adunarea generala, iar introducerea unui nou punct in ordinea de zi nu se putea face decat cu respectarea art.1171 din LSC.

Curtea de apel Timisoara - Sectia Comerciala a admis apelul reclamantului si a dispus anularea hotararii AGOA din 19 aprilie 2007. Instanta de apel a mai dispus si comunicarea deciziei pronuntata de Curte in vederea efectuarii cuvenitelor mentiuni in Registrul Comertului.

Impotriva deciziei nr.169/COM/2008 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara a declarat recurs parata T. SA fara sa indice motivele de nelegalitate. Recurenta a sustinut ca solutia instantei de apel se sprijina pe ipoteze care duc la nesocotirea incidentei nulitatii relative, intrucat prin aplicarea art.132 alin.3 din Legea nr.31/1990 este legitimata doar actiunea in constatarea nulitatii absolute, desi in cauza nu se apara un interes general ci unul propriu care nu dauneaza tertilor. A mai sustinut ca prin masurile luate in AGOA, a carei anulare se solicita, reclamantului nu i-a fost vatamat interesul propriu.(a��)

O alta critica vizeaza neobservarea art.14 alin.4 si 7 din statutul societatii prin care actionarii au stabilit ca termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocarii, termen care a fost respectat.

Recurenta a considerat ca actul constitutiv al societatii este asimilat contractelor, iar contractul este legea partilor, vointa partilor fiind cea care prevaleaza legii generale. Pentru nerespectarea termenului de 30 de zile socotit pentru convocarea AGA, Legea nr.31/1990 nu stabileste o sanctiune, art.132 supunand controlului legalitatii numai hotararile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv. In acelasi sens s-a sustinut ca termenul din convocator ar fi inutil din moment ce convocatorul se publica fara acte anexe, actionarii avand posibilitatea sa le consulte la sediul societatii.(a��)

Inainte de a verifica legalitatea deciziei instantei de apel, a aplicarii prevederilor art.132 alin. 3 din Legea nr.31/1990, trebuie observat ca recurenta a trecut peste modalitatile de convocare reglementate de art.117 alin.3 din legea amintita, in care se prevede expres: ``Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate``. Din textul redat rezulta ca formalitatile de convocare se indeplinesc in conditiile specificate de lege. Constatand ca numai in situatiile anume prevazute de lege se poate deroga de la aceasta cerinta a dublei publicitati, in speta, in mod corect instanta de apel a cenzurat indeplinirea acestei conditii si a constat ca aceasta nu a fost respectata, neindeplinirea acestei obligatii atragand sanctiunea nulitatii.(a��)

Hotararea Adunarii Generale a fost data cu incalcarea art.117 alin.6 din Legea nr.31/1990, asa incat interesul de a promova o actiune in nulitate a fost examinat de instanta de apel atunci cand a stabilit ca aceste norme au fost incalcate.(a��)

Nu in ultimul rand, Legea nr.31/1990 a pus la indemana societatilor comerciale, prin art.1171 , o procedura pe baza careia se pot introduce pe ordinea de zi puncte noi de discutie, procedura care nu a fost utilizata. Prin urmare, incidenta in cauza a acestor prevederi a fost corect examinata, asa incat solutia si din acest punct de vedere este la adapost de orice critica.

Art.117 din Legea nr.31/1990, astfel cum a fost modificat prin Legea nr.441/2006, a stabilit ca termenul de intrunire in AGA nu poate fi mai scurt de 30 de zile de la publicarea comunicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Continutul reglementarii nu pune la indoiala faptul ca acest termen este obligatoriu, astfel ca cei carora li se adreseaza nu pot stabili in cazul convocarii prin dubla publicitate un termen mai scurt de 30 de zile .

Recurenta opune acestui termen stabilit de lege, termenul de 15 zile stabilit prin actul constitutiv evocand pe de o parte, faptul ca actul constitutiv este legea partilor, iar, pe de alta parte, ca acesta deroga de la legea generala.

Argumentul recurentei nu a fost retinut intrucat, prin actul constitutiv, actionarii nu pot sa deroge de la dispozitiile stabilite imperativ de lege. Imprejurarea ca actul constitutiv reprezinta vointa actionarilor nu este de natura sa-i confere prioritate in aplicare, deoarece ar echivala cu o eludare a Legii nr.31/1990. Pentru ratiunile deja expuse, faptul ca la constituirea societatii T. SA s-a stabilit un alt termen de convocare de 15 zile, nu are nici o semnificatie asupra validitatii adunarii generale, dispozitiile art. 46 si 48 din LSC nefiind aplicabile in cauza. Aceste dispozitii se refera la neregularitatile constatate dupa inmatriculare in raport de continutul actului constitutiv. Dupa cum s-a aratat mai sus termenul de 30 de zile a fost modificat in anul 2006, pana la acea data termenul fiind de 15 zile, iar societatea trebuia sa respecte cerintele impuse prin modificarea legii.(a��)

Asa fiind, conform art.312 C. proc. civ., recursul a fost respins ca nefondat.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009


Citeşte mai multe despre:    Hotarare AGA    Legea 31/1990    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor    Renuntare la judecata
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016

Natura necontencioasa si consecintele cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1037 din 2 aprilie 2015

Conditiile si efectele sanctiunii excluderii unui asociat fata de solutia de dizolvare a societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1351 din 14 mai 2015

Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4091 din 23 octombrie 2012

Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011Articole Juridice

Aprecieri referitoare la tema �Dreptul la informare al actionarilor este un moft�
Sursa: Dana Dumitrescu

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura