din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Suspendare executare hotarare AGA pe cale de ordonanta presedintiala

Suspendare executare hotarare AGA pe cale de ordonanta presedintiala

  Publicat: 12 Sep 2013       5782 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Renuntarea la judecata actiunii in anulare atrage respingerea cererii de suspendare a executarii hotararii AGA, urmare a neindeplinirii conditiei impuse de articolul 133 alin.1 Legea nr. 31/1990

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Act adoptat de organele de stat,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Inscris compus din talon si mai multe cupoane.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Imputernicire legala sau autorizare pentru semnarea documentelor in numele unei anumite persoane fizice sau juridice.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Oprirea temporara a punerii in aplicare a dispozitiilor din hotararile penale. Ea poate avea loc in temeiul legii (opis lege)
Act adoptat de organele de stat,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Potrivit insa inscrisului depus la dosar de catre intimata parata SC I A SRL, (fila 25), la termenul din 9.01.2013, reclamanta SC I SA a renuntat la judecata cererii de chemare in judecata, avand ca obiect anularea hotararii AGA a SC I A SRL din 17.10.2012, prin incheierea pronuntata la 9.01.2013, in dosarul nr. 41050/3/2012, tribunalul luand act, in temeiul dispozitiilor art. 246 Cod procedura civila, de renuntarea reclamantei la judecata cererii de chemare in judecata .
Asa fiind, rezulta ca in speta nu mai este indeplinita conditia ca pe rolul instantelor sa se afle intentata actiunea in anularea hotararii AGA atacate, motiv pentru care reclamanta nu mai este in drept, potrivit art. 133 alin. 1 din Legea nr.31/1990, sa solicite instantei suspendarea executarii hotararii AGA SC I A din 17.10.2012, disparand ratiunea pentru care judecatorul poate decide daca respectiva hotarare AGA imbraca, sau nu, o aparenta formala de legalitate, in conformitate cu actul constitutiv si legea .

Deliberand asupra recursului de fata:
Prin sentinta civila nr. 18489 din 27.11.2012 Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Civila a respins ca neintemeiata cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta SC I SA in contradictoriu cu SC I A SRL.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca reclamanta a solicitat pe calea ordonantei presedintiale suspendarea executarii hotararii A.G.A. S.C. I A S.R.L., autentificata sub nr.4170/17.10.2012 la BNP ``P E A, inregistrata la O.R.C. - T.B. sub nr.818062/17.10.2012, pana la pronuntarea unei hotarari definitive in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr.41050/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a civila, avand ca obiect anularea hotararii A.G.A. mentionate, cererea fiind intemeiata in drept pe dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 si art. 581 Cod procedura civila.
Prin hotararea nr. 1 a A.G.A. SC I A SRL, din 17.10.2012, a aratat instanta de fond, s-a aprobat ridicarea dreptului de semnatura de pe conturile apartinand societatii deschise la C E B, precum si la orice alta banca unde societatea are conturi deschise pentru numitii N R. I si M F.
Tribunalul a apreciat ca in cauza, raportat la motivele de fapt si drept invocate de catre reclamanta, este indeplinita numai conditia vremelniciei, nu si celelalte doua cerinte cumulative privind urgenta si neprejudecarea fondului.
Conditia vremelniciei este realizata, a aratat instanta de fond, intrucat s-a solicitat masura suspendarii executarii hotararii pana la momentul solutionarii irevocabile a dosarului nr.41050/3/2012, astfel incat masura solicitata ar avea caracter provizoriu pana cand s-ar stabili in mod irevocabil daca hotararea adoptata in A.G.A. din data de 17.10.2012 este sau nu legala.
Cat priveste urgenta, aceasta conditie nu este motivata si dovedita, riscul invocat de reclamanta, ca administratorul unic al societatii parate sa ridice suma de 5.000.000 USD, primita cu titlu de imprumut de la reclamanta in baza contractului de finantare nr.115532/21.10.2011, si sa acorde acesteia o alta destinatie, fiind lipsita de relevanta sub aspectul urgentei, neincadrandu-se in cazurile expres prevazute de art. 581 alin. 1 Cod procedura civila.
Pe de alta parte, a aratat instanta de fond, chiar daca s-ar dispune suspendarea executarii hotararii A.G.A. mentionate, aceasta nu poate influenta dreptul de semnatura al administratorului unic al societatii si accesul acestuia la conturile bancare ale societatii, in timp ce mandatarii cu drept de semnatura in fata unitatilor bancare sunt terti fata de societatea parata, nefacandu-se vreo dovada in sensul ca societatea parata ar fi putut mandata terte persoane pentru a controla activitatea administratorului unic, astfel incat acesta pastreaza, in puterea legii si a actului constitutiv, dreptul de angaja societatea in relatiile cu tertii.
Sub aspectul conditiei de neprejudecare a fondului, tribunalul a constatat ca reclamantul a invocat motive de nulitate bazate pe neconformitatea cu dispozitiile legale si statutare a convocatorului, a locului tinerii adunarii generale si a prezentei administratorului unic, ceea ce inseamna , in situatia in care instanta ar raspunde unor asemenea argumente, sa realizeze in fapt o judecata asupra fondului actiunii in anulare, ceea ce excede procedurii speciale a ordonantei presedintiale.
Cat priveste aparenta dreptului, tribunalul a apreciat ca aceasta este in favoarea paratei atata timp cat hotararea A.G.A. atacata a fost adoptata in prezenta si cu votul asociatului majoritar, fiind depuse la dosar o convocare transmisa catre reclamanta prin intermediul executorului judecatoresc si mandatul speciala cordat de asociatul majoritar reprezentantului sau in adunarea generala din data de 17.10.2012.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta SC I SA, recursul fiind inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V - a Civila, sub nr. 41052/3/2012, din 10.12.2012.
In motivarea recursului reclamanta recurenta a sustinut ca instanta de fond a retinut incorect situatia de fapt si nu a interpretat corect dispozitiile legale incidente.
Astfel, prin hotararea AGA atacata s-a incalcat o alta hotarare AGA, nr. 1 din 4.04.2011, prin care s-a prevazut ca in vederea controlarii si verificarii operatiunilor bancare asupra contului au drept de semnatura toate cele 3 persoane: N A, N I si F M.
Dreptul de semnatura decis prin hotararea AGA nr.1 din 4.04.2011 a fost suprimat prin hotararea AGA atacata, in conditiile in care adunarea generala s-a tinut fara respectarea dreptului la convocare pentru participare si fara respectarea legii si a actului constitutiv, fiind evident ca aparentele sunt in favoarea reclamantului.
In drept, art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila.
Intimata parata SC I A SRL a formulat concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat si a depus la dosar incheierea pronuntata in sedinta publica de la 9.01.2013 de catre Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI a Civila in dosarul nr. 41050/3/2012 ce are ca obiect actiunea in anularea hotararii AGA SC I A SRL din 17.10.2012.
Curtea, analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs si a dispozitiilor art. 3041 Cod procedura civila, constata recursul nefondat pentru urmatoarele considerente:
Potrivit dispozitiile art. 133 alin. 1 din lgnr.31/1990, ``odata cu intentarea actiunii in anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonanta presedintiala, suspendarea executarii atacate``.
In speta, reclamanta - recurenta SC I SA a formulat cerere de suspendare a executarii hotararii AGA SC I A SRL nr. 1/17.10.2012, autentificata sub nr. 4170 din 17.10.2012, invederand ca este indeplinita conditia atacarii hotararii AGA atacate formand obiectul dosarului nr. 41050/3/2012, cu termen la 9.01.2013.
Potrivit insa inscrisului depus la dosar de catre intimata parata SC I A SRL, (fila 25), la termenul din 9.01.2013, reclamanta SC I SA a renuntat la judecata cererii de chemare in judecata, avand ca obiect anularea hotararii AGA a SC I A SRL din 17.10.2012, prin incheierea pronuntata la 9.01.2013, in dosarul nr. 41050/3/2012, tribunalul luand act, in temeiul dispozitiilor art. 246 Cod procedura civila, de renuntarea reclamantei la judecata cererii de chemare in judecata .
Asa fiind, rezulta ca in speta nu mai este indeplinita conditia ca pe rolul instantelor sa se afle intentata actiunea in anularea hotararii AGA atacate, motiv pentru care reclamanta nu mai este in drept, potrivit art. 133 alin. 1 din Legea nr.31/1990, sa solicite instantei suspendarea executarii hotararii AGA SC I A din 17.10.2012, disparand ratiunea pentru care judecatorul poate decide daca respectiva hotarare AGA imbraca, sau nu, o aparenta formala de legalitate, in conformitate cu actul constitutiv si legea .
Totodata, prin renuntarea reclamantei la judecarea actiunii in anularea hotararii AGA a carei suspendare o solicita in cauza pendinte, este evident ca nu mai subzista nici conditia vremelniciei impusa de dispozitiile art. 581 alin. 1 Cod procedura civila pentru admisibilitatea ordonantei presedintiale, ceea ce face inutila cercetarea motivelor de recurs invocate de recurenta.
Pentru aceste considerente, Curtea, fata de dispozitiile art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, a respins recursul ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.253 din 04.02.2013


Citeşte mai multe despre:    Hotarare AGA    Legea 31/1990    Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor    Renuntare la judecata    Ordonanta presedintiala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa societatii, ca persoana juridica
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Revocarea din functie a administratorului societatii. Efecte asupra actelor incheiate de acesta in numele societatii, anterior revocarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1463 din 22 septembrie 2016

Natura necontencioasa si consecintele cererii de autorizare a convocarii adunarii generale a asociatilor formulata in temeiul art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1037 din 2 aprilie 2015

Conditiile si efectele sanctiunii excluderii unui asociat fata de solutia de dizolvare a societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1351 din 14 mai 2015

Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4091 din 23 octombrie 2012

Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011Articole Juridice

Aprecieri referitoare la tema �Dreptul la informare al actionarilor este un moft�
Sursa: Dana Dumitrescu

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura