din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2912 de useri online
Materiale juridice despre Solidaritate (15)


    Stiri   Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale
  Guvernul Romaniei a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Proiectul de lege prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie, pana in anul 2021, pentru ca, din anul 2022, sa fie aplicata noua formula de calcul bazata pe Valoarea Punctului de Referinta (VPR): * 1.265 de lei in 2019; * 1.775 de lei in 2020; * 1.875 de lei in 2021, adica suma aferenta VPR nou introdus de 75 de lei, la care se adauga majorarea de 10% aferenta sporurilor, acordului global si altor drepturi de natura salariala pentru care s-au platit contributii; * iar din anul 2022 Valoarea Punctului de Referinta se va indexa, anual, cu inflatia si 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.
   Data aparitiei: 15 Octombrie 2018

    Jurisprudenta   Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
  Cum in cauza este angajata raspunderea pentru ruina edificiului si cum in cazul coproprietatii pe cote-parti, potrivit art. 1003 C.civ., aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita, potrivit dispozitiilor art. 1042 din acelasi cod, plata intregii datorii de la un singur debitor, fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Ajutor public judiciar. Admiterea in parte a pretentiilor formulate prin cererea de chemare in judecata
  1. Dispozitiile art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008 nu reprezinta altceva decat o aplicatie a regulii de principiu prevazuta de art. 274 alin. (1) C.pr.civ. Astfel, cheltuielile pentru care partea a beneficiat de scutiri sau reduceri prin incuviintarea ajutorului public judiciar nu isi pierd, din perspectiva celui cazut in pretentii, caracterul de cheltuieli de judecata, cu deosebirea ca, in cazul in care s-a admis cererea de ajutor public judiciar, cheltuielile corespunzatoare se platesc de catre partea care a cazut in pretentii direct statului.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Stiri   Cat s-a cheltuit din Fondul de solidaritate al avocatilor, potrivit destinatiei lui?
  Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informeaza ca, la data de 25.02.2015, in contul curent �Fondul de solidaritate al avocatilor� figureaza suma de 721.668 lei, iar concomitent, in titluri de stat se mai detine suma de 1.495.938 lei.
   Data aparitiei: 18 Martie 2015

    Jurisprudenta   Coexistenta raspunderii civile a inculpatului cu cea a asiguratorului de raspundere civila
  Coexistenta unei raspunderi complementare si indirecte pentru fapta altuia, pe temei contractual, asa cum este raspunderea asiguratorului, nu exclude angajarea raspunderii civile a inculpatului, aceasta din urma constituind forma de raspundere principala, de natura delictuala, intemeiata pe dispozitiile art. 998-999 din vechiul Cod civil.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012

    Jurisprudenta   Actiune civila avand ca obiect obligarea in solidar a paratilor la plata cheltuielilor de judecata efectuate de reclamant in dosare penale
  Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Turnu Magurele sub nr.2727//329/2011 din 1 septembrie 2011, reclamatul L D, a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii O C si O A C, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna obligarea acestora in solidar la plata sumei de 6100 lei reprezentand cheltuieli de judecata efectuate de reclamant in dosarele penale 1004/329/2008 si 1531/329/2008 plus dobanda legala incepand cu data ramanerii definitive a hotararii si pana la achitarea integrala a debitului.
   Data aparitiei: 12 Iulie 2012

    Stiri   Cosul de solidaritate: Produsele si cantitatile care pot fi achizitionate
  In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 724 din data de 13 octombrie 2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului sanatatii nr. 218/1424/2011 privind aprobarea cantitatilor maxime de produse alimentare de baza care pot fi achizitionate lunar de catre fiecare pensionar in cadrul Programului guvernamental de sprijin pentru pensionari �Cosul de solidaritate�.
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2011

    Legislatie   HG 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate
  Hotararea nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari. Cosul de solidaritate Publicata in Monitorul Oficial nr. 685 din 27 septembrie 2011
   Data aparitiei: 28 Septembrie 2011

    Articole   Obligatiile solidare intre debitori (Art. 1.443 - 1.460 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IV. Obligatiile complexe Capitolul II. Obligatiile solidare Sectiunea a 2-a. Obligatiile solidare intre debitori
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Obligatiile solidare intre creditori (Art. 1.434 - 1.442 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IV. Obligatiile complexe Capitolul II. Obligatiile solidare Sectiunea 1. Obligatiile solidare intre creditori
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile (Art. 1.421 - 1.433 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul IV. Obligatiile complexe Capitolul I. Obligatiile divizibile si obligatiile indivizibile
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Stiri   Guvernul are in vedere finantarea unor unitati de asistenta sociala din Dambovita
  In conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit. d) si alin.(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobata prin Legea nr. 366/2001, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate finanta unele cheltuieli cu intretinerea, constructia, reparatia, amenajarea si modernizarea unor unitati de asistenta sociala.
   Data aparitiei: 18 Martie 2011

    Stiri   In luna decembrie 2010 au fost donati in "Fondul Solidaritatea" 620.000 de lei
  Ministerul Finantelor Publice a dat publicitatii luni, 10 ianuarie 2011, lista persoanelor fizice care au optat pentru publicarea informatiilor privind identitatea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si a sumelor donate pentru diminuarea efectelor crizei economice.
   Data aparitiei: 11 Ianuarie 2011

    Stiri   SOLIDARITATE cu Eugenia VODA!
  Dupa dezbateri ciudate, CNA a sanctionat-o pe Eugenia Voda pentru emisiunea-interviu cu Ion Cristoiu, iar motivarea este extrem de interesanta. Principala vina a realizatoarei TVR este ca nu a asigurat pluralitatea opiniilor.
   Data aparitiei: 16 Decembrie 2010

    Stiri   In cursul lunii septembrie au fost donati 722.749 de roni la Fondul Solidaritatea
  Ministerul Finantelor Publice a publicitat lista persoanelor fizice care au fost de acord cu publicarea identitatii si a sumelor donate pentru diminuarea efectelor crizei economice, la Fondul Solidaritatea.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2010