din anul 2007, atuul tau de DREPT!Materiale juridice despre santiune disciplinara (3)


    Jurisprudenta   Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.
  Tribunalul Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele: Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I.la data de 12.11.2019 reclamanta R.R. a chemat in judecata pe parata I.N.DE C_- D.P.F.MATERIALELOr-INCDFM solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 244/07.10.2018, prin care in mod nelegal i s-au aplicat sanctiunea avertisment scris si suspendarea pe o perioada determinata de timp de 5 ani, a dreptului de inscriere la concurs p.ocuparea unei functii superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control ca membru in comisii de concurs, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara. Nulitate absoluta.
  C U R T E A Asupra apelului civil de fata, Constata ca prin sentinta civila 891/MAS/20.11.2019 Tribunalul B_- Sectia I Civila a admis contestatia formulata si precizata de contestatoarea S. a. M.� domiciliata in B., in contradictoriu cu intimata F.E.S.S. a. � C.RO17329505, J40/4454/08.03.2005, prin Director General a. O. a. , cu sediul in Bucuresti, nr. 1 A, sector 1, si in consecinta:
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2021

    Jurisprudenta   Angajatorul are obligatia de stabili sanctiunea disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare. Criterii de individualizare a sanctiunii disciplinare
  Pe rol fiind solutionarea apelului declarat de parata C.NATIONALA POSTA R.SA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, impotriva Sentintei civile nr. 572/10.10.2018 pronuntata de Tribunalul Vran cea in Dosarul nr. x. La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns: pentru apelanta-parata .R.SA, consilier juridic B.C., cu delegatie la dosar (fila 11) si intimatul-reclamant M.N.personal si as istat de avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) U.I., in baza imputernicirii pe care o depune la dosar, lipsa fiind intimatul-parat OF ICIUL JUDETEAN DE POSTA V.
   Data aparitiei: 28 Aprilie 2021