din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2789 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.

Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara. Conditii de forma.

  Publicat: 28 Apr 2021       1021 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Tribunalul

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I.la data de 12.11.2019 reclamanta R.R. a chemat in judecata pe parata I.N.DE C_- D.P.F.MATERIALELOr-INCDFM solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei nr. 244/07.10.2018, prin care in mod nelegal i s-au aplicat sanctiunea avertisment scris si suspendarea pe o perioada determinata de timp de 5 ani, a dreptului de inscriere la concurs p.ocuparea unei functii superioare ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control ca membru in comisii de concurs, cu cheltuieli de judecata .

Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Puteti depune o plangere la Curte daca va considerati victima directa a unei incalcari a drepturilor sau garantiilor prevazute in Conventie sau in protocoalele acesteia.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii se arata ca, la data de 14.06.2019 CSI Dr. I.P. a informat, prin e-mail, Directorul general si Consiliul Juridic al Institutului cu privire la savarsirea de catre reclamanta a unor abateri grave, de la buna conduita in activitatea de c., prin insusirea co-autorului a cererii de brevet de inventie nr. 2011 x.


La data de 05.07.2019 i s-a adus la cunostinta de catre Institut, prin Adresa nr. 2/05.07.2019 despre aceasta sesizare . La data de 01.08.2019 s-a adresat cu cerere catre Directorului general al institutului, cat si comisiei de analiza, prin care solicita explicatii cu privire la modificarea unor inscrisuri oficiale ale institutiei, in legatura cu excluderea sa de la co-autoratul cererii de brevet de inventie . Ulterior a prezentat conducerii institutului si comisie de analiza materialele probatorii referitoare la acuzele care i s-au adus.


Reclamanta a mai aratat ca, la data de 27.08.2019 a primit raportul Comisiei de analiza si Procesul verbal al Comisiei de Etica prin care i s-au adus la cunostinta sanctiunile aplicate. Impotriva acestora, la data de 03.09.2019 a formulat contestatie, fiind inregistrata sub nr. 633/04.09.2019 de Consiliul N.de etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii, prin care a solicitat anularea sanctiunilor cumulate.


Se mai arata ca Decizia de sanctionare nr. 244/07.10.2019 este nelegala si abuziva, intrucat au fost incalcate dispoz. art. 11 (6) din legea nr. 206/2004.


Reclamanta a mai aratat ca decizia de sanctionare este nula si nelegala intrucat aceasta a fost emisa in data de 07.10.2019 si comunicata in data de 14.10.2019, fara a se preciza motivul intarzierii, in conditiile in care a fost prezenta la serviciul, dar si faptul ca in cuprinsul deciziei nu sunt specificate modalitatile si termenul legal in care actul poate fi contestat.


In drept au fost invocate dispoz. art. 11 (6) din Legea nr. 206/204, art. 266 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) coroborat cu art. 252 si urm. Cod proCod civila, art. 2- 6, art. 8, art. 41- 48, art. 247, art. 250, art. 251, art. 252 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


In dovedirea cererii s-a solicitat proba cu inscrisuri, acestea fiind depuse la dosarul cauzei.


La data de 09.01.2020, parata a depus intampinare prin care se solicita respingerea actiunii ca ramasa fara obiect .


In motivarea intampinarii, se arata in esenta, faptul ca la nivelul institutiei a fost numita o comisie de analiza p. a verifica presupus abatere de la normele de conduita in activitatea de c.- d.desfasurata de reclamanta. In urma analizei efectuate Comisia a emis Raportul nr. 10/07.08.2019 prin care s-au stabilit mai multe sanctiuni reclamantei, prevazute la art. 11 1 din Legea nr. 206/2004, raport ce a fost aprobat de Comisia de Etica prin procesul verbal nr. 13/26.08.2019. Atat raportul, cat si procesul verbal au fost comunicare reclamantei la data de 27.08.2019.


Ulterior, la data de 07.10.2019, prin Decizia nr. 244, conducatorul unitatii a dispus aplicarea sanctiunilor stabilite de comisia de analiza, acesta neavand cunostinta de faptul ca reclamanta a formulat contestatie impotriva raportului Comisiei de analiza . I. a luat cunostinta de formularea contestatiei inregistrata la Consiliul national de Etica, la momentul primirii prezentei cererii de chemare in judecata .


Parata a mai aratat faptul ca, Decizia nr. 244/07.10.2019 privind sanctiunile stabilite prin raportului comisiei de analiza a fost comunicata reclamantei dupa 29 de zile lucraroare de la data comunciarii Raportului. Astfel sanctiunile stabilite prin raport au fost aplicare reclamantei de conducatorul unitatii la 42 de zile calendaristice de la data comunicarii Raportului, respectiv inlauntrul termenului prevazut de lege, de 45 de zile .


In ceea ce priveste emiterea Deciziei nr. 244/07.10.2019 in conditiile art. 11 alin. 6 din Legea nr. 206/2004, intrucat prin inaintarea de catre reclamsanta a contestatiei privind raportul Comisiei de analiza catre Consiliul N.de etica in termenul prevazut de lege, conducatorul institutiei a luat masura ce se impunea, respectiv a emis in acest sens, Decizia nr. 5/09.01.2020 prin care se revoca decizia 244/07.10.2019


Intampinarea este intemeiata in drept pe dispoz. art. 205 alin. 1 Cod proCod civila.


In sustinerea cererii s-a solicitat proba cu inscrisuri .


In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:


Reclamanta este salariata a paratei in functia de cercetator stiintific gradul trei.


Prin Decizia nr. 244/07.10.2019 emisa de catre parata, reclamanta a fost sanctionata cu avertisment scris si cu suspendarea pe o perioada determinata de timp de cinci ani, a dreptului de inscriere la un concurs p.ocuparea unei functii superioare, ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control, sau ca membru in comisia de concurs.


s-a retinut in fapt ca reclamanta a savarsit abateri de la buna conduita in activitate a de c.- d., constatata intr-un raport al unei comisii de analiza cu nr. 10/07.08.2019.


Potrivit dispoz. art. 247 alin. 2 din Legea nr. 53/2003: ``Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.``


Potrivit dispozitiilor art. 248 alin. 1 si 2 din Legea nr. 53/2003: ``(1) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:


a) avertismentul scris;


b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, p.o durata ce nu poate depasi 60 de zile;


c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;


d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1 - 3 luni cu 5 - 10%;


e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .


(2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. ``


Potrivit dispoz. art. 252 alin. 2 din Legea nr. 53/2003: ``Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele p.care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele p.care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.``


Asa cum rezulta din decizia de sanctionare contestata, in cuprinsul acesteia nu sunt mentionate in concret faptele care constituie abateri disciplinare, p.care a fost sanctionata reclamanta.


Totodata, in cuprinsul deciziei de sanctionare, nu sunt indicate prevederile din actele normative ori din contractul de munca nerespectate de salariata.


In aceste conditii, fata de dispozitiile legale mentionate, decizia de sanctionare este nula.


Tribunalul are in vedere si faptul ca la aplicarea sanctiunii disciplinare nu au fost respectate nici dispozitiile art. 4 si urm. din Legea nr. 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare.


Fata de toate aceste conditii, Tribunalul ca admite cererea de chemare in judecata si va anula. decizia de sanctionare nr. 244/07.10.2019 emisa de catre parata, ca fiind nelegala.


In ceea ce priveste cheltuielile de judecata solicitate de reclamanta, Tribunalul va respinge acest capat de cerere avand in vedere ca nu s-a facut dovada existentei unor asemenea cheltuieli, nefiind depuse la dosarul cauzei inscrisuri doveditoare in acest sens.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite cererea formulata de reclamanta R.R.cu domiciliul ales la R.R., in comuna Clinceni, judetul I.in contradictoriu cu paratul I.N.DE C_- D.P.F.MATERIALELOr-INCDFM, cu sediul in Oras M., judetul I.


Anuleaza Decizia de sanctionare nr. 244/07.10.2019 emisa de catre parat, ca nelegala.


Respinge cheltuielile de judecata solicitate de reclamanta, ca neintemeiate.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul I.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 25.06.2020.
Pronuntata de: Tribunalul Ilfov � Sentinta civila nr. 1425.25.06.2020


Citeşte mai multe despre:    Nulitate decizie de sanctionare disciplinara    motive de fapt    nemotivare    santiune disciplinara    contestatie decizie de sanctionare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prin motivare se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt si de drept care au determinat luarea masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6960 din data de 05.12.2019

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Lipsa mentiunilor obligatorii in decizie si efectuarea concedierii cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2615 din data de 13.05.2019

Lipsa mentiunilor obligatorii in decizie si efectuarea concedierii cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2615 din data de 13.05.2019

Salariatului nu i se poate aplica o sanctiune disciplinara neprevazuta de Codul muncii. Salariatul nu poate fi sanctionat de doua ori pentru aceeasi fapta. Nulitate decizie de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Brasov - Decizia civila nr. 465/06- 07- 2020

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare disciplinara. Nulitate absoluta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti� Decizia civila nr. 552/16.07.2020

Angajatorul are obligatia de stabili sanctiunea disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare. Criterii de individualizare a sanctiunii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel GALATI� Decizia civila nr. 33/31.01.2019

Decizie de concediere a salariatilor. Procedura de evaluare unitara a acestora
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 58 din data de 26.01.2016

Lipsa motivarii hotararii instantei de apel. Recurs
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1225 din 28 iunie 2016Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Codul de procedura civila aplicabil din 2019, conform modificarilor aduse prin Legea 310/2018
Sursa: MCP Cabinet avocati