Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » CJUE se pronunta asupra conditiilor in care autoritatile franceze puteau sa interzica temporar cultivarea porumbului MON 810

CJUE se pronunta asupra conditiilor in care autoritatile franceze puteau sa interzica temporar cultivarea porumbului MON 810

  Publicat: 08 Sep 2011       4069 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


In speta, masuri de urgenta puteau fi adoptate in conditiile prevazute de reglementarea cu privire la produsele alimentare si la furaje

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Solutie dispusa de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contracte incheiate la bursa bazate pe activele suport (subiacente), precum cele referitoare la valori mobiliare, valute selective, marfuri negociabile la bursa etc.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Scopul politicii comunitare in domeniul mediului este de conserva, proteja si imbunatati calitatea mediului si de a proteja sanatatea oamenilor. De asemenea, are in vedere rezervele de materii prime, prin utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale. In cele din urma, prin aceasta politica se urmareste promovarea de masuri, la nivel international, pentru a rezolva problemele de mediu regionale si globale (Articolul 174).
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Diseminarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic (OMG) - experimentele in camp deschis sau cultivarea soiurilor de plante OMG - este reglementata de o legislatie europeana articulata, in special, in jurul a doua regimuri: pe de o parte, regimul Directivei 2001/18/CE1, aplicabil diseminarii tuturor OMG-urilor si, pe de alta parte, regimului Regulamentului nr. 1829/2003 care, in ceea ce priveste OGM-urile destinate alimentatiei umane sau animale2, poate fi de asemenea aplicat. In conformitate cu principiul precautiei, aceasta legislatie urmareste sa asigure un nivel ridicat de protectie a vietii si sanatatii umane, asigurand in acelasi timp libera circulatie a produselor alimentare si a furajelor. Prin Decizia3 din 22 aprilie 1998, Comisia Europeana a autorizat introducerea pe piata a porumbului modificat genetic MON 810, la cererea Monsanto Europe, in temeiul Directivei 90/220 privind diseminarea deliberata in mediu a OMG-urilor, in vigoare la acea data . In executarea acestei decizii, Franta si-a dat consimtamantul scris pentru aceasta introducere pe piata4. Utilizat pe teritoriul Uniunii ca furaj, porumbul MON 810, creat de grupul american Monsanto, este in mod special rezistent la anumiti paraziti. La 11 iulie 2004, Monsanto Europe a notificat Comisiei porumbul MON 810 ca ``produs existent`` nu in temeiul Directivei 2001/18/CE, ci in temeiul Regulamentului nr. 1829/2003 privind produsele alimentare si furajele modificate genetic, ca fiind introdus in mod legal pe piata inainte de data de aplicare a acestui regulament (respectiv 18 aprilie 2004)5. La 4 mai 2007, Monsanto a solicitat reinnoirea autorizatiei de introducere pe piata a acestui OMG in temeiul aceluiasi regulament. Cu titlu de masuri de urgenta, Franta a adoptat in 2007 un ordin privind suspendarea transferului si utilizarii semintelor de porumb MON 8106 apoi, in 2008, doua ordine7 privind suspendarea cultivarii soiurilor de seminte de porumb MON 810.

Monsanto si alte societati producatoare de seminte au formulat actiuni in anulare in fata Conseil da€™Etat (Consiliul de Stat, Franta). In cadrul acestor actiuni, s-a ridicat intrebarea daca masurile de urgenta puteau fi adoptate de Franta in temeiul Directivei 2001/18/CE, care permite adoptarea unor astfel de masuri de catre statul membru din proprie initiativa si in mod direct, sau daca acestea ar fi trebuit sa fie adoptate in temeiul Regulamentului nr. 1829/2003 si al Regulamentului nr. 178/2002, care nu permit adoptarea masurilor de urgenta de un stat membru decat atunci cand acesta a informat oficial Comisia cu privire la necesitatea de adoptare a acestora si cand Comisia nu a adoptat nicio masura . In acest context, Conseil da€™A‰tat a hotarat sa adreseze Curtii intrebari cu privire la normele aplicabile masurilor de urgenta care reglementeaza autorizatiile de introducere pe piata de care beneficiaza produsele OMG in cauza. Cu titlu introductiv, Curtea observa ca raspunsurile oferite in speta nu aduc atingere aplicarii Directivei 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole8, care se aplica semintelor derivate din soiuri de porumb precum cele din porumbul MON 810, dar ale carei dispozitii care permit unui stat membru, la cererea acestuia, sa fie autorizat de Comisie sau de Consiliu sa adopte masuri de interzicere nu au fost invocate de autoritatile franceze.


In continuare, Curtea subliniaza ca, in speta, porumbul MON 810, autorizat in special in calitate de seminte in scopul cultivarii, in temeiul Directivei 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic (abrogata de Directiva 2001/18/CE) - a fost notificat ca ``produs existent`` in conformitate cu Regulamentul nr. 1829/2003, apoi a facut obiectul unei cereri de reinnoire a autorizatiei aflate in curs de examinare, in temeiul acestui regulament. Curtea considera ca, in astfel de imprejurari, un stat membru nu poate sa recurga la clauza de protectie prevazuta de Directiva 2001/18/CE pentru a adopta masuri de suspendare, apoi de interzicere temporara a utilizarii sau a introducerii pe piata a unui OMG precum porumbul MON 810. In schimb, Curtea precizeaza ca astfel de masuri de urgenta pot fi adoptate in temeiul Regulamentului nr. 1829/2003. In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca, atunci cand un stat membru doreste sa adopte masuri de urgenta in temeiul acestui din urma regulament, trebuie sa respecte, pe langa conditiile de fond prevazute de acesta, si conditiile de procedura prevazute de Regulamentul nr. 178/20029, la care primul regulament face trimitere. Statul membru trebuie asadar sa informeze ``oficial`` Comisia in privinta necesitatii de a se lua masuri de urgenta. In cazul in care Comisia nu adopta nicio masura, el trebuie sa o informeze ``de indata``, precum si pe celelalte state membre cu privire la continutul masurilor de protectie interimare adoptate. Astfel, Curtea precizeaza ca statul membru trebuie sa informeze Comisia ``cat mai repede posibil`` si - ca de altfel si in cadrul clauzei de protectie instituite de Directiva 2001/18/CE - aceasta informatie trebuie sa intervina, in caz de urgenta, cel mai tarziu simultan cu adoptarea masurilor de urgenta de catre statul membru in cauza. Pe de alta parte, Curtea considera ca, in ceea ce priveste conditiile de fond ale masurilor de urgenta adoptate in aplicarea regulamentului nr. 1829/2003, acesta din urma obliga statele membre sa stabileasca, pe langa urgenta, existenta unei situatii care poate prezenta un risc important de natura sa puna in pericol in mod vadit sanatatea umana, sanatatea animala sau mediul . In pofida caracterului lor provizoriu si chiar daca prezinta un caracter preventiv, aceste masuri pot fi adoptate numai daca sunt intemeiate pe o evaluare a riscurilor cat mai completa posibil tinand cont de imprejurarile speciale ale cazului in speta, care sa demonstreze ca se impun aceste masuri .

Curtea subliniaza in final ca, in lumina economiei sistemului prevazut de Regulamentul nr. 1829/2003 si a obiectivului sau de a evita neconcordantele artificiale, evaluarea si gestionarea unui risc grav si evident tine, in ultima instanta, de competenta exclusiva a Comisiei si a Consiliului, sub controlul instantelor Uniunii. Ea precizeaza ca, in etapa adoptarii si aplicarii masurilor de urgenta prevazute la articolul 34 din regulamentul mentionat de catre statele membre, atat timp cat nu a fost adoptata nicio decizie in aceasta privinta la nivelul Uniunii, instantele nationale sesizate in vederea verificarii legalitatii unor astfel de masuri nationale sunt competente sa aprecieze legalitatea acestor masuri in raport cu conditiile de fond si cu conditiile de procedura prevazute de Regulamentul nr. 1829/2003 si de Regulamentul nr. 178/2002. In schimb, atunci cand la nivelul Uniunii a fost adoptata o decizie, aprecierile de fapt sau de drept cuprinse intr-o astfel de decizie sunt obligatorii pentru toate organele statului membru destinatar al unei asemenea decizii, inclusiv pentru instantele acestuia care trebuie sa aprecieze legalitatea masurilor adoptate la nivel national.


1 Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind diseminarea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic si de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, p. 1, Editie speciala, 15/vol. 7, p. 75).

2 Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare si furajele modificate genetic (JO L 268, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 41, p. 3).


3 Decizia 98/294/CE din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piata a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810), conform Directivei 90/220 (JO L 131, p. 32, Editie speciala, 03/vol. 24, p. 143).


4 Ordinul din 3 august 1998 privind consimtamantul scris, in temeiul articolului 13 alineatul (4) din Directiva [90/220], al Deciziei 98/293/CE si al Deciziei 98/294/CE din 22 aprilie 1998 privind introducerea pe piata a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays T25 si MON 810) (JORF din 5 august 1998, p. 11985).


5 In temeiul Regulamentului nr. 1829/2003 [articolul 20 alineatul (1) litera (a)].


6 Ordinul din 5 decembrie 2007 privind suspendarea transferului si utilizarii semintelor de porumb MON 810 (JORF din 6 decembrie 2007, p. 19748).


7 Ordinul din 7 februarie 2008 privind suspendarea cultivarii soiurilor de seminte de porumb modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810) (JORF din 9 februarie 2008, p. 2462) si Ordinul din 13 februarie 2008 de modificare a Ordinului din 7 februarie 2008 privind suspendarea cultivarii soiurilor de seminte de porumb modificat genetic (Lat. Zea mays linia MON 810) (JORF din 19 februarie 2008, p. 3004).


8 Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (JO L 193, p. 1, Editie speciala, 03/vol. 43, p. 139), astfel cum a fost modificata prin Regulamentul nr. 1829/2003

9 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare (JO L 31, p. 1, Editie speciala, 15/vol. 8, p. 68).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Porumb

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020