Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Dreptul Proprietatii Intelectuale » Administratorul unei retele sociale online nu poate fi constrans sa instituie un sistem de filtrare general

Administratorul unei retele sociale online nu poate fi constrans sa instituie un sistem de filtrare general

  Publicat: 16 Feb 2012       3113 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Proprietatii Intelectuale  


Administratorul unei retele sociale online nu poate fi constrans sa instituie un sistem de filtrare general, care sa-i vizeze pe toti utilizatorii sai, pentru a preveni utilizarea ilicita a operelor muzicale si audiovizuale

Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Denumire data monedei unice europene.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(CJCE) Curtea de Justitie este alcatuita din tot atatia judecatori cate state membre. In prezent sunt 25 de judecatori asistati de opt avocati generali care sunt numiti pe durata a sase ani cu acordul statelor membre. Curtea se poate reuni camere, in Marea Camera (treispezece judecatori) sau in plen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ceea ce este ingaduit de lege,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

O asemenea obligatie nu ar respecta interdictia de a impune unui asemenea furnizor o obligatie generala de supraveghere nici cerinta de a asigura un just echilibru intre, pe de o parte, protectia dreptului de autor si, pe de alta parte, libertatea de a desfasura o activitate comerciala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal si libertatea de a primi si de a transmite informatii

SABAM este o societate belgiana de gestiune care reprezinta autorii, compozitorii si editorii de opere muzicale. In aceasta calitate, ea este insarcinata, printre altele, sa autorizeze utilizarea operelor lor protejate de catre terti. Cealalta parte in litigiu este Netlog NV, care exploateaza o platforma de retea sociala online, pe care fiecare persoana care se inscrie primeste un spatiu personal denumit ``profil``, care ii este accesibil de oriunde din lume. Aceasta platforma, utilizata zilnic de zeci de milioane de persoane, are ca functie principala crearea de comunitati virtuale in cadrul carora aceste persoane pot comunica intre ele si isi pot face prieteni. In cadrul profilului lor, utilizatorii pot printre altele sa tina un jurnal, sa indice hobby-urile si preferintele lor, sa isi arate prietenii, sa afiseze fotografii personale sau sa publice videoclipuri.

Potrivit SABAM, reteaua sociala a Netlog ofera de asemenea utilizatorilor posibilitatea de a se folosi, prin intermediul profilului lor, de opere muzicale si audiovizuale din repertoriul SABAM punand aceste opere la dispozitia publicului intr-o asemenea maniera incat alti utilizatori ai retelei sa poata avea acces si aceasta fara autorizarea SABAM si fara ca Netlog sa plateasca o indemnizatie corespunzatoare.

La 23 iunie 2009, SABAM a chemat in judecata Netlog in fata presedintelui Tribunalului de Prima Instanta din Bruxelles (Belgia), solicitand printre altele obligarea Netlog sa inceteze imediat orice punere la dispozitie ilicita a operelor muzicale sau audiovizuale din repertoriul SABAM, sub sanctiunea unei penalitati de 1000 de euro pe zi de intarziere. In aceasta privinta, Netlog a sustinut ca admiterea actiunii SABAM ar echivala cu impunerea unei obligatii generale de supraveghere, ceea ce este interzis prin Directiva privind comertul electronic1. In acest context, instanta belgiana a sesizat Curtea de Justitie . Aceasta solicita, in esenta, sa se stabileasca daca dreptul Uniunii se opune unei somatii emise de o instanta nationala si adresate unui furnizor de servicii de stocare, precum un administrator al unei retele sociale online, de a institui un sistem de filtrare a informatiilor stocate pe serverele sale de catre utilizatorii serviciilor sale, care se aplica, fara deosebire, ansamblului utilizatorilor, cu titlu preventiv, pe cheltuiala sa exclusiva, si pentru o perioada nelimitata.

In opinia Curtii, este cert ca Netlog stocheaza pe serverele sale informatii furnizate de utilizatorii acestei platforme, referitoare la profilul lor, si ca astfel el este un furnizor de servicii de stocare in sensul dreptului Uniunii.

Este de asemenea cert ca instituirea acestui sistem de filtrare ar presupune ca furnizorul de servicii de stocare sa identifice, pe de o parte, in cadrul ansamblului fisierelor stocate pe serverele sale de toti utilizatorii serviciilor sale, fisierele care sunt susceptibile sa contina opere cu privire la care titularii unor drepturi de proprietate intelectuala pretind ca detin drepturi . Pe de alta parte, furnizorul de servicii de stocare ar trebui sa determine, apoi, care dintre aceste fisiere au fost stocate si puse la dispozitia publicului in mod ilicit si sa blocheze, in sfarsit, punerea la dispozitie a fisierelor pe care le-a considerat ca fiind ilicite.

O asemenea supraveghere preventiva ar impune astfel o observare activa a fisierelor stocate de utilizatori la administratorul retelei sociale. In consecinta, sistemul de filtrare ar impune acestuia din urma o supraveghere generala a informatiilor stocate, ceea ce este interzis prin Directiva privind comertul electronic.

Curtea aminteste apoi ca incumba autoritatilor si instantelor nationale, in cadrul masurilor adoptate pentru protejarea titularilor drepturilor de autor, sa asigure un just echilibru intre protectia dreptului de autor al titularilor si protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor care sunt afectate prin astfel de masuri2.

Or, in speta, somatia de a institui sistemul de filtrare ar implica supravegherea, in interesul titularilor de drepturi de autor, a integralitatii sau a celei mai mari parti a informatiilor stocate la respectivul furnizor de servicii de stocare. Aceasta supraveghere ar trebui, in plus, sa fie nelimitata in timp, sa vizeze orice atingere viitoare si ar presupune obligatia de a proteja nu numai operele existente, ci si pe cele care inca nu au fost create la momentul instituirii sistemului mentionat. Astfel, o asemenea somatie ar determina o atingere grava a libertatii de a desfasura o activitate comerciala a Netlog deoarece l-ar obliga sa instituie un sistem informatic complex, costisitor, permanent si pe cheltuiala sa exclusiva.

In plus, efectele somatiei nu s-ar limita la Netlog, sistemul de filtrare in litigiu fiind susceptibil in egala masura sa aduca atingere drepturilor fundamentale ale utilizatorilor serviciilor sale, - mai precis dreptului lor la protectia datelor cu caracter personal, precum si libertatii lor de a primi si de a transmite informatii, aceste drepturi fiind protejate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Astfel, somatia ar implica, pe de o parte, identificarea, analiza sistematica si prelucrarea informatiilor referitoare la profilurile create in cadrul retelei sociale, aceste informatii reprezentand date protejate cu caracter personal, deoarece permit, in principiu, identificarea utilizatorilor. Pe de alta parte, somatia ar risca sa aduca atingere libertatii de informare, din moment ce ar fi posibil ca acest sistem sa nu faca in mod suficient distinctia intre un continut ilicit si un continut licit, astfel ca utilizarea lui ar putea avea drept consecinta blocarea comunicatiilor cu continut licit.

In consecinta, Curtea raspunde ca prin adoptarea unei somatii de obligare a furnizorului de servicii de stocare sa instituie un asemenea sistem de filtrare, instanta nationala nu ar respecta cerinta de a asigura un just echilibru intre dreptul de proprietate intelectuala, pe de o parte, si libertatea de a desfasura o activitate comerciala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal si libertatea de a primi si de a transmite informatii, pe de alta parte .


Hotararea in cauza C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna (JO L 178, p. 1, Editie speciala, 13/vol. 29, p. 257), articolul 15.
2 Hotararea Curtii din 24 noiembrie 2011, Scarlet Extended (C-70/10), a se vedea si CP nr. 126/11.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Netlog    Drepturi de autor    Internet    Conert electronic

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020