Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul Proprietatii Intelectuale » Functionalitatea unui program pentru calculator si limbajul de programare nu pot fi protejate prin dreptul de autor

Functionalitatea unui program pentru calculator si limbajul de programare nu pot fi protejate prin dreptul de autor

  Publicat: 03 May 2012       5294 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Dreptul Proprietatii Intelectuale  


Dobanditorul unei licente a unui program are, in principiu, dreptul de a analiza, de a studia si de a testa functionarea sa pentru a stabili ideile si principiile care se afla la baza acestuia

1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Concept folosit in C. proc. pen., prin el intelegandu-se situatia,
Codul sursa este o expresie intermediara fundamentala de realizare a programului ce reprezinta traducerea unor parti din materialului de conceptie pregatitor intr-un limbaj de programare folosind regulile gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat in limbaj natural, avand un aspect criptic pentru un neprofesionist in informatica dar coerent pentru specialisti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Codul sursa este o expresie intermediara fundamentala de realizare a programului ce reprezinta traducerea unor parti din materialului de conceptie pregatitor intr-un limbaj de programare folosind regulile gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat in limbaj natural, avand un aspect criptic pentru un neprofesionist in informatica dar coerent pentru specialisti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Codul sursa este o expresie intermediara fundamentala de realizare a programului ce reprezinta traducerea unor parti din materialului de conceptie pregatitor intr-un limbaj de programare folosind regulile gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat in limbaj natural, avand un aspect criptic pentru un neprofesionist in informatica dar coerent pentru specialisti.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Limbajele de programare sunt limbaje artificiale, neexprimate in limbaj natural ci intr-un mod simbolic, avand vocabular si gramatica proprie.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Se acorda autoritatilor publice sau organismelor private autorizate care infiinteaza, organizeaza si dezvolta servicii de prevenire a separarii copilului de familia sa,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Codul sursa este o expresie intermediara fundamentala de realizare a programului ce reprezinta traducerea unor parti din materialului de conceptie pregatitor intr-un limbaj de programare folosind regulile gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat in limbaj natural, avand un aspect criptic pentru un neprofesionist in informatica dar coerent pentru specialisti.
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
(termen CNA). O comunicare audiovizuala identificabila, în cadrul unei succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Societatea SAS Institute Inc. a dezvoltat sistemul SAS, un set integrat de programe care permite utilizatorilor sa desfasoare operatiuni de prelucrare si analiza de date, in special analize statistice. Componenta esentiala a sistemului SAS este denumita Base SAS. Aceasta permite utilizatorilor sa scrie si sa ruleze programe de aplicatie (cunoscute si sub denumirea ``scripturi``), scrise in limbajul de programare SAS care permite prelucrarea datelor.

Societatea World Programming Ltd (WPL) a considerat ca exista o piata potentiala pentru un software alternativ capabil sa execute programe de aplicatie scrise in limbajul SAS. WPL a creat astfel World Programming System (WPS). Acesta din urma emuleaza o mare parte a functionalitatilor componentelor SAS, in sensul ca, exceptand cateva aspecte minore, WPL a incercat sa asigure ca aceleasi inputuri (intrari de date in sistem) sa produca aceleasi outputuri (iesiri de date). Acest lucru ar permite utilizatorilor sistemului SAS sa ruleze prin intermediul ``World Programming System`` scripturile pe care le-au dezvoltat pentru a fi utilizate cu sistemul SAS.

Pentru a crea programul WPS, societatea WPL a achizitionat in mod legal copii ale versiunii didactice a sistemului SAS, furnizate sub o licenta potrivit careia drepturile titularului erau limitate la folosirea in alte scopuri decat productia. WPL a utilizat si a studiat aceste programe pentru a intelege functionarea lor dar nu exista niciun indiciu pe baza caruia sa se poata pretinde ca WPL a avut acces la codul sursa al componentelor SAS sau a copiat acest cod sursa.

SAS Institute a introdus o actiune la High Court of Justice (Regatul Unit), solicitand sa se constate ca WPL a copiat manualele si componentele sistemului SAS, cu incalcarea drepturilor de autor si a termenilor licentei versiunii didactice. In acest context, High Court solicita opinia Curtii de Justitie cu privire la intinderea protectiei juridice conferite de dreptul Uniunii programelor pentru calculator, in special daca aceasta protectie se extinde la functionalitatea si la limbajul de programare.

Curtea aminteste, in primul rand, ca directiva privind protectia juridica a programelor pentru calculator1 extinde protectia prin dreptul de autor la toate formele de exprimare a creatiei intelectuale proprii autorului unui program pentru calculator2. In schimb, ideile si principiile care se afla la baza oricarui element al unui program pentru calculator, inclusiv cele care se afla la baza interfetelor sale, nu sunt protejate prin dreptul de autor in temeiul directivei mentionate.

Astfel, doar expresia acestor idei si acestor principii trebuie protejata prin dreptul de autor. Obiectul protectiei conferite de Directiva 91/250 vizeaza programul pentru calculator in toate formele de exprimare ale acestuia, precum codul sursa si codul obiect, care permit reproducerea sa in diferite limbaje informatice.

In temeiul acestor consideratii, Curtea apreciaza ca nici functionalitatea unui program pentru calculator, nici limbajul de programare si formatul fisierelor de date utilizate in cadrul unui program pentru calculator pentru a exploata anumite functii ale sale nu constituie o forma de exprimare. Prin urmare, acestea nu beneficiaza de protectia prin dreptul de autor.

Astfel, a admite ca functionalitatea unui program pentru calculator poate sa fie protejata prin dreptul de autor ar insemna sa se ofere posibilitatea de monopolizare a ideilor, in detrimentul progresului tehnic si al dezvoltarii industriale.

In acest context, Curtea precizeaza ca daca un tert ar obtine partea codului sursa sau a codului obiect referitoare la limbajul de programare sau la formatul fisierelor de date utilizate in cadrul unui program pentru calculator si ar crea, cu ajutorul acestui cod, elemente similare in propriul program pentru calculator, acest comportament ar fi susceptibil sa fie interzis de autorul programului. Or, in speta, din explicatiile instantei de trimitere reiese ca WPL nu a avut acces la codul sursa al programului creat de SAS Institute si nu a realizat decompilarea codului obiect al acestui program . Numai datorita analizei, studiului si testarii comportamentului programului creat de SAS Institute, WPL a reprodus functionalitatea acestuia utilizand acelasi limbaj de programare si acelasi format de fisiere de date .

In al doilea rand, Curtea arata ca, pe de o parte, potrivit directivei privind protectia juridica a programelor pentru calculator, persoana care a achizitionat o licenta a unui software are dreptul sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestuia in vederea identificarii ideilor si a principiilor care stau la baza oricarui element al programului. Orice clauza contractuala contrara acestui drept este nula de drept . Pe de alta parte, stabilirea acestor idei si a acestor principii poate fi realizata in cadrul actelor autorizate prin licenta .

In consecinta, titularul dreptului de autor asupra unui program pentru calculator nu poate impiedica, prin invocarea contractului de licenta, ca persoana care a achizitionat aceasta licenta sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea respectivului program in vederea identificarii ideilor si a principiilor care stau la baza oricarui element al programului, atunci cand efectueaza acte acoperite de aceasta licenta, precum si actele de incarcare si de rulare necesare utilizarii programului si cu conditia ca persoana respectiva sa nu incalce drepturile exclusive ale titularului dreptului de autor asupra programului mentionat.

In plus, potrivit Curtii, nu exista o incalcare a dreptului de autor atunci cand, precum in speta, dobanditorul legal al licentei nu a avut acces la codul sursa al programului pentru calculator, ci s-a limitat la analiza, la studiul si la testarea acestui program, pentru a reproduce functionalitatea sa intr-un al doilea program .

In sfarsit, Curtea constata ca reproducerea, intr-un program pentru calculator sau intr-un manual de utilizare a acestui program, a anumitor elemente descrise in manualul de utilizare a unui alt program pentru calculator protejat prin dreptul de autor poate constitui o incalcare a dreptului de autor asupra acestui din urma manual daca respectiva reproducere reprezinta expresia creatiei intelectuale proprii a autorului manualului.

In aceasta privinta, Curtea considera ca, in speta, cuvintele-cheie, sintaxa, comenzile si combinatiile de comenzi, optiunile, valorile implicite, precum si iteratiile sunt compuse din cuvinte, din cifre sau din concepte matematice care, considerate separat, nu sunt, in sine, o creatie intelectuala a autorului acestui program . Numai prin alegerea, dispunerea si combinarea acestor cuvinte, a acestor cifre sau a acestor concepte matematice autorul isi poate exprima spiritul creator in mod original.

Revine instantei de trimitere obligatia de a verifica daca reproducerea invocata in actiunea principala constituie expresia creatiei intelectuale proprii a autorului manualului de utilizare a programului pentru calculator protejat prin dreptul de autor.


Hotararea in cauza C-406/10 SAS Institute Inc./World Programming Ltd

1 Directiva 91/250/CEE a Consiliului din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator (JO L 122, p. 42, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 114).
2 Hotararea Curtii din 22 decembrie 2010, Bezpecnostni softwarowAˇ asociace (C-393/09).

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Internet    Programe de calculator    Licenta    Software    Drepturi de autor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despagubirile acordate pentru exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I – in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Mentinerea publica a datelor cu caracter personal de catre o institutie publica
Sursa: MCP Cabinet avocati

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificative anexate acestor facturi
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Instantele nationale procedeaza la adresarea unei intrebari CJUE numai dupa analizarea necesitatii si pertinentei acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1704/2019

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 362/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (7) fraza finala din Legea cetateniei romane nr. 21/1991
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei