Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Excluderea unui agricultor de la beneficiul unor ajutoare agricole pentru declaratie falsa cu privire la suprafata exploatatiei sale nu se opune aplicarii unei sanctiuni penale pentru aceleasi fapte

Excluderea unui agricultor de la beneficiul unor ajutoare agricole pentru declaratie falsa cu privire la suprafata exploatatiei sale nu se opune aplicarii unei sanctiuni penale pentru aceleasi fapte

  Publicat: 05 Jun 2012       2827 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


O astfel de excludere de la beneficiul ajutorului prevazut de dreptul Uniunii nu constituie o sanctiune penala

Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc de proba, prevazut in cap. II, t. III, C. proc.pen., partea generala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Suprafata locativa pentru care nu s-a incheiat un contract de inchiriere ori care, datorita incetarii efectelor unui asemenea contract sau intervenirii unor imprejurari,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Europa "cu geometrie variabila" este termenul utilizat pentru a descrie o metoda de integrare diferentiata, care tine seama de diferentele ireconciliabile care exista in interiorul structurii de integrare, si care face posibila, prin urmare, o separare permanenta intre un grup de state membre si un numar de unitati de integrare mai putin dezvoltate.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Reglementarea europeana privind schemele de ajutoare agricole1 prevede plata acestor ajutoare in special in functie de suprafata declarata de catre titularul exploatatiei agricole (plata unica pe suprafata).

In cazul in care, in urma unui control, se constata o diferenta mai mare de 30 % intre suprafata determinata si suprafata declarata de catre agricultor, nu se acorda niciun ajutor pentru anul in cauza. In plus, atunci cand aceasta diferenta este mai mare de 50 %, agricultorul este de asemenea exclus de la ajutor cu un cuantum corespunzator diferentei dintre suprafata reala si suprafata declarata in decursul celor trei ani calendaristici ulteriori anului in care s-a facut constatarea .

Codul penal polonez prevede pedeapsa inchisorii de la 3 luni la 5 ani pentru persoana care, in vederea obtinerii unei subventii, prezinta un document falsificat, modificat, care contine afirmatii neadevarate sau frauduloase ori o declaratie scrisa frauduloasa privind imprejurari de importanta primordiala.

In 2005, domnul Bonda a prezentat in Polonia, la Biroul regional al Agentiei pentru Restructurarea si Modernizarea Agriculturii, o cerere de obtinere a unei plati unice pe suprafata pentru anul 2005. In cadrul acestei cereri, el a depus o declaratie inexacta privind intinderea terenurilor agricole cultivate si culturile efectuate pe acele terenuri, prin supraevaluarea suprafetelor afectate agriculturii, in acea declaratie mentionand 212,78 ha in loc de 113,49 ha.

Printr-o decizie din 2006, directorul Biroului, pe de o parte, i-a respins cererea domnului Bonda de obtinere a unei plati unice pe suprafata pentru anul 2005 si, pe de alta parte, i-a aplicat o sanctiune constand in pierderea drepturilor la plata unica pe suprafata pana la concurenta sumei corespunzatoare diferentei dintre suprafata reala si suprafata declarata pentru cei trei ani calendaristici ulteriori. Prin hotararea din 14 iulie 2009, SA…d Rejonowy w Goleniowie (Tribunalul Districtual din Goleniow, Polonia) l-a condamnat pe domnul Bonda pentru infractiunea de inselaciune in obtinerea de subventii in temeiul codului penal, pentru motivul ca, pentru a primi subventii, acesta daduse o declaratie falsa referitoare la fapte de importanta primordiala pentru obtinerea unei plati unice pe suprafata . Pentru acest motiv, domnul Bonda a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii, termenul de incercare fiind de doi ani, precum si la 80 de zile-amenda, cu un cuantum de 20 PLN pe zi (aproximativ 400 de euro). Domnul Bonda a formulat apel impotriva acestei hotarari. www.curia.europa .eu SA…d NajwyAĽszy (Curtea Suprema), sesizata cu solutionarea recursului, solicita Curtii de Justitie sa stabileasca daca masurile care constau in excluderea agricultorului de la beneficiul ajutorului pentru anul pentru care a prezentat o declaratie falsa cu privire la suprafata eligibila si in reducerea ajutorului pe care l-ar putea pretinde pentru urmatorii trei ani calendaristici pana la concurenta unei sume corespunzatoare diferentei dintre suprafata declarata si suprafata determinata, sunt sanctiuni penale de natura sa excluda orice actiune penala indreptata impotriva domnului Bonda pentru aceleasi fapte in aplicarea principiului ne bis in idem (interdictia de a fi judecat de doua ori pentru aceleasi fapte) prevazut in Codul de procedura penala polonez. Curtea aminteste ca s-a pronuntat deja in sensul ca sanctiunile prevazute de reglementari de politica agricola comuna, precum excluderea temporara a unui agent economic de la beneficiul unei scheme de ajutor, nu au un caracter penal. Astfel, Curtea a considerat ca asemenea excluderi au drept obiectiv combaterea numeroaselor nereguli savarsite in sfera ajutoarelor agricole si care, prin impovararea considerabila a bugetului Uniunii, pot compromite actiunile intreprinse de institutii in acest domeniu, in scopul de a stabiliza pietele, de a sustine nivelul de trai al agricultorilor si de a asigura preturi rezonabile de livrare catre consumatori.

Curtea arata ca, in speta, numai operatorilor care au solicitat sa beneficieze de schema de ajutoare respectiva li se pot aplica masurile in cauza, atunci cand se constata ca informatiile furnizate de asemenea operatori in sustinerea cererii lor sunt eronate. Curtea considera in plus ca masurile mentionate constituie un instrument administrativ specific, care este parte integranta a unei scheme specifice de ajutoare si care are scopul de a asigura o buna gestionare financiara a fondurilor publice ale Uniunii.

In temeiul acestor elemente, Curtea concluzioneaza in sensul ca masurile in cauza sunt de natura administrativa.

Aceasta natura nu este pusa in discutie de analiza jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la notiunea ``procedura penala``2. Curtea observa in aceasta privinta ca sunt pertinente trei criterii pentru definirea acestei notiuni. Primul este calificarea juridica a infractiunii in dreptul intern, al doilea, natura insasi a infractiunii, iar al treilea, natura si gradul de severitate a sanctiunii pe care persoana interesata risca sa o suporte.

In ceea ce priveste primul criteriu, Curtea arata ca masurile care constau in excluderea agricultorului de la beneficiul ajutorului nu sunt considerate ca fiind de natura penala de dreptul Uniunii.

Referitor la al doilea criteriu, Curtea considera ca masurile respective nu au vocatia de a se aplica decat agentilor economici care recurg la schema de ajutoare in cauza si ca finalitatea acestor masuri nu este una represiva, ci consta in principal in protejarea gestionarii fondurilor Uniunii prin excluderea temporara a unui beneficiar care a facut declaratii inexacte in cererea sa de acordare a unui ajutor .

Potrivit Curtii, faptul ca reducerea cuantumului ajutorului care poate sa fie platit agricultorului pentru anii urmatori celui in cursul caruia a fost constatata o abatere este conditionata de prezentarea unei cereri aferente acestor ani pledeaza in egala masura impotriva caracterului represiv al masurilor mentionate.

Cu privire la al treilea criteriu, Curtea apreciaza ca sanctiunile prevazute de dreptul Uniunii au ca unic efect privarea agricultorului in cauza de perspectiva obtinerii unui ajutor si ca reducerea cuantumului ajutorului care poate sa fie platit agricultorului pentru anii urmatori celui in cursul caruia a fost constatata o abatere este conditionata de prezentarea unei cereri aferente acestor ani, astfel incat acestea nu pot fi asimilate unor sanctiuni de natura penala.

Prin urmare, Curtea constata ca astfel de sanctiuni nu pot fi calificate drept sanctiuni de natura penala.


Hotararea in cauza C-489/10 Procedura penala impotriva lui Lukasz Marcin Bonda

1 Regulamentul (CE) nr. 1973/2004 al Comisiei din 29 octombrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului in ceea ce priveste schemele de ajutor prevazute la titlurile IV si IVa din respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru productia de materii prime (JO L 345, p. 1, Editie speciala, 03/vol. 60, p. 190).
2 Articolul 4 alineatul (1) din Protocolul nr. 7 la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, semnat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Agricultura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020