Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Un stat membru poate limita comisioanele bancare percepute de creditor

Un stat membru poate limita comisioanele bancare percepute de creditor

  Publicat: 12 Jul 2012       3952 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Directiva privind contractele de credit pentru consumatori1 prevede ca, in domeniile pe care le armonizeaza, statele membre nu pot mentine sau introduce in legislatia lor nationala dispozitii diferite fata de cele stabilite de directiva.

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Totusi, ea nu impiedica statele membre sa aplice, in conformitate cu dreptul Uniunii, dispozitiile acestei directive unor domenii care nu tin de domeniul sau de aplicare. Pe de alta parte, statele membre se asigura ca exista proceduri adecvate si eficiente de solutionare pe cale extrajudiciara a litigiilor cu consumatorii privind contractele de credit, recurgand, dupa caz, la organisme existente. Directiva nu se aplica contractelor de credit existente la data intrarii in vigoare a masurilor nationale de punere in aplicare.

In Romania, directiva a fost transpusa in dreptul intern printr-o ordonanta care a intrat in vigoare la 22 iunie 2010. Aceasta prevede printre altele ca pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz, penalitati, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

In speta, una dintre conditiile generale ale contractelor de credit incheiate intre banca Volksbank Romania si clientii sai, anterior intrarii in vigoare a ordonantei, prevede ca, pentru punerea la dispozitie a creditului, imprumutatul poate datora bancii un ``comision de risc``, egal cu 0,2 % din soldul creditului, care se plateste lunar, pe toata perioada creditului.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Calarasi (``CJPC``), care a apreciat ca perceperea acestui comision nu era prevazuta de ordonanta, a aplicat Volksbank o amenda precum si sanctiuni complementare.

In fata Judecatoriei Calarasi, Volksbank a aratat ca anumite dispozitiile ale ordonantei erau contrare directivei. Prin urmare, instanta de trimitere a solicitat Curtii de Justitie sa precizeze domeniul de aplicare al acestei directive.

Curtea se pronunta, in primul rand, cu privire la includerea, de catre statele membre, a contractelor de credit garantate cu un bun imobil in domeniul de aplicare material al unei masuri nationale de transpunere a directivei, in pofida faptului ca aceasta le exclude din domeniul sau de aplicare. Curtea subliniaza ca statele membre pot aplica, in conformitate cu legislatia Uniunii, dispozitiile directivei mentionate in domenii care nu intra in sfera sa de aplicare. Astfel, acestea pot sa mentina sau sa introduca masuri nationale corespunzatoare dispozitiilor directivei amintite sau unora dintre ele, in ceea ce priveste contracte de credit care nu intra in domeniul de aplicare material al directivei, precum, in speta, contractele de credit garantate cu un bun imobil. In al doilea rand, Curtea examineaza includerea unor asemenea contracte de credit, in derulare la data intrarii in vigoare a reglementarii nationale, in domeniul de aplicare temporal al acestei reglementari. Curtea releva ca revine in principiu statelor membre competenta de a stabili conditiile in care intentioneaza sa isi extinda normele nationale prin care este transpusa aceasta directiva la contracte de credit precum cele din speta, care nu intra sub incidenta vreunuia dintre domeniile pentru care legiuitorul Uniunii a intentionat sa stabileasca dispozitii armonizate. In consecinta, statele membre pot stabili o masura tranzitorie care presupune ca respectiva reglementare nationala sa se aplice si in privinta contractelor in derulare la data intrarii in vigoare a acesteia.

In al treilea rand, Curtea apreciaza ca directiva nu se opune ca un stat membru sa impuna institutiilor de credit obligatii, care nu sunt prevazute de directiva mentionata, in ceea ce priveste tipurile de comisioane pe care le pot percepe in cadrul unor contracte de credit de consum. Astfel, in speta, norma prevazuta de ordonanta romana, care cuprinde o lista limitativa de comisioane bancare ce pot fi percepute de creditor de la consumatori constituie o masura de protectie a consumatorilor intr-un domeniu care nu este armonizat de directiva.

In al patrulea rand, Curtea raspunde argumentului Volksbank, potrivit caruia reglementarea romana, in masura in care interzice institutiilor de credit sa perceapa anumite comisioane bancare diminueaza posibilitatile de acces ale clientilor stabiliti in Romania la creditele de consum propuse de societati care sunt stabilite in alte state membre, si in consecinta, incalca normele tratatului in materia liberei prestari a serviciilor. In aceasta privinta, Curtea precizeaza ca o reglementare a unui stat membru nu constituie o restrictie in sensul tratatului numai pentru ca alte state membre aplica norme mai putin stricte sau mai avantajoase din punct de vedere economic pentru prestatorii de servicii similare stabiliti pe teritoriul lor. Curtea considera, in plus, ca o dispozitie nationala precum cea prevazuta de dreptul roman, nu face mai putin atractiv accesul pe piata si nu reduce cu adevarat capacitatea intreprinderilor in cauza de a reprezenta o concurenta eficienta prin raportare la intreprinderile stabilite in mod traditional in Romania.

In sfarsit, Curtea constata ca directiva nu se opune reglementarii romane care, in materie de credite de consum, permite consumatorilor sa se adreseze direct unei autoritati de protectie a consumatorilor, care, in continuare, poate aplica sanctiuni institutiilor de credit pentru incalcarea reglementarii nationale, fara sa aiba obligatia de a recurge in prealabil la procedurile de solutionare extrajudiciara prevazute de legislatia nationala pentru asemenea litigii. Curtea releva astfel ca directiva impune ca procedurile in materie de solutionare extrajudiciara a litigiilor sa fie adecvate si eficiente. Prin urmare, revine statelor membre obligatia de a reglementa modalitatile procedurilor amintite, inclusiv eventualul lor caracter obligatoriu, cu respectarea efectului util al acestei directive.


Hotararea in cauza C-602/10 SC Volksbank Romania SA/Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Calarasi (CJPC)

1 Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66, rectificari in JO 2009, L 207, p. 14, si in JO 2010, L 199, p. 40). Aceasta directiva trebuia transpusa cel mai tarziu la 11 iunie 2010.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Comisioane bancare    Contract de credit    Comision de analiza    Volksbank    Comision de risc    ANPC

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020