Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Un stat membru nu poate rezerva doar resortisantilor sai nationali beneficiul neexecutarii unui mandat european de arestare

Un stat membru nu poate rezerva doar resortisantilor sai nationali beneficiul neexecutarii unui mandat european de arestare

  Publicat: 06 Sep 2012       3125 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Un stat membru nu poate rezerva doar resortisantilor sai nationali beneficiul neexecutarii unui mandat european de arestare in scopul de a proceda la executarea pe teritoriul sau a unei pedepse privative de libertate pronuntata intr-un alt stat membru

Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act procedural, prevazut in sectiunea IV, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
Persoana apartinand unui stat/teritoriu guvernat de un alt stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Mijlocul utilizat de catre fiecare negociator pentru convingerea partenerului de tratative sa accepte conditiile de contractare oferite.

Principiul interzicerii discriminarii pe motiv de cetatenie se opune reglementarii franceze care exclude in mod absolut si automat posibilitatea resortisantilor celorlalte state membre care au resedinta sau raman in Franta de a executa pedeapsa in acest stat membru

Decizia-cadru privind mandatul european de arestare1 prevede ca statele membre sunt, in principiu, obligate sa dea curs unui asemenea mandat . Astfel, autoritatea judiciara nationala (autoritatea judiciara de executare) recunoaste, prin intermediul unor verificari minime, cererea de predare a unei persoane formulata de autoritatea judiciara a unui alt stat membru (autoritatea judiciara emitenta) in scopul de a permite desfasurarea urmaririi penale, executarea unei pedepse sau a unei masuri privative de libertate. Totusi, in anumite cazuri, autoritatea judiciara de executare poate refuza predarea persoanei cautate. Este cazul, printre altele, al unui mandat european de arestare emis in scopul executarii unei pedepse privative de libertate, impotriva unei persoane care ramane in statul membru de executare, este resortisant sau rezident al acestuia, iar acest stat membru se angajeaza sa execute aceasta pedeapsa pe teritoriul sau.2

Legislatia franceza3 care transpune aceasta decizie-cadru, rezerva facultatea de a refuza executarea unui mandat de arestare pentru un asemenea motiv doar in privinta persoanelor cautate care au cetatenia franceza.

Cour da€™appel da€™Amiens (Franta) a fost sesizata cu o procedura referitoare la executarea unui mandat european de arestare, emis la 14 septembrie 2006 de tribunalul penal din Lisabona (Portugalia) impotriva domnului Lopes Da Silva Jorge. In anul 2003, instanta portugheza l-a condamnat pe domnul Lopes Da Silva Jorge, resortisant portughez, la o pedeapsa de 5 ani de inchisoare pentru trafic de stupefiante. Ulterior, in anul 2009, acesta s-a casatorit cu o resortisanta franceza impreuna cu care locuieste in Franta. Pe de alta parte, din februarie 2008 este angajat de o societate franceza in calitate de sofer regional in temeiul unui contract de munca pe durata nedeterminata.

Intrucat domnul Lopes Da Silva Jorge nu a consimtit sa fie predat autoritatilor portugheze, a solicitat sa fie incarcerat in Franta, invocand motivul de neexecutare a mandatului european de arestare in cauza si dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, consacrat de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. La 20 mai 2010, procurorul general al Parchetului de pe langa cour da€™appel da€™Amiens, dupa ce l-a informat cu privire la continutul mandatului de arestare, a dispus incarcerarea sa.

Cour da€™appel da€™Amiens se adreseaza Curtii de Justitie cu privire la compatibilitatea cu decizia-cadru a reglementarii franceze care limiteaza posibilitatea refuzului de predare a unei persoane in scopul de a executa pe teritoriul sau o pedeapsa privativa de libertate pronuntata intr-un alt stat membru numai la resortisantii francezi, excluzand in mod absolut si automat resortisantii celorlalte state membre care raman sau au resedinta in Franta.

In hotararea pronuntata Curtea aminteste ca desi statele membre sunt, in principiu, obligate sa dea curs unui mandat european de arestare, ele au posibilitatea de a permite, in situatii specifice, autoritatilor judiciare competente sa decida ca o pedeapsa aplicata trebuie sa fie executata pe teritoriul statului membru de executare . O asemenea situatie se regaseste, potrivit deciziei-cadru, atunci cand persoana cautata ``ramane in statul membru de executare, este resortisant sau rezident al acestuia``, iar acest stat se angajeaza sa execute aceasta pedeapsa in conformitate cu dreptul sau intern. In conformitate cu o jurisprudenta constanta, acest motiv de neexecutare facultativa are ca scop, in special, sa permita autoritatii judiciare sa acorde o importanta deosebita posibilitatii de a creste sansele de reinsertie sociala a persoanei cautate dupa executarea pedepsei. Acest obiectiv poate fi in mod legitim urmarit in cazul in care se demonstreaza un grad cert de integrare in societatea din statul respectiv.

Astfel cum Curtea a statuat deja4, prin derogare de la principiul recunoasterii reciproce, un stat membru poate limita beneficiul acestui motiv de refuz al executarii unui mandat european de arestare la resortisantii sai sau la resortisantii celorlalte state membre care au avut resedinta legala pe teritoriul national in cursul unei perioade neintrerupte de cinci ani. Aceasta conditie poate fi astfel considerata ca fiind de natura sa garanteze ca persoana cautata este suficient de integrata in statul membru de executare .

Cu toate acestea, statele membre nu pot, cu riscul de a aduce atingere principiului nediscriminarii pe motiv de cetatenie5, sa limiteze acest motiv de neexecutare numai la cazul resortisantilor nationali, cu excluderea absoluta si automata a resortisantilor celorlalte state membre care raman sau sunt rezidenti - fiind necesar ca acesti termeni sa fie definiti in mod uniform de statele membre - pe teritoriul statului membru de executare, indiferent de legaturile pe care acestia le au cu acest stat .

Aceasta constatare nu presupune ca acest stat membru trebuie in mod necesar sa refuze executarea mandatului european de arestare emis impotriva oricarei persoane care este rezidenta sau care ramane pe teritoriul sau. Totusi, in masura in care aceasta prezinta un grad de integrare in societatea statului membru respectiv comparabil cu cel al unui resortisant national, autoritatea judiciara de executare trebuie sa poata aprecia daca exista un interes legitim care sa justifice ca pedeapsa aplicata in statul membru emitent (Portugalia) sa fie executata pe teritoriul statului membru de executare (Franta).

Curtea raspunde pe de alta parte ca imprejurarea invocata de Franta potrivit careia, in temeiul dreptului sau intern actual6, nu s-ar putea angaja sa execute pedeapsa unei persoane condamnate intr-un alt stat membru decat daca aceasta are cetatenia franceza, nu poate justifica tratamentul diferentiat intre un resortisant dintr-un alt stat membru si un resortisant francez.


Hotararea in cauza C-42/11 Joao Pedro Lopes Da Silva Jorge

1 Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre (JO L 190, p. 1, Editie speciala, 19/vol. 6, p. 3)
2 Articolul 4 punctul 6 din Decizia-cadru.
3 Articolul 695-24 din codul de procedura penala.
4 Hotararea Curtii din 6 octombrie 2008, Wolzenburg (C-123/08), a se vedea de asemenea CP nr. 86/09.
5 Articolul 18 TFUE.
6 In aceasta privinta, guvernul francez a sustinut ca, spre deosebire de alte state membre, Franta nu este parte la Conventia europeana privind valoarea internationala a hotararilor represive, semnata la Haga la 28 mai 1970 sau la Conventia dintre statele membre ale Comunitatilor Europene privind executarea hotararilor judecatoresti [penale] straine din 13 noiembrie 1991. In schimb, ca toate celelalte state membre, Franta a ratificat Conventia asupra transferarii persoanelor condamnate, semnata la Strasbourg la 21 martie 1983, care prevede ca o transferare in vederea executarii unei pedepse poate fi avuta in vedere numai catre statul a carui cetatenie o are persoana condamnata. Curtea a respins aceasta argumentatie aratand ca, desi aceasta conventie permite Frantei sa rezerve doar resortisantilor francezi posibilitatea executarii in Franta a unei pedepse pronuntate in strainatate, totusi ea nu o obliga la aceasta.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Mandat european de arestare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii daca aceasta persoana a parasit voluntar teritoriul statului membru emitent al primului MEA
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele carora a fost emis un astfel de mandat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020