Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Functia de sef de stat este de natura sa justifice o limitare a exercitiului dreptului de libera circulatie

Functia de sef de stat este de natura sa justifice o limitare a exercitiului dreptului de libera circulatie

  Publicat: 17 Oct 2012       2583 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Stefan al V-lea Lacusta (1508-1540) a fost domn al Moldovei intre 18 septembrie 1538 - decembrie 1540, fiind nepotul lui Stefan cel Mare, dupa fiul sau cel mare, Alexandru casatorit cu Margareta Dragffy, fiica Voievodului Transilvaniei Bartolomeu Dragfi de Beltiug.
La invitatia unei asociatii cu sediul in Slovacia, presedintele Ungariei, domnul Laszlo Solyom, programase sa se deplaseze, la 21 august 2009, in orasul slovac Komarno pentru a participa la ceremonia de inaugurare a unei statui a Sfantului Stefan .

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Astfel, data de 20 august este o zi de sarbatoare nationala in Ungaria, la aceasta data fiind comemorat Sfantul Stefan, intemeietorul si primul rege al statului maghiar. Pe de alta parte, data de 21 august este o data considerata sensibila in Slovacia, in masura in care, la 21 august 1968, fortele armate ale unui numar de cinci tari din Pactul de la Varsovia, printre care trupele maghiare, au invadat Republica Socialista Cehoslovaca.

Dupa mai multe schimburi diplomatice intre ambasadele celor doua state membre cu privire la vizita programata a presedintelui Ungariei, Ministerul Afacerilor Externe slovac a comunicat in cele din urma, la 21 august 2009, o nota verbala ambasadorului Ungariei in Republica Slovaca, prin care ii interzicea presedintelui Ungariei sa intre pe teritoriul slovac. Aceasta nota invoca, pentru a justifica interdictia mentionata, Directiva 2004/381 privind libera circulatie in Uniunea Europeana.

Presedintele Solyom, care a fost informat cu privire la continutul notei mentionate in timp ce se deplasa catre Slovacia, a confirmat primirea acesteia la frontiera si a renuntat sa intre pe teritoriul acestui stat membru.

Intrucat a considerat ca intrarea presedintelui sau pe teritoriul slovac nu putea fi refuzata in temeiul directivei, Ungaria a solicitat Comisiei sa introduca la Curtea de Justitie o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva Slovaciei. Comisia a apreciat insa ca dreptul Uniunii nu este aplicabil vizitelor efectuate de seful unui stat membru pe teritoriul altui stat membru si ca, in aceste conditii, pretinsa neindeplinire a obligatiilor nu este intemeiata.

Ungaria a decis in continuare sa introduca la Curte, din proprie initiativa, o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva Slovaciei2 astfel cum ii permite tratatul3. Comisia a decis sa intervina in procedura in sustinerea Slovaciei.

In hotararea pronuntata Curtea constata ca, intrucat domnul Solyom are cetatenia maghiara, acesta beneficiaza de statutul de cetatean al Uniunii, ceea ce ii confera dreptul de circulatie si de sedere pe teritoriul statelor membre.

Cu toate acestea, Curtea aminteste ca dreptul Uniunii trebuie interpretat in lumina normelor relevante ale dreptului international, intrucat acest drept face parte din ordinea juridica a Uniunii si este obligatoriu pentru institutiile acesteia. In acest context, Curtea arata ca, in temeiul normelor cutumiare ale dreptului international general, precum si al normelor conventiilor multilaterale, seful de stat se bucura in relatiile internationale de un statut special care presupune, printre altele, privilegii si imunitati. Astfel, prezenta unui sef de stat pe teritoriul unui alt stat impune acestuia din urma obligatia de a garanta protectia persoanei care indeplineste aceasta functie, si aceasta independent de calitatea in care are loc sederea sa.

Statutul de sef de stat prezinta, asadar, o specificitate, ce decurge din faptul ca este reglementat de dreptul international, ceea ce face ca, pe plan international, actiunile sale, precum prezenta sa in strainatate, sa intre sub incidenta acestui drept, in special a dreptului relatiilor diplomatice. O astfel de specificitate este de natura sa deosebeasca persoana care se bucura de acest statut de toti ceilalti cetateni ai Uniunii, astfel incat accesul acestei persoane pe teritoriul unui alt stat membru nu este supus acelorasi conditii precum cele aplicabile celorlalti cetateni.

In consecinta, imprejurarea ca un cetatean al Uniunii exercita functia de sef de stat este de natura sa justifice o limitare, intemeiata pe dreptul international, a exercitarii dreptului de circulatie pe care dreptul Uniunii4 il confera acestei persoane . Curtea constata ca dreptul Uniunii nu ii impunea Slovaciei sa garanteze accesul presedintelui Ungariei pe teritoriul sau.

De asemenea, desi Slovacia a invocat in mod gresit Directiva 2004/38 ca temei juridic pentru refuzarea accesului presedintelui Ungariei pe teritoriul sau, aceasta imprejurare nu constituie totusi un abuz de drept in sensul jurisprudentei Curtii.


In aceste conditii, Curtea respinge actiunea formulata de Ungaria in ansamblul sau.

Hotararea in cauza C-364/10 Ungaria/Slovacia

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 56)
2 Aceasta este numai a sasea oara, in istoria integrarii europene, cand un stat membru introduce in mod direct o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva unui alt stat membru. In ceea ce priveste cele cinci cauze anterioare, numai trei au fost solutionate prin pronuntarea unei hotarari (141/78, Franta/Regatul Unit, C-388/95, Belgia/Spania, a se vedea de asemenea CP nr. 36/2000 si C-145/04, Spania/Regatul Unit, a se vedea de asemenea CP nr. 70/06).
3 Articolul 259 TFUE.

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Pactul de la Varsovia    Libera circulatie    Slovacia    Unharia

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Publicitatea in avocatura. Marketing juridic. Limitari si posibilitati practice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Initiativa cetateneasca europeana. Situatia regiunilor cu minoritate nationala
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020