Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca

  Publicat: 01 Jan 2008       23042 citiri       Sursa: EuroAvocatura        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca ii definesc specificitatea naturii sale juridice. Acestea sunt:

Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitatea de exteriorizare a manifestarii de vointa facuta cu intentia de a da nastere, modifica sau stinge un raport juridic civil concret.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Art. 945 Cod Civil prevede: \"Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj\".
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
a) Este un act juridic o manifestare de vointa ce nu poate avea decat doi subiecti, deosebindu-se de contractele civile sau comerciale care pot avea o pluralitate de debitori sau creditori.
b) Este un contract sinalagmatic inducand drepturi si obligatii pentru ambele parti.
c) Este un contract consensual, pentru incheierea sa valabila nefiind nevoie de o anumita forma .
Actualul cod prevede ca obligatorie forma scrisa, dar aceasta nu-i confera un caracter solemn, fiind ceruta ad probationem, iar nu ad validitatem. Totusi, neindeplinirea formei scrise duce la imposibilitatea inregistrarii la camerele de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca (respectiv municipiului Bucuresti), obligatie legala in sarcina societatilor romane sau straine, avand sediul in Romania, cu capital integral ori partial privat, a asociatiilor fammiliale, reprezentantelor in Romania ale societatilor comerciale din strainatate, a persoanelor fizice care incadreaza personal salarizat.
d) Este un contract cu titlu oneros si comutativ, ambele parti urmarind un folos, prestatiile fiind cunoscute de la inceput, executarea lor nefiind legata de un eveniment incert.
e) Este un contract cu caracter intuitu personae, fiind exclusa reprezentarea si transmiterea pentru cauza de moarte. Contractul individual de munca inceteaza in cazul decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica ori al incetarii activitatii persoanei juridice.
f) Este un contract cu executare succesiva, fiind, prin urmare, supus rezilierii care produce efecte ex nunc si nu rezolutiunii care produce efecte ex tunc. Nulitatea contractului de munca produce efecte numai pentru viitor, nu si pentru trecut, deoarece prestatiile efectuate sunt ireversibile.
Desfacerea contractului de munca pentru neindeplinirea culpabila sau neculpabila a atributiunilor poate fi dispusa numai de catre unitate . Angajatul nu poate refuza prestarea muncii si nici solicita desfacerea contractului invocand exceptia non adimpleti contractus, ci are doar deschisa calea actiunii in justitie.
O alta consecinta este aceea a posibilitatii suspendarii sale in caz de forta majora, si reluarea sa ulterioara. Tot ca o consecinta a acestei caracteristici se prezinta si posibilitatea revizuirii contractului in cazul unor noi circumstante, revizuire care nu poate fi insa unilaterala atunci cand ea urmeaza sa afecteze un element esential al contractului (locul de munca, felul muncii, salariul) cu exceptia situatiilor de forta majora sau contract colectiv contrar.
g) Este un contract numit, deoarece este reglementat amanuntit de normele dreptului muncii, inclusiv prin Contractul colectiv de munca la nivel national. Partile au obligatia sa incheie contractul individual de munca cu respectarea conditiilor prevazute in actele normative.
h) Contractul individual de munca este un contract prin care angajatul isi asuma obligatia de a face. Cu toate acestea dispozitiile ert. 1077 Cod Civil nu sunt aplicabile, nefiind aplicabile nici dispozitiile art. 1075 Cod civil, conform carora orice obligatie de a face se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare. Partile pot cere totusi daune compensatorii prin emiterea deciziei de imputare sau luarea angajamentului de plata de catre unitate si respectiv formularea actiunii in pretentii impotriva unitatii conform art. 111 sau 136 din Codul muncii de catre angajat. Nu pot fi pretinse nici daune cominatorii si nici daune moratorii.
i) Contractul individual de munca nu poate fi incheiat sub conditie suspensiva si nici sub conditie rezolutorie. Exceptional, poate fi afectat de un termen extinctiv, precum si de un termen suspensiv, dar cert.
j) Obligatia asumata este una de mijloace si nu de rezultat, cel angajat obligandu-se la a presta munca si nu de a da un produs final (astfel, se deosebeste de contractul de antrepriza).
Citeşte mai multe despre:    Contractul individual de munca    Codul muncii    Natura juridica    Ad probationem

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sinteze curs de dreptul muncii. Ghidul salariatului si Ghidul angajatorului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Raspunderea operatorului de date cu caracter personal in cazul unui incident de securitate
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Raspunderea si sarcinile Responsabilului cu Protectia Datelor
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Sarcina probei in litigiile de munca. Reguli si exceptii
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Fake News. Afectarea demnitatii si imaginii persoanei. Practica Tribunalului Bucuresti
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: stipularea clauzei penale in CIM sau intr-un act aditional al acestuia, prin care este evaluata paguba produsa angajatorului de salariat din vina si in legatura cu munca sa, este interzisa si este sanctionata cu nulitatea clauzei.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017